Program Forum Ekonomicznego 2020

Najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane od prawie trzech dekad, miejsce konstruktywnych dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Ponad 330 wydarzeń, kilka tysięcy gości: liderów w państwach i rządach naszego regionu, szefów urzędów centralnych, polityków, działaczy samorządowych, naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych. Tak zapowiada się Forum Ekonomiczne 2020, które zaplanowano między 8 a 10 września 2020 r. w Krynicy Zdroju.

Odbędzie się ono w formule hybrydowej. Przewidujemy:

* Tradycyjne, stacjonarne spotkanie w Krynicy Zdroju. Na Forum Ekonomiczne można przyjechać wyłącznie na imienne zaproszenie wystosowane przez organizatorów. W tym roku – trosce o bezpieczeństwo i komfort uczestników – liczba zaproszeń jest limitowana. Organizatorzy od lat budują trwałe relacje ze swoimi Gośćmi i Partnerami, więc osoby i instytucje o takim statusie mają pierwszeństwo w otrzymaniu zaproszeń.

* Transmisje on-line wybranych punktów programu. Z tej formuły korzystać mogą osoby, które nie dotrą do Krynicy Zdroju, a chcą na bieżąco uczestniczyć w najważniejszych dyskusjach dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej.

Od początku priorytetem organizatorów jest bezpieczeństwo w czasie Forum Ekonomicznego. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, standardy bezpieczeństwa zostały dodatkowo zaostrzone, by rygorystycznie spełniać przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

Główną osią dyskusji Forum Ekonomicznego 2020 są najważniejsze wyzwania o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią.

Zwyczajowo najwyższy poziom merytoryczny spotkań gwarantuje obecność liderów państw i rządów, urzędów centralnych, polityków oraz przedstawicieli globalnych korporacji, takich jak Microsoft, Huawei, Vinci czy Goldman Sachs. Oczywiście zaprezentują się wiodące polskie marki, np. PZU, PKO BP czy PKN Orlen.

Eksperci reprezentujący sektor energetyczny kontynuować będą ubiegłoroczną dyskusję o funduszu sprawiedliwej transformacji oraz implementacji rozwiązań dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii. Debaty na ten temat odbiły się szerokim echem, a część wniosków z nich została wdrożona. W tym roku organizatorzy zaproponują dodatkowo tematy związane z działalnością koncernów multienergetycznych.

Duże zainteresowanie wzbudzi tematyka wyzwań dla gospodarki światowej zmienionej przez COVID-19. Jednym ze skutków pandemii jest przerwanie globalnego łańcucha dostaw. Ograniczając ryzyka występujące w państwach azjatyckich, producenci coraz częściej kierują więc uwagę na inne regiony. To szansa dla gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Poniżej prezentujemy wybrane propozycje programowe.

Sugestie Partnerów Forum Ekonomicznego 2020 dotyczące programu prosimy zgłaszać do Opiekunów (naszych pracowników przydzielonych indywidualnie każdemu Partnerowi) albo na adres: program-fe@isw.org.pl

Biznes i Inwestycje

Pojęcie kapitalizmu interesariuszy zaczęło zyskiwać na popularności w latach '50 XX wieku, zakłada uwzględnianie w tworzonych strategiach przez firmy nie tylko akcjonariuszy, ale również interesów wszystkich jednostek, na które wpływ mają działania firmy. Jednak w dyskursie społecznym pojawiło się dopiero na stałe po kryzysie finansowym z 2007 r. a w ostatnich latach również w kontekście zrównoważonego rozwoju. O tym w jaki sposób firmy, które dominują na rynku i wyznaczają standardy sektorowe implementują elementy strategii na rzecz interesariuszy.

