Projekt Level 4.0 | Digital Innovation Hub

Celem projektu Level 4.0 jest wsparcie przedsiębiorstw we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań Przemysłu 4.0.

Zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierownictwem doktora Artura Rota realizuje projekt badawczo-rozwojowy Level 4.0 | Digital Innovation Hub. Eksperci prowadzą nieodpłatne szkolenia, demonstracje, konsultacje doradcze i implementacyjne, a także dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem, by pomóc firmom podnieść konkurencyjność oraz innowacyjność.

Cały ekspercki zespół Level 4.0 DIH Wrocław to pięć podmiotów: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny, Balluff Sp. z o.o. i TestArmy Group. Konsorcjum jest częścią Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowej, w ramach której wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W ramach przedsięwzięcia powstało centrum usług eksperckich, doradczych oraz wdrożeniowych z zakresu nowoczesnych technologii, rozwiązań biznesowych oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego rozwoju i konkurowania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nadrzędnym celem DIH jest przekazywanie wiedzy oraz szerzenie idei Przemysłu 4.0 wśród przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu, grup badawczych, instytucji rządowych oraz edukacyjnych. Konsorcjum specjalizuje się w technologiach przyrostowych, automatyce przemysłowej, cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji, technologiach chmury obliczeniowej oraz rozwijaniu innowacji w biznesie. Za główny cel postawiło sobie wsparcie organizacji w podniesieniu konkurencyjności rynkowej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii IT.

W ramach usług doradczych przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przeprowadzili działania doradcze i szkoleniowe dla szerokiej rzeszy firm. Wśród beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie, znalazły się duże przedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP, startupy oraz klastry gospodarcze, a wśród nich firmy o charakterze produkcyjnym, handlowym i usługowym z różnych branż. Tematyka była zróżnicowana i dotyczyła m.in. technologii Przemysłu 4.0, zastosowań sztucznej inteligencji w predykcji zdarzeń gospodarczych oraz wspomagania i optymalizacji decyzji w przedsiębiorstwie, zaawansowanych mechanizmów analitycznych, automatyzacji i robotyzacji procesów, opracowania systemu ostrzegania przed kryzysami ekonomicznymi, rozwiązań cloud computing oraz bezpieczeństwa rozwiązań cyfrowych.

Dr Artur Rot, Adiunkt, Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Kierownik Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

www.level4dih.pl