Przełomowy moment dla jednolitego rynku cyfrowego w Europie

Znajdujemy się obecnie w kluczowym momencie dla regulacji europejskiego sektora cyfrowego. Od blisko 10 lat obserwuję procesy legislacyjne dotyczące branży cyfrowej i z całą pewnością mogę stwierdzić, że nigdy wcześniej nie było tak dużej liczby projektów aktów prawnych skupiających się na usługach cyfrowych.

Proponowane zmiany obejmą zasadniczo wszystkie wiodące europejskie firmy cyfrowe, przykładowo – sklepy internetowe, marketplace’y, serwisy streamingowe, social media, czy wyszukiwarki. Jednocześnie, z uwagi na to, że rynek cyfrowy jest z natury globalny, powstające przepisy wpłyną na jego konkurencyjność nie tylko w regionie, ale i na całym świecie. W końcu, europejskie firmy cyfrowe w wyścigu o podium konkurują i będą konkurować z graczami z USA, Chin oraz w przyszłości z pewnością innych gospodarek.

W samym 2021 r. procedowanych jest kilkanaście bardzo istotnych dla europejskiego rynku cyfrowego aktów, w tym pakiet DSA/DMA, projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji czy debata o opodatkowaniu gospodarki cyfrowej. W najbliższych latach firmy cyfrowe staną więc przed koniecznością wdrożenia bezprecedensowej liczby aktów prawnych, co wymagać będzie ogromnych zasobów i inwestycji w odpowiednie rozwiązania technologiczne. Zasadne jest więc stwierdzenie, że już za 5 lat europejski rynek cyfrowy będzie rynkiem regulowanym, co oznacza, że koszty zapewnienia zgodności z przepisami wzrosną, a bariera wejścia na rynek będzie niestety większa. Odczują to przede wszystkim najmniejsze podmioty: start-upy i scale-upy.

Jako Allegro chcemy wspierać tworzenie zrównoważonych ram prawnych sprzyjających innowacjom – dlatego też od lat angażujemy się w dialog regulacyjny poprzez the European Tech Alliance. EUTA to jedyna w Brukseli organizacja zrzeszająca wiodące europejskie firmy technologiczne (w tym Zalando, eMag, Vinted,  Bolt,  Allegro), której od trzech lat przewodniczę. Naszym zdaniem, wiele ze wskazanych wyżej procedowanych regulacji adresuje istotne wyzwania rynku cyfrowego i widzimy wartość w zapewnieniu jasnych ram prawnych, które pozwolą zaplanować wieloletnią strategię dla firm cyfrowych. Kluczowe jest jednak uwzględnienie najlepszych praktyk rynkowych oraz utrzymanie dialogu z europejskimi graczami aby jak najlepiej zrozumieć uwarunkowania technologiczne i praktyczne skutki proponowanych rozwiązań. Nieodzownym elementem każdej regulacji musi być  zapewnienie równych warunków konkurowania dla wszystkich firm walczących o europejskiego klienta – w tym także podmiotów z państw trzecich. Niezależnie od tego, czy firma ma siedzibę w Europie czy nie, każda firma chcąca korzystać z dobrodziejstwa jednolitego cyfrowego rynku musi przestrzegać europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, praw konsumenta, bezpieczeństwa produktów i podatków. Będzie to szczególnie istotne w kolejnych latach, gdy przepisów regulujących działanie firm cyfrowych będzie jeszcze więcej. Jako Allegro oraz również jako EUTA będziemy bacznie obserwować rozwój regulacji i wspierać budowanie otwartego i sprawiedliwego rynku cyfrowego.


Dr Magdalena Piech
Head of Regulatory Affairs, Allegro
Chair, European Tech Alliance