Niektórzy polscy operatorzy testują już 5G w warunkach bojowych, inni zaś twierdzą, że są już teraz gotowi na sieć nowej generacji. W rzeczywistości do uruchomienia sieci nowej generacji dla konsumentów jeszcze daleka droga. Zanim to się stanie, musi się odbyć aukcja odpowiednich częstotliwości. O cztery bloki powalczą cztery grupy kapitałowe. Po wygranej w aukcji i wniesieniu opłaty za rezerwację bloku, operator, który dostanie dostęp do częstotliwości, musi po pół roku od otrzymania rezerwacji uruchomić co najmniej 10 stacji bazowych 5G w jednym wojewódzkim mieście. Z kolei przed 2025 r. musi działać minimum 500 stacji w minimum 16 miastach. Stanowi to więc nie lada wyzwanie.

Koncepcja przedsiębiorczego państwa jako jednostki aktywnie alokującej środki publiczne w inwestycjach o podwyższonym ryzyku, których kapitał prywatny nie chce wspierać ze względu na zbyt wysokie ryzyko i odległy horyzont czasowy. W w ostatnich latach zyskuje na popularności. W poszczególnych państwach powstają wyspecjalizowane wehikuły inwestycyjne. O najlepszych praktykach z zagranicy oraz tym w jaki sposób podmioty związane ze Skarbem Państwa mogą dywersyfikować i mitygować ryzyko w nowych obszarach biznesowych, tak aby Polska zyskała kolejne czempiony narodowe.

Od IT po FMCG, polski eksport ma różne oblicza. Giganty technologiczne i software house'y mogą się pochwalić licznymi historiami sukcesu i wdrożeniami u wielkich międzynarodowych korporacji. Z kolei wiele sieci FMCG w swoją politykę wzrostu i ekspansji wprowadziło zasadę wspierania polskich producentów z branży spożywczej. Jakie istnieją szanse, ale i zagrożenia dla polskich eksporterów? Czego eksporterzy w różnych branżach mogą nauczyć się od siebie nawzajem?

Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej wchodzą i eksportują za granicę oraz korzystając z doświadczeń swoich i innych firm, coraz lepiej sobie na nich radzą. Zyski osiągane na działalności zagranicznej systematycznie rosną, a przedsiębiorcy zakładający swoje startupy od razu robią to z myślą “born global”. Sama etykieta “Made in Poland” jest coraz bardziej rozpoznawalna, a zagraniczni konsumenci mają zaufanie do naszych produktów. Jak podtrzymać ten trend wzrostowy? Jak umocnić markę “Made in Poland” na rynkach zagranicznych?

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, kosztującego wraz z infrastrukturą transportową ok. 30 mld zł jest ważnym projektem na inwestycyjnej mapie Polski. Rozbudowa infrastruktury a także możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej również na polu instytucjonalnym i biznesowym są głównymi atutami przemawiającymi za powstaniem Portu. Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki oraz polityki zagranicznej mają inwestycje o tym charakterze w Polsce? Co ich realizacja może oznaczać dla przyszłości rozwoju współpracy międzynarodowej?

Z badań PARP wynika, że ponad 54 proc. firm w ogóle nie współpracuje z innymi firmami. Tylko 38 proc. dużych firm deklaruje współpracę z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Poprzez wprowadzenie jakich instrumentów i zachęt można zachęcać do współpracy przedsiębiorców. O historiach sukcesu kooperacji między MSP a dużymi przedsiębiorstwami.

Sektor MŚP jest witalny dla polskiej gospodarki, odpowiada za blisko 50% polskiego PKB. Polskie przedsiębiorstwa po ciężkim pierwszym półroczu aktualizują strategie i plany rozwojowe. W jaki sposób ostatnie trzydzieści lat wolonorynkowej gospodarki wpłynęło na polskie społeczeństwo i ducha przedsiębiorczośc. Na przykładzie zagranicznych Partnerów i ich najlepszych praktyk jakie są efektywne systemy wspierania MSP? Tak aby kolejne 30 lat było dalszym okresem dominacji drobnych przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo, które jest dobrze zarządzane, musi się rozwijać i rozrastać. Pozyskuje ono coraz więcej klientów, zajmuje coraz większą część rynku i zatrudnia coraz więcej pracowników. Do pewnego momentu dzieje się to organicznie, drogą naturalnego rozwoju. Jednak, gdy firma osiągnie już znaczną wielkość, może skorzystać z innych, dostępnych metod na rozszerzenie działalności. Jak polskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać na fuzjach i przejęcia? Jakie dobre praktyki należy wprowadzić, aby z sukcesem przejść te procesy?

