Przedstawiciel Grupy Wsparcia KE dla Ukrainy – Torsten Wöllert, gościem Forum Europa-Ukraina

Powołana w 2014r Grupa Wsparcia UE na rzecz Ukrainy (SGUA) ma za zadanie wspierać Ukrainę w politycznych i gospodarczych reformach.  Jej celem jest nie tylko pomoc finansowa, ale także wsparcie techniczne, czyli sprostanie zapotrzebowaniu Ukrainy na specjalistyczną wiedzę fachową. Kilkunastu ekspertów unijnych z różnych dziedzin angażuje się w proces przeprowadzania reform.

Jeden z nich, Torsten Wöllert, Team Lider ds. energii i ochrony środowiska będzie gościem XII Forum Europa-Ukraina i zabierze głos w debacie nt rynku energii elektrycznej w regionie. Jednym z poważniejszych problemów z jakim boryka się Ukraina jest niska efektywność energetyczna a co się z tym wiąże, wysoki poziom ubóstwa energetycznego. Zdaniem Torstena Wöllerta jednym z czynników mających na celu poprawę sytuacji powinno być zaangażowanie społeczne: „To obywatele mogą być motorem poprawy efektywności energetycznej na Ukrainie”. Nieodzowna w tym zakresie okazała się działalność organizacji pozarządowych, które sprawnie nawiązały współpracę z międzynarodowymi partnerami pozyskując dzięki temu know how w kwestii poprawy efektywności energetycznej, jak też finansowanie tego typu projektów.

Torsten Wöllert, team leader ds. energii i ochrony środowiska, w Komisji Europejskiej od 1995 roku, wcześniej pełnił różne funkcje w przemyśle telekomunikacyjnym. W KE odpowiada za płynność dostaw energii do UE, wparcie sektora energetycznego w kwestii innowacji oraz za relacje energetyczne na linii UE-Rosja.