Samorządowcy o przyciąganiu inwestorów

Samorządowców pytamy o tematy istotne dla lokalnych społeczności . Dziś o tym, w jaki sposób przyciągają inwestorów mówią: Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola, Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński, Janusz Wróbel – Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański, Robert Wardziński – Burmistrz Gminy Miejsko-Wiejskiej Choroszcz, Michał Kontraktowicz – Wójt Gminy Wiejskiej Stawiguda

Decydującą rolą we wsparciu procesu inwestycyjnego po stronie samorządu jest zdobycie zaufania u inwestora, szczególnie w kontekście minimalizacji ryzyk inwestycyjnych. Chcąc sprostać wyzwaniom rynku, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłych inwestorów. Równie istotne jak dostępna kadra pracownicza, są przyjazne prawo i warunki lokalne, otwartość na niestandardowe oczekiwania, wsparcie procesu inwestycyjnego, procedur administracyjnych czy komunikacji z podmiotami włączonymi w ten proces. Kluczowe są również dogodne warunki lokalizacyjne, dostępność infrastruktury oraz sprawność w realizacji zobowiązań. Chcąc sprostać oczekiwaniom, inwestujemy w edukację oraz naukę, podnosimy poziom życia mieszkańców, rozbudowujemy infrastrukturę miejską. Jesteśmy aktywni na gruncie lokalnym oraz krajowym, utrzymując ścisłe relacje z gestorami mediów oraz instytucjami wsparcia biznesu. Szeroko rozumiana obsługa inwestycyjna buduje wiarygodność Opola w ich aktywnym oraz przemyślanym poszukiwaniu.

Powiat Łomżyński nie posiada w swoich zasobach terenów inwestycyjnych a jako powiat ziemski nie dysponuje także instrumentami prawnymi w postaci np. ulg w opłatach czy obniżenia podatków, które mogłyby bezpośrednio przyciągnąć potencjalnego inwestora. Niemniej Powiat nie ustaje w staraniach, aby poprzez rozwój szeroko rozumianej infrastruktury podnieść warunki życia i pracy swoich mieszkańców oraz zachęcić innych do inwestowania na Ziemi Łomżyńskiej.

Poprzez działania własne i jednostek podległych potencjalnym inwestorom możemy zaproponować takie instrumenty wsparcia jak: aktywne formy zatrudnienia, pomoc w założeniu i utrzymaniu własnej działalności gospodarczej czy rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników. Dumą Powiatu jest sukcesywne, a w ostatnich latach skokowo,  unowocześniana sieć drogowa, która również jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniego standardu funkcjonowania biznesu. Poza tym dbamy o to, aby każda ze sfer życia społeczno – gospodarczego, w tym edukacja, kultura, ochrona zdrowia czy infrastruktura była tu dobrze rozwinięta, co może decydować o wyborze miejsca lokalizacji potencjalnej inwestycji.

Naszym szczęściem jest atrakcyjne położenie, na końcu Autostrady Bursztynowej, przy głównej magistrali kolejowej i blisko drogi do portu. Mamy też lotnisko. Ale – położenie to nie wszystko. Rzecz oczywista – bierzemy udział w imprezach promujących miasto jako atrakcyjne inwestycyjnie. Prowadzimy też kampanie promocyjne. Ważniejsze jest jednak zarządzanie które sprzyja przedsiębiorcom. Tak tym małym, jak i dużym. Pomoc przy inwestycjach i szybkość ich realizacji. Nastawienie na dialog. To w wieloletniej perspektywie, niesione pocztą pantoflową, działa lepiej niż najlepsza kampania reklamowa.

Uważam, że mocnym atutem Gminy Choroszcz, zresztą istniejącym od wielu już lat jest, nieprzerwanie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on przez nas sukcesywnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się okoliczności. Tylko od 2015 roku, uprzedzając potrzeby inwestycyjne, dokonaliśmy szeregu zmian planu miejscowego i zmieniliśmy przeznaczenie ponad 400 ha terenów najbardziej oczekiwanych przez inwestorów. Nie muszę chyba przekonywać, jak bardzo istnienie aktualnego planu miejscowego ułatwia proces inwestycyjny.

Kolejnym języczkiem uwagi przez długie lata była korzystna polityka podatkowa Gminy Choroszcz: stawki opłat podatkowych w Gminie Choroszcz były wyraźnie korzystniejsze niż w sąsiednim dużym ośrodku, jakim jest Białystok.

Następnym czynnikiem jest dogodne położenie i dobra dostępność komunikacyjna Gminy Choroszcz: przy ważnym drogowym szlaku komunikacyjnym Warszawa–Białystok, drodze S8. Gmina Choroszcz leży także w obszarze planowanej do końca 2025 roku Południowej Obwodnicy Białegostoku (S19, Via Carpatia). Droga ta, krzyżując się z S8 będzie tworzyć węzeł „Białystok Zachód”, który połączy granicę polsko-białoruską w Kuźnicy z Białymstokiem, Lublinem, Rzeszowem i z granicą słowacką, a na obszarze gminy Choroszcz będzie tworzyć obwodnicę Białegostoku. Już dziś na naszym obszarze są zlokalizowane świetne silne podmioty, a wierzę, że w przyszłości trend ten się jeszcze zintensyfikuje.

Nie bez znaczenia jest też kadra, z którą na co dzień pracuję. Kierownictwo Urzędu, jak i moi pracownicy w ogromnej mierze przyczyniają się do tego, jak codziennie funkcjonujemy oraz jakie wyniki osiągamy.

Gmina Stawiguda ma wiele atutów, wśród tych najważniejszych na pewno wymienić należy korzystne położenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo Olsztyna, ale też atrakcyjne zasoby przyrodnicze, jak również otwartość i   skuteczną politykę proinwestycyjną. Gmina wspiera inwestorów, pomaga  im na etapie początkowym podczas fazy przygotowawczej, jak również przy realizacji przedsięwzięcia, czy podczas funkcjonowania firmy. Mamy jedne z najniższych podatków od nieruchomości i planujemy ten przywilej utrzymać. Do tego, pracownicy urzędu gminy pomagają przedsiębiorcom bez względu na walory i zamożność firmy.