Przegląd wydarzeń na Ukrainie

Wyniki raportu Komisji Europejskiej o ukraińskich reformach, posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy, Komitet ONZ poparł zaktualizowaną rezolucję o Krymie – oto najważniejsze wydarzenia na Ukrainie ostatnich tygodni.

 

Wyniki raportu Komisji Europejskiej o reformach na Ukrainie

15 listopada Komisja Europejska wspólnie ze Służbą zewnętrzną Unii Europejskiej wydała raport, dotyczący reform na Ukrainie. W raporcie jest informacja o tym, że „w 2017 roku Ukraina zaczęła wprowadzać reformy strukturalne, stwarzając tendencje pozytywne, sprzyjające rozwoju w gospodarce i życiu społecznemu, bez względu na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne”. Instytucje unijne również wyróżnili reformę systemu medycznego, emerytalną reformę i zmiany w ustawodawstwie, dotyczące bezpieczeństwa żywności. Natomiast negatywnie ocenili dyskryminację i sytuację na Wschodzie kraju. Szczególnie negatywną ocenę Ukraina otrzymała za trwanie konfliktu zbrojnego z obu stron, zaminowanie terenów i zniszczenie infrastruktury cywilnej, oraz zagrożenia dla praw człowieka. W raporcie jest również informacja o naruszeniach praw człowieka na Krymie oraz zakazie działalności na anektowanym półwyspie media tatarskich i Medżlisu, oraz prześladowania wobec Tatarów krymskich. KE uważa, że społeczeństwo obywatelskie bierze czynny udział w promowaniu reform. Poza ty, Komisja niejednokrotnie zaznacza, że partnerzy z UE są gotowe wesprzeć proces reformowania na Ukrainie: „W 2017 roku Unia Europejska nadal wspierała reformy i stabilność makroekonomiczną. Unia udzieliła Ukrainie pomoc w wysokości 10 mld euro (ze wcześniej zapowiedzianej pomocy w wysokości 12,8 mld euro)”.

Posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy

W Krakowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy, na którym strony zgodziły się co do konieczności zniesienia moratorium na prace poszukiwawcze i ekshumacje szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy. Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski i wiceszef administracji prezydenta Ukrainy Konstantin Jelisiejew postanowiły przeprowadzenie w najbliższym czasie międzyrządowego spotkania z udziałem wicepremierów, omówili szczegóły przygotowań do zaplanowanej wizyty prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Charkowie oraz omówili przyszły szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Brukseli 24 listopada. Strony również potwierdzili chęć do rozszerzenia współpracy, i kontynuacji prac dwustronnej komisji międzyrządowej ds. ochrony i przywracania wartości kulturowych.

Wizyta na Ukrainę Asystenta Sekretarza Stanu USA ds. Europy i Eurazji

Wess Mitchell, który został mianowany Asystentem Sekretarza Stanu ds. Europy i Eurazji przeprowadził szereg spotkań w Kijowie, w tym, z prezydentem Piotrem Poroszenką. Tematem rozmów była współpraca Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie obronności oraz perspektywy dostaw śmiercionośnego uzbrojenia obronnego charakteru, na które Izba reprezentantów Kongresu USA przeznaczyła 350 mln USD w celu zapewnienia pomocy dla bezpieczeństwa Ukrainie. Szczególną uwagę poświęcono jednak ukraińskim reformom. Mitchell również poinformował, że Stany Zjednoczone są gotowe do wzmożenia nacisków na Rosję w związku z kontynuacją jej agresji wobec Ukrainy.

Komitet ONZ poparł zaktualizowaną rezolucję o Krymie

III Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził ukraińską uchwałę o „Sytuacji praw człowieka w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopolu”. W nowej rezolucji jest żądanie, dotyczące konieczności wykonania przez Rosję postanowienia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i zgodnie z nimi skasować zakaz działalności Medżlisu, oraz udostępnić możliwość nauki w języku ukraińskim i krymskotatarskim. Patrząc na ilość głosów, możemy przewidzieć że rezolucja będzie również zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne, a decyzja ta potwierdzi przynależność Krymu do Ukrainy i potępi działania Rosji na terenie anektowanego półwyspu.

Źródła:
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/16/7073751/
https://www.unian.net/politics/2250306-ukrainskiy-interes-obnadejivayuschie-vizityi-ulovki-putina-i-tsentralnoevropeyskie-trevogi.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28860997.html