Nowoczesne oblicze dużych miast to wielofunkcyjne przestrzenie służące lokalnym społecznościom, ale i gospodarce regionu i kraju. Budownictwo odpowiada za ponad 40 proc. zużycia światowej energii i zasobów naturalnych. Zmiany cywilizacyjne wymuszają nowe obowiązki wobec obecnych i przyszłych pokoleń, ale i dają nowe możliwości biznesowe, tworzą nowy charakter miejsc pracy. Czy jest możliwe utrzymanie równowagi w dynamicznej rozbudowie metropolii dla zachowania jej trwałego rozwoju.

Biorąc pod uwagę obecne trendy regulacyjne i technologiczne, sektor bankowy czeka w najbliższych latach zasadnicza transformacja. Istnieje ryzyko, że jej efektem będzie utrata relacji z klientami i wzrost niestabilności systemu bankowego. Co mogą jeszcze zrobić banki, aby ochronić siebie i swych klientów?

Dla bardzo wielu polskich i środkowoeuropejskich korporacji ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu. Coraz częściej zatem mamy do czynienia z sytuacją ich obecności nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach. Którędy prowadzi droga do sukcesu, jaki przyjąć plan na budowę i rozwój firmy, gdzie szukać przewagi konkurencyjnych, dających szanse na sukces?

W 2018 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 50,4 mld PLN. Największe dochody osiągnęli inwestorzy posiadający udziały w krajowych podmiotach bezpośredniego inwestowania związanych z przetwórstwem przemysłowym, handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawią pojazdów samochodowych i motocykli a następnie działalnością finansową i ubezpieczeniową. W jaki sposób będą się kształtowały napływy BIZ w Polsce w kolejnych latach? O tym jak zachęcić inwestorów zagranicznych do zwiększania zaangażowania kapitałowego w Polsce

Z finansyzacją gospodarki mamy do czynienia od kilku dekad, podczas których obserwowaliśmy, jak rynki finansowe zdobywają coraz większe znaczenie kosztem gospodarki realnej. Za ich siłą zbyt często stoi jednak spekulacja i pokusa łatwego zysku, co jest źródłem tzw. baniek spekulacyjnych. Kryzys COVID-19, mimo że jego winowajcą nie były rynki finansowe, pogłębi negatywne skutki ich totalnej autonomizacji. Ultraluźna polityka monetarna banków centralnych, serwujacych rynkom potężne zastrzyki gotówki, nabrała nowego rozpędu, powodując, że sfera realna, która jest sercem gospodarki, i sfera finansowa coraz bardziej oddalają się od siebie. Jak powstrzymać to zjawisko i wrócić do równowagi?

Epidemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość, przynosząc największą od dekad niepewność, ale jednocześnie niespotykane poświęcenie całego społeczeństwa w walce z zagrożeniem. Wiele firm stanęło przed widmem kryzysu, państwo musiało uruchomić nowe mechanizmy ochrony społeczeństwa i gospodarki, natomiast organizacje pozarządowe z dnia na dzień otoczyły opieką kategorie osób najbardziej dotknięte skutkami epidemii - seniorów i medyków. Mimo ekstremalnych warunków biznes, państwo i organizacje pozarządowe nawiązały w Polsce niespotykaną w tej skali współpracę. Jak firmy reagują na kryzys dotykający całe społeczeństwo, jaką rolę odgrywają w tym organizacje pozarządowe, co zmieniło się we współpracy pomiędzy firmami, a instytucjami publicznymi? Jak pandemia zmieni dotychczasowy model współpracy poszczególnych sektorów?

