Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej w Krakowie o finansowaniu współpracy transgranicznej

Udział w tegorocznym Europejskim Kongresie Samorządów, który odbędzie się 8-9 kwietnia w Krakowie potwierdził przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanushchyn.

Oleksandr Hanushchyn z marszałkiem województwa podkarpackiego – Władysławem Ortylem

W panelu Finansowanie współpracy transgranicznej – instrumenty i możliwości uczestnicy będą dyskutować o tym jakie narzędzia mają samorządy i organizacje do zrealizowania wspólnych projektów z partnerami z zagranicy. W dyskusji wezmą udział : podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Rune Bakkevoll – szef ds. współpracy międzynarodowej Okręgu Akershus z Norwegii, Aron Szakacs – dyrektor Węgiersko-Słowacko-Rumunsko-Ukraińskiego Programu Transgranicznego 2014-2020, Inmaculada Valencia –  dyrektor biura w Brukseli Regionalnego Rządu Kantabrii oraz Iva Kuprešak – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Bośni i Hercegowinie. Poprowadzi dyskusję Luiza Hoxhaj – dyrektor wykonawczy Centrum Studiów nad Polityką Europejską i Rozwojem Regionalnym Albanii.

Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej jest stałym uczestnikiem Europejskiego Kongresu Samorządów, Forum Europa-Ukraina i Forum Ekonomicznego. W ramach swoich wystąpień, poświęcał uwagę tematom o wpływie euroregionów na współprace międzyregionalną oraz transgranicznym przestrzeniom gospodarczym.

Oleksandr Hanushchyn to absolwent Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego i Narodowej Akademii Administracji Publicznej. Dwukrotnie był deputowanym Lwowskiej Rady Obwodowej. W 2007-2009 został zastępcą przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Na stanowisku przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej jest od 2015 roku. Jest aktywnym wolontariuszem oraz jednym z organizatorów międzynarodowego Forum Rozwoju Regionalnego, które co roku odbywa się w Truskawcu. Oprócz tego, jest pomysłodawcą inicjatywy ‘Zmieńmy razem swój kraj’, która ma na celu rozwinąć współpracę pomiędzy wschodnimi a zachodnimi regionami Ukrainy. W ramach tej inicjatywy tylko w ubiegłym roku udało się zrealizować ponad 40 projektów.

Oleksandr Hanushchyn reprezentuje obwód lwowski, który leży w zachodniej części Ukrainy przy granicy z Polską, sąsiadując z województwami Podkarpackim i Lubelskim. Obwój lwowski jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Ukrainy. Jest to możliwe, m.in., dzięki jego aktywnej działalności na arenie międzynarodowej. Obwód angażuje się w liczne projekty międzynarodowe, programy i granty, szczególnie aktywnie działa w ramach euroregionu karpackiego i programu Polska-Białoruś-Ukraina.

W ramach tych projektów obwód wspiera współpracę małych i średnich przedsiębiorstw, opracowywanie i realizację wspólnych projektów inwestycyjnych w różnych dziedzinach przemysłu, organizację i współuczestnictwo w misjach i konferencjach gospodarczych, wymianę doświadczeń, badania naukowe, a także współpracę pomiędzy izbami lekarskimi (w tym, wymianę doświadczeń i informacji nt. nowoczesnych metod leczenia), promowanie kultury oraz współpracę w dziedzinie muzealnictwa regionalnego. Poza tym, realizowane są projekty na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu karpackiego. Jako region przygraniczny, pracuje też na rzecz usprawnienia infrastruktury i rozwój stref granicznych, stworzeniem wspólnego polsko-ukraińskiego zespołu ratunkowego.

Źródła:

https://wz.lviv.ua/news/380963-holova-lvivskoi-oblasnoi-rady-oleksandr-hanushchyn-u-novomu-formati-prozvituvav-za-rik-roboty

https://lvivoblrada.gov.ua/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD_444cms.htm