Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021


Dla liderów biznesu

Umożliwia lepsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji w czasach niepewności wywołanej COVID-19. 

Dla decydentów z administracji państwowej

Umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie charakteru zmian wywołanym pandemią. 

O Raporcie

Prezentacja raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021. Od lewej siedzą: Wicepremier Piotr Gliński, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH oraz prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

XXX edycja Forum Ekonomicznego rozpoczęła się od prezentacji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021”. Jest to najpełniejsze opracowanie o stanie gospodarki Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej w 2021 r. Sporządzone zostało przez ekspertów wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Umożliwia liderom lepsze i efektywniejsze nawigowanie w czasach większej niepewności wywołanej COVID19 i jego konsekwencjami. Jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu. Składa się z 11 rozdziałów dotyczących między innymi ochrony zdrowia, zielonej energetyki, rynku pracy oraz kluczowych wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej.

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Jest to opracowanie, które powinno znajdować się w każdym ważnym gabinecie nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiada na pytanie „dlaczego” – dlaczego nasza gospodarka rozwija się w takim tempie.

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie stanowi nie tylko wszechstronną analizę zmian, jakie zaszły w naszej części Europy w ciągu tego krótkiego, ale jakże burzliwego okresu pandemii COVID-19, lecz także pozwala ustalić, czy i w jakim stopniu nauczyliśmy się radzić sobie w nowej rzeczywistości, charakteryzującej się wysoką zmiennością i nieprzewidywalnością otoczenia.

Co zawiera Raport

„Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021” został stworzony przez 55 ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W publikacji przedstawili oni najważniejsze wnioski, zwracając uwagę na 11 obszarów badawczych – m.in. transformację rozwojową krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przemiany na rynku pracy, aktywne starzenie się oraz wpływ pandemii na sektor bankowy.

Partnerzy Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021

Polski Fundusz Rozwoju

Jesteśmy grupą finansową, której właścicielem jest Skarb Państwa. Oferujemy instrumenty wspierające zrównoważony rozwój społeczny oraz ekonomiczny kraju. PFR jest firmą-matką, która jest centrum kompetencyjnym i operacyjnym dla grupy spółek, w której skład wchodzą: PFR Ventures, PFR Portal PPK, PFR TFI, PFR Nieruchomości. Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju w ramach wspólnej strategii koordynuje działania innych agend rządowych koncentrujących się na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju: Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pliki do pobrania

Raport