Przewodniczący Ukraińskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych gościem XXVIII Forum Ekonomicznego

Timur Khromaev, Przewodniczący Ukraińskiej Komisji Państwowej ds. Giełdy i Papierów Wartościowych weźmie udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

źródło: cgpa.com.ua

Podczas Forum Klromaev weźmie udział w dyskusji na temat regionalnej integracji rynków kapitałowych, której to uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie jak przyciągnąć globalnych inwestorów do Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród kompetencji Khromaeva, jako przewodniczącego Komisji jest m. in. planowanie strategiczne w zakresie rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności, przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, wprowadzanie międzynarodowych standardów sprawozdawczych, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym oraz rynkiem kapitałowym.

Timur Khromaev rozpoczął swoją karierę w 1997 roku w Ministerstwie Finansów Ukrainy, gdzie pracował nad strategią zarządzania długiem publicznym. W 2001 roku Khromaev został zastępcą dyrektora generalnego banku RNB-Ukraina, a od 2002 roku pełnił tę funkcję w TAS-Investbanku. W lutym 2003 roku Timur Khromaev założył firmę inwestycyjną „ARTA”, która jest jednym z liderów wśród ukraińskich firm inwestycyjnych, a od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora wykonawczego GASE Energy, Inc. Wykształcenie wyższe Timur Khromaev zdobył w Union College w Nowym Jorku, zaś stopień magistra prawa międzynarodowego uzyskał na Kijowskim Uniwersytecie Państwowym.