Przegląd wydarzeń w państwach Grupy Wyszehradzkiej


09.03.2017 – Martin Barcik

Czechy

Republika Czeska będzie w stanie spełnić wymóg przekazywania co najmniej 2 proc. PKB na obronność do 2025 roku – poinformował minister obrony narodowej Czech Martin Stropnický podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Obecnie ten wymóg spełnia jedynie 5 państw NATO. Do 2020 roku rząd Czech planuje zwiększyć wydatki na obronność do 1,4 proc. PKB.

Słowacja

Prezydent Słowacji Andrej Kiska spotkał się w Nairobi z byłym sekretarzem generalnym ONZ. Ban Ki-moon wysoko ocenił zaangażowanie Słowacji na poziomie wielostronnym, o czym świadczy drugie miejsce kandydata Słowacji, ministra spraw zagranicznych Miroslava Lajčáka w wyborach przewodniczącego 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tematem rozmów była również współpraca dwustronna między Słowacją i Koreą Południową.

Węgry

Węgry zrezygnowały z ubiegania się o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Przeciwnikom kandydatury Budapesztu (Ruch Momentum) udało się zebrać ponad ćwierć miliona podpisów pod petycją o referendum w tej sprawie. Zdaniem krytyków, zamiast Igrzysk pieniądze powinny zostać skierowane na opiekę zdrowotną i edukację. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wybierze gospodarza Letnich Igrzysk Olimpijskich – 2024 we wrześniu tego roku. Już wcześniej z organizacji Igrzysk zrezygnowały Boston, Hamburg i Rzym.

Telewizja Wyszehradzka 

Polska inicjatywa o powołaniu wspólnej Telewizji Wyszehradzkiej została odrzucona przez Słowację i Czechy. Polska i Węgry chcą kontynuować ten projekt i uruchomić telewizję w przyszłym roku. Siedziba Telewizji Wyszehradzkiej ma znajdować się w Krakowie. Kanał ma nadawać 24 godziny na dobę w języku angielskim. Roczny budżet tego przedsięwzięcia może wynieść blisko 100 mln zł.

26 rocznica podpisania Deklaracji Wyszehradzkiej

15 lutego minęło 26 lat od podpisania Deklarację Wyszehradzkiej. W 1991 roku dokument podpisali prezydent Czechosłowacji Václav Havel, premier Węgier József Antall i prezydent Polski Lech Wałęsa. Deklaracja dotyczyła współpracy trzech (obecnie czterech) krajów na drodze do integracji europejskiej.