Przedstawiciele Instytutu Studiów Wschodnich wzięli udział w międzynarodowej konferencji dot. migracji

„Lands of future. Migracja i rozwój terytorialny na rzecz zrównoważonego rozwoju” – pod takim tytułem odbyła się konferencja międzynarodowa w miejscowości Priero, stanowiąca kolejny etap realizacji poświęconego problemowi migracji projektu ACCESS, który został zainaugurowany w marcu w Krakowie, podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów, organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich.

Priero to niewielka miejscowość położona we włoskim Piemoncie, której głównym problem jest obecnie postępujące wyludnienie związane z niskim przyrostem naturalnym i przenoszeniem się do wielkich ośrodków miejskich. W migracji upatruje ono szansę na przywrócenie dawnej dynamiki i ożywienie lokalnej gospodarki. Burmistrzem Priero jest reżyser Alessandro Ingaria, który podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy zaprezentował swój ostatni film „Powrócą czy też nigdy nie wyjechali?”.

Zarówno przedstawiciele lokalnych władz, jak i organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc migrantom w regionie byli zgodni, że migracja stanowi olbrzymią szansę dla wyludniających się miejscowości w regionie, które borykają się również  z problem starzejących się społeczeństw. Obecnie w ponad 60 gminach w Piemoncie schronienie znalazło około 2200 migrantów ubiegających się o azyl. Większość z nich mieszka w specjalnych ośrodkach, gdzie mają możliwość uczęszczania na lekcje języka włoskiego oraz szkolenia przygotowujące do „użytecznych społecznie” zawodów.  Placówki oświatowe w regionie realizują programy, polegające m.in. na organizacji staży oraz organizacji wydarzeń artystycznych, mające na celu z jednej strony ułatwić integrację migrantów z lokalnymi społecznościami, z drugiej strony uwrażliwiać włoską młodzież na ich problemy.

Wśród głównych wyzwań związanych ze zjawiskiem migracji wymienianych przez prelegentów są: różnice międzykulturowe, bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, nieufność wobec obcych, koszty związane z utrzymywaniem specjalnych ośrodków i realizacją programów. Istotnym problemem jest również powszechna we włoskich mediach praktyka podawania pochodzenia etnicznego, zwłaszcza w materiałach poświęconych przestępstwom, co skutkuje rozwojem uprzedzeń na tym tle.

Odpowiedzią na część problemów, z którymi borykają się sami migranci może być zaprezentowana podczas konferencji aplikacja Infostranieri, która oferuje migrantom szybki dostęp do informacji w kwestiach biurokratycznych, prawnych, zdrowotnych itp. Aplikacja dostępna jest w dziesięciu językach i wyposażona również komunikator, umożliwiający zadawanie pytań w tych językach w celu uzyskania odpowiedzi właściwego specjalisty.

Wymiana dobrych praktyk nie byłaby pełna bez kontekstu międzynarodowego. Uczestnicy programu Europa dla Obywateli zaprezentowali najważniejsze rozwiązania i wyzwania w zakresie zjawiska migracji w ich państwach, tj. Niemczech, Grecji i Słowenii. Przedstawicielką Instytutu Studiów Wschodnich w dyskusji była Krystyna Vlodek, koordynator ds. Ukrainy, która zaprezentowała problem migracji wewnętrznej na Ukrainie. To zagadnienie zostanie pogłębione podczas kolejnej edycji Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie.

W ramach konferencji odbyła się również projekcja filmu pt. „Un paese di Calabria” opowiadającego o kalabryjskim miasteczku Riace, które jako pierwsze we Włoszech, udostępniło opuszczone budynki mieszkalne migrantom.