Refleksje po 1,5 roku pandemii

18 miesięcy temu potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Przez ten czas zmagaliśmy się z nowym zagrożeniem, ale też wypracowaliśmy rozwiązania, które z pewnością sprawdzą się po zakończeniu epidemii. Powinniśmy skupić się na zwiększeniu liczebności kadry medycznej, profilaktyce i rozwoju innowacji.

Pandemia Covid-19 sprawiła, że system opieki zdrowotnej został postawiony przed kolejnym wyzwaniem. Już wcześniej zmagał się z wieloma problemami takimi jak braki kadrowe personelu medycznego, niedofinansowanie systemu i jego niesprawne zarządzanie. W Polsce, zgodnie z danymi OECD z 2017 roku, na 1000 mieszkańców przypada średnio 2,4 lekarza, podczas gdy w Austrii jest to ponad 5 lekarzy na 1000 mieszkańców.

Podobne braki są zauważalne w liczbie pielęgniarek – w 2017 r. było to 5,1 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, jednocześnie w Norwegii, otwierającej ranking, ta liczba wynosi 17,7. Różnica jest ogromna. Szczególnie było to odczuwalne podczas pandemii Covid-19. To był bardzo trudny test dla całego sektora medycznego – zarówno publicznego jak i prywatnego. Prywatna opieka medyczna od samego początku angażowała się w systemowe działania. Rozwój kadry medycznej jest priorytetem, jeśli chcemy zapewnić pacjentom należytą pomoc. Naczelna Izba Lekarska wskazuje, że w naszym kraju brakuje prawie 70 tysięcy lekarzy.

Od początku pandemii prywatny sektor publiczny angażował się w walkę z pandemią. Były to różne działania wspierające system publiczny, takie jak testowanie pacjentów z grup ryzyka w tym w kwarantannach domowych i izolacjach oraz w punktach drive thru. Grupa LUX MED zapewniła transport medyczny do szpitala zakaźnego w Warszawie osób z kontaktu z pierwszym zakażonym pacjentem w Polsce, następnie zajmowała się transportami osób zakażonych przez okres pandemii.

Jesienią 2020 roku, podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu warszawskiego szpitala św. Elżbiety na potrzeby pacjentów chorujących na Covid-19. Oznaczało to przeorganizowanie szpitala i utworzenie całkowicie nowego profilu placówki. To nie był koniec działań prywatnego sektora medycznego – przekazaliśmy 54 tys. masek ochronnych dla publicznych szpitali w momencie, kiedy najbardziej potrzebowały takiego wsparcia, a także wydaliśmy wytyczne i dobre praktyki dla pracodawców jak bezpiecznie zorganizować powroty do biur i pracę w systemie hybrydowym, organizowaliśmy szkolenia dla pracodawców.

 

Gdy rozpoczął się Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19, prywatne podmioty silnie zaangażowały się w ten proces. Wykonywaliśmy i wciąż wykonujemy szczepienia, organizujemy też mobilne punkty szczepień w wielu miastach. Wraz z wyższym poziomem wyszczepienia, bezpieczeństwo naszej populacji wzrasta i mając tę świadomość działamy wspólnie, aby szczepienia były dostępne dla wszystkich chętnych pacjentów.

Pokazaliśmy i wciąż udowadniamy, że jesteśmy istotnym elementem całego sektora i wspólnie z publicznymi podmiotami walczymy o zdrowie Polaków. Wiemy, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, należy wyciągać wnioski, uczyć się na błędach i rozszerzać sprawdzone i efektywne rozwiązania. Powinniśmy zmieniać system opieki medycznej, tak aby koncentrować się na wartości dla pacjenta.

Przekonaliśmy się również jak ogromne znaczenie ma profilaktyka i diagnostyka. Rozwój tych obszarów zapewnia utrzymywanie społeczeństwa w zdrowiu oraz pomaga wcześnie wykrywać choroby i im zapobiegać. Od lat przeprowadzaliśmy wydarzenia zachęcające kobiety do wykonania cytologii i mammografii, analizujemy zdrowie pracowników i wskazujemy rekomendowane ścieżki postępowania pracodawcom, a obecnie bierzemy również udział w programie Ministra Zdrowia Profilaktyka 40 plus.

Prywatny sektor medyczny stale udoskonala diagnostykę i oferuje usługi na najwyższym poziomie. Jednym z kluczowych zmian w tym zakresie mogłoby być poszerzenie zakresu badań realizowanych przez lekarzy medycyny pracy i wprowadzenie do ich zakresu szerokiej profilaktyki. W ten sposób możemy przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym, które coraz silniej uderzają w nasze społeczeństwo.

Kolejnym ważnym elementem walki z pandemią i zapewniania opieki pacjentom jest telemedycyna. Od początku epidemii Covid-19 ten obszar medycyny rozwija się bardzo szybko. Sprawdza się zarówno w zakresie opieki domowej i rehabilitacji, monitorowaniu chorób przewlekłych, jak i medycynie ratunkowej. W każdym z segmentów systemu wykorzystywanie telemedycyny usprawnia działanie i pozwala na szybsze i skuteczniejsze niesienie pomocy. To jasno pokazuje, że inwestycje w innowacyjne technologie, to inwestycje w opiekę zdrowotną, które przekładają się na zdrowie społeczeństwa.

Anna Rulkiewicz
Prezes Grupy LUX MED
Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej
Wiceprezydent Pracodawców RP