Program REBORN – Jak przekuć porażkę w sukces?

Marta Bruczuk-Figiel

Każdy z nas popełnia błędy i dzięki nim się uczy – w środowisku wychowawczym jest to oczywiste, w biznesowym niestety już nie. Dotychczas polskie firmy i przedsiębiorstwa, które nie radziły sobie na rynku lub miały trudności, w większości przypadków były skazane na porażkę. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie brakuje narzędzi, które mogłyby pomóc upadającym przedsiębiorstwom i pokazać im, że porażkę można przekuć w sukces.

Jakie są przyczyny porażki? Czynników niepowodzenia przedsiębiorstwa może być wiele, np.: zła strategia biznesowa, brak odpowiednich kompetencji pracowników, nieprecyzyjna diagnoza potrzeb klientów czy brak analizy poniesionych porażek. Niestabilność firmy skutkuje zazwyczaj problemami finansowymi.  Aby sobie z nimi poradzić polscy przedsiębiorcy teoretycznie mogą liczyć na kredyty inwestycyjne, obrotowe, leasing czy pożyczkę. Praktycznie – mają trudności z ich uzyskaniem. Dodatkowo firmy w trudnej sytuacji nie mogą liczyć na uzyskanie pomocy publicznej oraz de miminis.

Jak samorząd może wesprzeć przedsiębiorców? W styczniu 2017 roku województwo lubelskie, chcąc wnieść realny wpływ na opisaną wyżej sytuację, postanowiło wesprzeć firmy znajdujące się
w trudnej sytuacji. Jako pierwszy region w Polsce przystąpiło do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie REBORN. Dzięki niemu podupadłe przedsiębiorstwa dostały szansę powrotu na rynek
i kontynuowania swojej działalności.

REBORN (Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness) oznacza wykorzystanie porażki w biznesie do wspierania przedsiębiorczości i konkurencyjności. Projekt finansowany jest z programu Iterreg Europa. Bierze w nim udział sześć regionów (Murcja, Liguria, Region Waloński, Węgry Środkowe oraz Lubelszczyzna). Głównym celem projektu jest wsparcie konkurencyjności oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów poprzez takie działania jak między innymi: bardziej efektywne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju, udoskonalenie instrumentów dedykowanych ponownemu podjęciu działalności gospodarczej i kreowanie pozytywnego wizerunku firm. Jest to narzędzie, które ma szansę zwiększyć możliwości małych
i średnich przedsiębiorstw na pokonanie istniejących barier i niedogodności.

REBORN może odpowiedzieć na nowy, złożony oraz  zaniedbywany w polskiej rzeczywistości problem polityki „drugiej szansy”. Na razie Województwo Lubelskie stawia pierwsze kroki w realizacji projektu – zdiagnozowano sytuację w kraju i regionie, odbyły się pierwsze spotkania instytucji publicznych z otoczeniem biznesu. Dzięki działaniom popularyzującym nowe podejście do omawianego problemu samorząd województwa lubelskiego ma szansę zyskać większy wpływ na proces polityki rozwoju całego regionu. Jeżeli założenia projektu zostaną w pełni zrealizowane, rezultatem będzie lepszy klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oraz usprawniona współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną. Samorząd będzie miał również realny wkład w sposób myślenia społeczeństwa o porażce biznesowej. Powinna ona być traktowana w kategorii doświadczenia, które w przyszłości może zwiększyć szansę powodzenia w biznesie.

Zaangażowanie Województwa Lubelskiego w pomoc przedsiębiorcom jest świetnym przykładem dla wszystkich polskich samorządów, pokazującym, że warto wciąż poszukiwać nowych możliwości wsparcia i wykorzystania funduszy unijnych. Gdzie szukać wsparcia? Świetną okazją do przeglądu i analizy możliwości wykorzystania funduszy będzie odbywający się w dniach 26 – 27 kwietnia Europejski Kongres Samorządów, w którego programie merytorycznym planowany jest przegląd aktualnych naborów wniosków dla samorządów w programach krajowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej:

https://www.interregeurope.eu/reborn/

http://invest.lubelskie.pl/pl/reborn