Biznes jest oparty na liczbach, pasywach i aktywach. Gdzie zatem jest miejsce na wartości, które są niepoliczalne i których nie można opisać w tabelach czy wykresach? Jak można znaleźć głębszy sens działań biznesowych ? W jaki sposób zwykły biznes może przysłużyć się społeczeństwu? Czy zasady „biznesu z wartościami” odnoszące się na przykład do zrównoważonej i stabilnej działalności, poszanowania pracowników, dostawców i klientów, bycia korporacyjnym „dobrym obywatelem”, strażnikiem interesów przyszłych pokoleń, ochrony środowiska naturalnego mogą wspierać biznes? Jak efektywnie komunikować wyznawane wartości w biznesie, jak na nich budować strategię by przynosiły firmie wymierne korzyści biznesowe i wizerunkowe? Nasi paneliści znają odpowiedzi na znaczną część tych pytań …

Europa i Świat

Powszechnie oczekiwano, że zmiana władzy Kijowie w 2019 roku przyniesie zasadniczą poprawę stosunków polsko-ukraińskich, które w ciągu ostatnich kilku lat poddane zostały trudnym próbom. Najtrudniejsze do przezwyciężenia były kontrowersje w polityce historycznej. Kijów i Warszawa demonstrowały także rosnący dystans wobec siebie także w innych kwestiach. Wizyta nowego prezydenta Ukrainy w Warszawie oraz inicjatywy z obu stron obudziły nadzieje na ożywienie relacji. Czy można jednak mówić o ich strategicznym charakterze?

Brexit i pogłębiająca się różnica zdań wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego kładą się cieniem na obecnej kondycji Unii Europejskiej i NATO. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest coraz częściej krytykowana za niemoc decyzyjną w kluczowych kwestiach. Czy ład międzynarodowy zrodzony po 1945 r. właśnie przeżywa najpoważniejszy kryzys w swojej historii? Czy dotychczasowe funkcjonowanie instytucji stojących na straży globalnego porządku należy koniecznie zrewidować?

Gruzja deklaruje zamiar wejścia do Unii Europejskiej i do NATO. Równocześnie konflikty graniczne, nacisk dyplomacji rosyjskiej i kłopoty wewnętrzne blokują gruzińską drogę na Zachód. Czy Gruzja jest w stanie wypracować nowy model ucieczki spod dominacji Rosji w sytuacji gdy „entuzjazm” wobec rozszerzenia słabnie w państwach Zachodu.

Spowodowane koronawirusem obostrzenia, pogorszenie się sytuacji na rynku pracy i zamknięcie granic spowodowały, że dużo migrantów zarobkowych wróciło do swoich krajów. Jednak sytuacja gospodarcza w państwach macierzystych zmusiła wielu z nich do powrotu – wiele państw Europy nadal pozostają bardziej atrakcyjnymi miejscami pobytu i pracy. Poszczególne państwa, np. Niemcy wykorzystali okazję i zachęcili nowych pracowników bardziej atrakcyjnymi warunkami pobytu i pracy. Jak duże straty w związku z pandemią poniosły firmy, zatrudniające migrantów zarobkowych? Które działania państw i pracodawców, mające na celu utrzymanie pracowników zagranicznych okazały się skuteczne? Czy państwa macierzyste wykorzystały okazję, żeby zatrzymać swoich obywateli?

Bliska współpraca i dobre stosunki sąsiedzkie leżą w interesie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólne, skoordynowane działania są szczególnie istotne dla regionów przygranicznych. Ich zaangażowanie w projekty transgraniczne, wymiana poglądów i doświadczeń znacząco wpływają na rozwój tych terenów, zwiększają również ich atrakcyjność inwestycyjną. Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają współpracę międzyregionalną i transgraniczną?

Rok temu, w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Kijowie nastąpiła zmiana władz, którzy zadeklarowali szybkie wdrożenie reform i zapewnienie ich sukcesu. Jednak ocena ich działań nie jest jednoznaczna - opozycja, a także niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę na brak uporządkowanej strategii transformacji kraju i chaotyczną legislację. Co udało się osiągnąć ekipie Zełeńskiego, a jakie błędy popełniła? Jak zmieniło się tempo modernizacji Ukrainy w ciągu ostatniego roku?

