Racjonalna gospodarka odpadami wyzwaniem XXI wieku

Sprawy środowiska to temat konieczny do podjęcia w czasach rozwoju i komercjalizacji. Wraz z podnoszeniem komfortu życia i ogólnym dostępem do dóbr konsumpcyjnych, wzrasta również ilość wytwarzanych odpadów. W jaki sposób radzić sobie z wzrostem zanieczyszczenia? Czy istnieje sposób, aby ekologiczny sposób wykorzystywania surowców okazał się nie tylko korzystny dla planety, ale również dla przedsiębiorstw? O tych kwestiach rozmawiać będą eksperci w trakcie XXIX Forum Ekonomicznego.

315 kg – to ilość odpadów, produkowanych przez jednego Polaka rocznie. Pomimo ogromnej statystyki, wciąż nie jesteśmy krajem, który prowadzi w rankingu generowania zużytych opakowań i produktów. Według raportów przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej dostarcza środowisku około 490 kg śmieci rocznie. Jak prawidłowo zarządzać tak wielkimi pokładami zużytych materiałów? O tym na początku września wypowiadać będą się eksperci w trakcie panelu: Jak efektywnie zarządzać odpadami? podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Wśród gości dyskusji wystąpią między innymi: przewodniczący Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO) – Michał Dąbrowski, prezes zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – Wojciech Janka, prezydent Grudziądza – Maciej Glamowski, prezes zarządu i dyrektor generalny miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczalnia spółki w Krakowie – Henryk Kultys a także Ihor Guschuk – kierownik Katedry Zdrowia Publicznego w Akadamii Ostrogskiej. Moderatorem rozmowy będzie prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie – Tadeusz Arkit.

Racjonalne zarządzanie odpadami jest niewątpliwym wyzwaniem w obecnych czasach. Jeszcze w styczniu tego roku pojawiły się informacje o wzroście kosztów gospodarki tego sektora. Jest to skutek między innymi podniesienia opłaty za odbiór odpadów i braku rynku ich zbytu. Szczególnie często poruszanym tematem jest problem podwyższenia współczynnika zanieczyszczeń oraz długiego czasu ich rozkładu. Według prognoz zwykła, plastikowa butelka rozkłada się od 100 do 1000 lat. Tylko w Polsce zużywa się aż 3,5 miliona plastikowych opakowań rocznie. Już teraz zapowiada się rezygnację z części produktów jednorazowego użytku wykonanego z tego tworzywa. Coraz więcej sieci sklepów stawia na recykling takich produktów, każąc płacić sobie za foliowe torby, które jeszcze do niedawna były darmowe. Najnowszą propozycją, którą powoli wprowadzają światowe koncerny, to wielokrotne wykorzystanie butelek szklanych. Jakie podjęte powinny zostać następne kroki i co przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zyskać dzięki prawidłowej segregacji oraz korzystaniu z produktów z odzysku? To tylko przykład pytania, jakie zostanie zadane w trakcie dyskusji na tegorocznym Forum Ekonomicznym.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.