Przedstawiciel Angeli Merkel w Krynicy

W tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju weźmie udział Günter Nooke, specjalny przedstawiciel Angeli Merkel ds. Afryki. Weźmie udział w dyskusji zatytułowanej „Afryka – Europa: Jak wzmocnić współpracę?”.

W obliczu kryzysu migracyjnego gospodarczy rozwój Afryki powrócił do globalnego porządku dziennego. Afryka, tuż za Azją, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się kontynentów.

Günter Nooke, specjalny przedstawiciel kanclerza Niemiec ds. Afryki w Federalnym Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, weźmie udział w dyskusji panelowej na temat „Afryka Europa: Jak wzmocnić współpracę?”.

Zanim przejął obowiązki w Federalnym Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ), Nooke pełnił funkcję Rzecznika Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej. W latach 1998-2005 był członkiem Parlamentu Europejskiego. Jako działacz opozycyjny na rzecz praw obywatelskich był zaangażowany w Pokojowej Rewolucji 1990 w byłej NRD.