Przegląd wydarzeń we Włoszech


18.12.2016 – Karolina Iskierka

Ostatni miesiąc minął we Włoszech pod znakiem kampanii referendalnej. Na początku grudnia Włosi mieli zdecydować czy popierają zmiany w konstytucji promowane przez rząd Matteo Renziego. Zmiany te miały dotyczyć przede wszystkim zerwania z symetrycznym bikameralizmem poprzez ograniczenie roli Senatu oraz zmniejszenie liczby senatorów, którzy reprezentowaliby regiony. Ponadto, głosowano propozycję zmiany podziału kompetencji między władzą centralną i regionami zakładające przeniesienie części obszarów decyzyjnych do stolicy.

Zdaniem Matteo Renziego, który zapowiedział, że w przypadku porażki w referendum, poda się do dymisji, proponowane reformy nadałyby konkretny kształt postulatom proponowanym od początku istnienia Republiki Włoskiej. Głównym zarzutem podnoszonym przez przeciwników reformy, wśród których był Ruch Pięciu Gwiazd Beppe Grillo i Liga Północna Matteo Salviniego, była zbytnia koncentracja władzy w rękach premiera.

Referendum odbyło się 4 grudnia. Większość (60 proc.) głosujących odrzuciła propozycje zmian. Frekwencja, jak na włoskie standardy, była wysoka – do urn poszło 70 proc. uprawnionych do głosowania. Premier Renzi, zgodnie z zapowiedzią, podał się do dymisji, która została przyjęta przez prezydenta Sergio Mattarellę. Matteo Renzi był 41. Premierem Włoch od zakończenia II wojny światowej i jednocześnie najmłodszymw  chwili obejmowania urzędu.

11 grudnia zadanie utworzenia nowego rządu prezydent Mattarella powierzył dotychczasowemu Ministrowi Spraw Zagranicznych Paolo Gentiloniemu, należącemu podobnie jak Renzi do centrolewicowej Partii Demokratycznej. W skład rządu weszli również przedstawiciele Nowej Centroprawicy oraz ministrowie niezależni. Swoje resorty zachowało dwunastu ministrów z gabinetu Matteo Renziego. 14 grudnia rząd Paolo Gentiloniego otrzymał wotum zaufania obu izb parlamentarnych.