Uwaga NATO w ciągu ostatnich lat była w dużej mierze skoncentrowana na Ukrainie, co wynikało ze skomplikowanych okoliczności politycznych w kraju. Kwestia współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego z Ukrainą niezmiennie jednak dzieliła jego członków i do pewnego stopnia zmieniła NATO. Zbliżenie Sojuszu i Ukrainy bezsprzecznie zatem wpłynęło na sytuację w Europie. Dla Ukrainy przynależność do NATO wydaje się niezbędna, ale czy NATO faktycznie potrzebuje Ukrainy? Jakie bariery stoją na drodze do wstąpienia kraju do Sojuszu i jak można je pokonać? Czy istnieje jakaś korzystna alternatywa wobec członkostwa Ukrainy w NATO?

Do niedawna mówiło się tylko o slowbalizacji, czyli spowolnieniu globalizacji w związku ze zmniejszeniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wojną handlową i protekcjonizmem w USA. Obecnie, wskutek depresji gospodarczej, wywołanej ogólnoświatową falą koronawirusa, mamy do czynienia z zakwestionowaniem globalizacji jako takiej. Pandemia pokazała, że całkowita zależność od importu z Chin i, szerzej, Azji Południowo-Wschodniej może być zabójcza dla Zachodu. Dziś już wiadomo, że łańcuchy wartości muszą zostać przeorganizowane, pytanie tylko, jak głęboko i jak bardzo uderzy to po kieszeni konsumentów. I jak w konsekwencji będzie wyglądał globalny handel?

Walka z ubóstwem, głodem, nierównościami społecznymi, zapewnienie dostępu do edukacji i czystej energii - to tylko kilka z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie, którą w 2015 roku przyjęły wszystkie państwa ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego. Zgodnie z Agendą, wszystkie zawarte w niej Cele powinny być osiągnięte przez świat do 2030 roku. W jaki sposób europejskie społeczeństwa mogą wspólnie działać na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju? Jakie są w tym kontekście największe wyzwania dla Polski i innych państw naszego regionu?

W 2019 r. Partnerstwo Wschodnie obchodziło 10-lecie istnienia. Program, z którym wiązano ogromne nadzieje, nie przyniósł spektakularnych efektów w postaci kolejnego rozszerzenia UE. Jednak wieszczenie jego końca jest przedwczesne. Ma on bowiem znaczące zasługi w tzw. soft politics, czyli współpracy na poziomie tematycznych programów rozwojowych. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o to, czy i kiedy nastąpi dalsza integracja polityczna UE, ale jak dotąd nie ma na horyzoncie alternatywy dla Partnerstwa Wschodniego.

Forum Cyberbezpieczeństwa

Na tle Unii Europejskiej Polska jest jedną z najszybciej cyfryzujących się gospodarek. Mimo to pod względem wykorzystania technologii teleinformatycznych we wszystkich sektorach gospodarki krajowy rynek nadal pozostaje daleko w tyle za europejskimi liderami. Transformacja cyfrowa wydaje się być jednak nieunikniona. Zgodnie z prognozami do końca 2020 roku 60% przedsiębiorstw będzie wdrażało nowe rozwiązania IT w ramach kompleksowej strategii cyfrowej. Jak firmy radzą sobie na ścieżce transformacji cyfrowej?

Infrastruktura krytyczna jest kluczowym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, stabilności i rozwoju gospodarczego, funkcjonowania społeczeństw oraz pojedynczych obywateli. Wzrastające uzależnienie funkcjonowania IK od rozwiązań teleinformatycznych i zmiany, jakie dokonują się w tym środowisku prowadzą do powstania nowych wyzwań dla zapewniania bezpieczeństwa. Zagrożeniem mogą być zarówno możliwe usterki techniczne, błędy ludzkie, ale również intencjonalne, wrogie działania prowadzone w cyberprzestrzeni.

