Projekt „Polsko-Czeskie Forum. Polska i Czechy wobec aktualnych wyzwań”

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich jest organizatorem projektu pt. „Polsko-Czeskie Forum. Polska i Czechy wobec aktualnych wyzwań”. Jego celem jest rozwój współpracy między Polską i Czechami oraz wymiana doświadczeń związanych z łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. W ramach Forum zostanie przygotowana publikacja stworzona przez ekspertów z Polski oraz Czech. Zawierać będzie artykuły, w których autorzy podzielą się swoją wiedzą na temat wyzwań związanych z epidemią COVID-19 oraz doświadczeniami w zarządzaniu kryzysowym. Prezentacja wydawnictwa odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Samorządów w Karpaczu w dniach 9-11 grudnia br.

Polska i Republika Czeska są od kilkunastu lat państwami członkowskimi Unii Europejskiej, aktywnie zaangażowanymi w realizację celów i zadań UE. Dlatego też bardzo ważne jest propagowanie pozycji Polski i Czech jako aktywnych aktorów na europejskiej arenie politycznej, co pozostaje jednym z podstawowych założeń realizacji niniejszego projektu. Wieloletnie sąsiedztwo oraz wspólne cele przyczyniły się do rozwinięcia wielopłaszczyznowego partnerstwa między obydwoma krajami. Mimo trwającej pandemii, która znacznie utrudniła współpracę transgraniczną między Polską i Czechami, chęć wspólnego realizowania projektów i współpracy jest nadal silna.

Wkrótce na naszej stronie internetowej pojawi się ww. publikacja.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020.