Promocja polskich przemian na Ukrainie

24.11.2017 – Jacek Kluczkowski

Od września do grudnia 2017 roku Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z lokalnymi partnerami w Sumach na wschodniej Ukrainie realizuje program dofinansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, popularyzujący współpracę polsko–ukraińską oraz polskie przemiany.

W ramach tego projektu, 9 listopada na Narodowym Uniwersytecie Rolnym w Sumach odbyła się konferencja „IT People Sumy 2017”, poświęcona wdrażaniu nowoczesnych technologii informatycznych do gospodarki i administracji, między innymi we współpracy z Polską. W dniu 10 listopada w Centrum Kongresowym innej miejscowej uczelni – Sumskiego Uniwersytetu Państwowego odbyła się konferencja „Ukraina i Polska – sąsiedzi i partnerzy”, podczas której dyskutowano miedzy innymi o możliwościach rozszerzenia współpracy regionu sumskiego z Polską w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej.  W obydwu konferencjach wzięli udział przedstawiciele ISW oraz zaproszeni przez nas eksperci.

Z kolei 11 listopada w Agencji Promocji Sum odbyła się współorganizowana przez ISW dyskusja na temat historii relacji polsko-ukraińskich połączona z prezentacją polskiego filmu dokumentalnego „Trudne Braterstwo” w reżyserii Jerzego Lubacha o polsko-ukraińskim sojuszu wojskowym w wojnie przeciwko bolszewikom w 1920 roku. Dokonano także aktu uroczystej inauguracji „polskiego” skweru w centrum Sum. 11 listopada, w dniu święta narodowego RP – Dnia Niepodległości – przedstawiciele Instytutu, uczestnicy konferencji, władze miasta oraz miejscowi działacze polonijni wzięli udział w uroczystości złożenia kwiatów na grobach polskich żołnierzy zmarłych w tutejszym szpitalu w 1944 oraz na grobach żołnierzy ukraińskich poległych w walkach z najemnikami rosyjskimi na wschodzie Ukrainy w latach 2014 – 2017.

Z przedstawicielami ISW spotkał się mer Sum Ołeksandr Łysenko. W spotkaniu tym wziął udział także Konsul Generalny RP w Charkowie Janusz Jabłoński.

Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017”. Tytuł projektu: „Promocja polskich przemian w Sumach na Ukrainie”. Jego celem jest popularyzacja osiągnięć Polski po 1989 r. w dziedzinie reform politycznych i gospodarczych a zarazem przybliżenie polskiej historii i kultury miejscowemu odbiorcy mieszkającemu w północno-wschodniej części Ukrainy, w pobliżu granicy z Rosją.