W firmach coraz chętniej wykorzystywane jest wyspecjalizowane oprogramowanie wspierające m.in. produkcję, sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutację, obsługę magazynu, marketing oraz wiele innych procesów biznesowych. I choć korzyści płynące z każdego z tych narzędzi są naprawdę duże, najlepsze efekty osiągniemy dopiero wtedy, gdy są one ze sobą odpowiednio zintegrowane. Integracja wiąże się jednak niestety z podwyższonym ryzykiem z zakresie cyberbezpieczeństwa. W przypadku ataku kluczowe dane dla przedsiębiorstwa mogą zostać skradzione, wykorzystane i upublicznione. Jak odpowiednio przygotować się do integracji systemów IT? Jakie rozwiązania wybierać?

W pierwszej części panelu eksperci przedyskutują rolę i potrzeby JST. JST – jak pokazują wystąpienia pokontrolne NIK z 2018 r. oraz z 2019 r. – mają problemy z bezpieczeństwem informacji w urzędach. Często są to problemy z kwestiami elementarnymi m.in. brak bieżącego aktualizowania systemów/programów, brak stosownej polityki bezpieczeństwa, czy po prostu brak wiedzy o podstawowych zasadach cyberhigieny. Co więcej, drastyczne przypadki ataków na Kościerzynę, czy Lututowo, pokazują, że JST są niezwykle podatne na cyberataki. Jakie są potrzeby JST w kwestii cyberbezpieczeństwa - czy naprawdę sytuacja jest tak zła? Co należy zrobić, jakie podjąć działania aby poprawić te sytuacje w perspektywie krótko i długoterminowej? Natomiast w drugiej części panelu ekspert…. w formie warsztatowej przekaże informacje o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa w JST, które można implementować już teraz.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na poziom cyberbezpieczeństwa w państwach UE? Czy system europejski stworzony m.in. na bazie dyrektywy NIS, okazał się skuteczny? Fundusz Odbudowy, który przewiduje działania m.in. w obszarze transformacji cyfrowej jest wielką szans dla państw UE. Jak wykorzystać te środki oraz w które obszary/projekty powinniśmy traktować priorytetowo? Ponadto, dyskusja będzie także świetną okazją do wymiany poglądów, idei w kwestiach licznych działań na poziomie europejskim, które są planowane przez Komisję Europejską m.in. joint cyber unit – czym będzie? Rewizja dyrektywy NIS – w jakim kierunku powinniśmy zmierzać? Co z nową strategią cyberbezpieczeństwa UE?

Obecnie biznes przechodzi wiele fundamentalnych transformacji w związku z postępującą cyfryzacją. W trakcie pandemii Covid-19 wiele przedsiębiorstw, które były oparte na modelu brick and mortar, upadło. W obliczu wyzwań, które stawia przed nami współczesność, koniecznym wydaje się prowadzenie e-biznesu. Czy współczesna gospodarka jest “skazana” na e-commerce? Czy to już definitywny koniec ery brick and mortar, która wydawała się odradzać na nowo?

Branża finansowa, podobnie jak wszystkie gałęzie gospodarki, jest silnie poddawana digitalizacji. Nie tylko z samych usług i produktów banków można korzystać dzięki udogodnieniom cyfryzacji. Nowe rozwiązania open banking umożliwiają stronom trzecim tworzenie rozwiązań, które pomagają zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym w zarządzaniu finansami. Z kolei z perspektywy zewnętrznej do banków, na rynku powstają kolejne fintechy - startupy finansowe, które korzystają z dobrodziejstw ery cyfrowej i oferują usługi i produkty konkurencyjne do tych tworzonych przez banki. Czy wszystkie te udogodnienia spełniają wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa? Jak się chronić przed potencjalnymi atakami? Czy banki są na to gotowe?

Ponad 10 milionów klientów w Polsce korzysta z usług bankowych za pośrednictwem smartfona. Standardem są płatności zbliżeniowe. Z danych NBP wynika, że blisko 85% transakcji wykonujemy zbliżeniowo. Polskie banki mogą się pochwalić prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami w kat. designu i zakresu oferowanych usług mobilnych. O przyszłości i perspektywach rynku w tym ryzyku przeregulowania.

