Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce


Opinie o Rankingu

SamorządowcyMedia
Dla samorządowców
Wymień się doświadczeniami
Dla przedsiębiorców
Poznaj gminy, w których dobrze ulokujesz pieniądze
Dla obywateli
Sprawdź, jak gospodaruje Twój samorząd

O Rankingu

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów. W najnowszym opracowaniu wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego przy dodatkowym uwzględnieniu kosztów poniesionych przez JST na walkę z COVID-19 w 2020 r.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów. W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.

Czytaj dalej

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Pomysłodawca Rankingu

Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych.

Czytaj dalej

dr Małgorzata Gałecka, Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
główny koordynator merytoryczny Rankingu

Rok 2020 był dla jednostek samorządu terytorialnego rokiem pełnym nowych wyzwań. Pandemia spowodowana przez COVID-19 stanowiła i nadal stanowi poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa, w tym dla poszczególnych wspólnot samorządowych. 

Czytaj dalej

Jak powstaje Ranking

Autorzy


Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Podstawowe definicje


Poznaj określenia, którymi ekonomiści opisują kondycje finansową samorządów.

Metodologia


Finanse oceniano na podstawie siedmiu najważniejszych wskaźników ekonomicznych.

Wyniki

Gminy wiejskie

1. Chojnice (woj. pomorskie)
2. Baranów (woj. zachodniopomorskie)
3. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie)

Gminy miejsko-wiejskie

1. Poddębice (woj. łódzkie)
2. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie)
3. Łomianki (woj. mazowieckie)

Gminy miejskie

1. Podkowa Leśna (woj. mazowieckie)
2. Jordanów (woj. małopolskie)
3. Puszczykowo (woj. wielkopolskie)

Miasta na prawach powiatu

1. Poznań
2. Tychy
3. Gliwice

Powiaty ziemskie

1. powiat wrocławski (woj. dolnośląskie)
2. powiat bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie)
3. powiat poznański (woj. wielkopolskie)

Ranking 2020

Pobierz raport

Akademia Samorządowa

Oferta dla Liderów Rankingu Finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego

Pandemia COVID-19 postawiła przed samorządami wyzwania związane z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości. Dlatego organizatorzy Europejskiego Kongresu Samorządów przygotowali ofertę szkoleniową, która pozwoli uzyskać narzędzia do jak najszybszego zaadaptowania się do wymogów życia w popandemicznej rzeczywistości.

Pandemia gwałtownie przyspieszyła procesy, które zachodziły w znacznie wolniejszym tempie, np. cyfryzację, zdalną obsługę interesariuszy, wykonywanie pracy poza miejscem stałego zatrudnienia.

Jak to sprawnie zorganizować? Tego uczyć będziemy w ramach webinariów prowadzonych w ramach projektu Akademia Samorządowa.

Działania realizowane w ramach programu zwiększą wiedzę przedstawicieli władz samorządowych w zakresie zdrowia, infrastruktury, zarządzania usługami publicznymi i jednostkami kultury oraz lokalnego rozwoju gospodarczego. Przedstawiciele samorządów uzupełnią swoje kompetencje w sferze przywództwa, wdrażania innowacji oraz stosowania efektywnych procesów decyzyjnych i skutecznego zarządzania. Ponadto Program będzie stanowić unikalną platformę wymiany doświadczeń, debaty, spotkań i nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami samorządów, świata polityki, biznesu, nauki i trzeciego sektora.

Głównym Partnerem przedsięwzięcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej i w newsletterach.