Projekt „Polska-Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości”

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich kolejny raz weźmie udział w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Projekt „Polska – Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości” ma za zadanie przedstawić, jak ważną rolę pełni Polska w procesie integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich. We współpracy z zagranicznymi partnerami projektu zorganizowana zostanie debata online promująca rolę Polski w procesie berlińskim. Grupa ekspertów zagranicznych przygotuje publikację, która omawiać będzie rolę Polski w procesie integracji europejskiej oraz spojrzenie na rozszerzenie Unii Europejskiej z perspektywy państw partnerów projektu.

Prawie 16 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej było czasem wielkiego ożywienia gospodarczego, a przede wszystkim wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Przewodnictwo Polski w Procesie Berlińskim w 2019 roku – kluczowym elemencie polityki rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej – i jego podkreślenie na Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu jest najlepszym przykładem polskiego wkładu w rozwój UE. Polska pragnie nie tylko być promotorem integracji krajów Bałkanów Zachodnich z UE, ale także dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie przemian politycznych, społecznych i gospodarczych – nieodłącznej części procesu integracji.

Pragniemy podkreślić rolę Polski zarówno we wspieraniu procesu integracji europejskiej, jak i jej pozycję na arenie międzynarodowej, poprzez aktywny udział w debacie o przyszłości oraz kształcie Europy.

Partnerami projektu są zagraniczne instytucje od lat współpracujące z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich:

Albania – Albanian Institute for International Studies

Czarnogóra – CEDEM Center for democracy and human rights

Macedonia Północna – CRPM Centre for Research and Policy Making

Kosowo – Kosovar Centre for Security Studies

Serbia – European Movement in Serbia

Bośnia i Hercegowina – Centre for Security Studies

Już wkrótce na naszej stronie internetowej pojawi się wspomniana publikacja. Zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusji online!

Szczegóły już wkrótce.

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”