Raporty

Raport Dumping spoleczny więcej

Forum Ekonomiczne

Raport

Regionalna Polska, Raport 2013 więcej

Forum Regionów

Raport

Mołdawia 2012: Raport z transformacji więcej

Autorzy opracowania koncentrują się na głównych kierunkach polityki gospodarczej, społecznej i zagranicznej, a także wskazują na obszary reform podejmowanych przez mołdawskie władze, dla dostosowania stanu prawnego Mołdawii do standardów unijnych. Raport podzielony jest na 5 rozdziałów.

Nowa Europa 2007. Raport z Transformacji więcej

Nowa Europa

Nowa Europa. Raport z Transformacji (do wglądu poniżej) to jedyne tego typu encyklopedyczne wydawnictwo, opisujące w obszerny sposób sytuację ekonomiczno-polityczną w roku 2006 i w pierwszej połowie 2007 roku, w 28 państwach regionu Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego, ze szczególnym naciskiem na główne problemy i wyzwania gospodarcze oraz polityczne stojące przed poszczególnymi krajami.

Nowa Europa 2006. Raport z transformacji więcej

Nowa Europa

Celem Raportu jest dokonanie oceny postępów w procesie transformacji oraz integracji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2005 roku i w pierwszej połowie 2006 roku. Analizą objęto 27 krajów regionu Europy Środkowej, Europy Południowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego. Wspólną cechą tych krajów jest to, że w latach 1989-1991 rozpoczęły one proces zasadniczych przemian ustrojowych, nakierowany na budowę demokratycznego państwa i konkurencyjnej gospodarki rynkowej w warunkach integracji z gospodarką światową.