W 1990 r. na świecie było ok 100 mln komputerów osobistych, 10 mln użytkowników telefonów komórkowych i mniej niż 3 mln użytkowników internetu. 20 lat później mamy 1,4 mld urządzeń PC, 5 mld użytkowników telefonów komórkowych i blisko 4 mld z nas jest stale połączonych z internetem. Największe amerykańskie spółki giełdowe po championach przemysłowych lat '90 to teraz spółki technologiczne, których wycena przekraczała momentami w 2020 więcej niż 1.4 biliona $. Więcej niż cały niemiecki indeks DAX. W Polsce trzecią względem wyceny rynkowej spółką jest momentami twórca gier - CD Projekt Red. O tym w jaki sposób na gospodarki rozwinięte w następnej dekadzie wpływ będzie miała cyfryzacja i co zrobić aby nie pozostać wtyle.

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pozyskaliśmy niezbędne doświadczenie oraz wiedzę odnośnie funkcjonowania systemu. Które sektory radzą sobie z realizacją obowiązków, a które nie? Czy planowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany w ustawie o ksc w wystarczający sposób adresują wszystkie potrzeby? Ponadto, w tym roku większość operatorów usług kluczowych przeprowadziło pierwsze audyty bezpieczeństwa. Jakie są wnioski z tych audytów? Czy operatorzy poradzili sobie z tym wyzwaniem?

Wraz z transformacją cyfrową, rośnie zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jak się to przedstawia w Polsce? Jak wyglądamy na tle innych państw UE i regionu? W Jakich obszarach możemy i powinniśmy konkurować z najlepszymi w Europie? W jaki sposób zapewnić koordynację działań polskich przedsiębiorstw? Europejskie Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa oraz Fundusz Odbudowy – jak skutecznie wykorzystać te instrumenty, aby wzmocnić polski rynek usług cyber?

Pandemia COVID-19 wywołała nie tylko światowy kryzys zdrowotny i w efekcie kryzys gospodarczy. Zostaliśmy wręcz zalani falą mis- i dezinforamcji. Część z tych działań była efektem przemyślanej kampanii niektórych podmiotów państwowych. Jak Polska oraz szerzej, państwa UE radziły i nadal przeciwdziałają mis- i dezinformacji? Czy planowany przez Komisję Europejską pakiet na rzecz przeciwdziałania dezinforamcji pozwoli skuteczniej reagować na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji? Jak w czasie pandemii radzą sobie media społecnzosciowe? Czy efektywnie przeciwdziałają dezinformacji?

Forum Energetyczne

System energetyczny w Europie przechodzi głęboką transformację. Zwrot w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii, powoduje zaangażowanie firm energetycznych w morską energetyką wiatrową. Choć polskie farmy na Bałtyku są jeszcze w fazie projektów i zaczną produkować energię około 2025 roku, niezbędny jest szereg decyzji o charakterze administracyjnym i politycznym, co do kształtu polskiej energetyki.
Jaką rolę w transformacji energetycznej odegra morska energia wiatrowa?

Gazprom, największy rosyjski dostawca gazu dla Europy, jest jak wiadomo w pierwszym rzędzie narzędziem polityki zagranicznej Rosji. Budzi to uzasadnione obawy krajów uzależnionych od dostaw rosyjskiego gazu. Jednak ich protesty nie były jednak w stanie zatrzymać budowy gazociągu Nord Stream 2. Jakie kroki, mogą podjąć państwa, które czują się zagrożone przez dominację rosyjskiego dostawcy? Czy dostawy LNG i inwestycje w łupki mogą stworzyć realną alternatywę?

Polityka Energetyczna Polski 2040 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką.
Ambitne plany realizacji założeń Polityki Energetycznej Polski 2040, określają:
• 60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.
• 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.
• wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.
• poprawa efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.
• ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.).
W jaki sposób osiągnąć ten cel?

Dobrze rozbudowana infrastruktura gazowa umożliwia realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii w wielu sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znaczne redukcje emisji w długiej perspektywie czasowej mogą zostać osiągnięte poprzez przejście z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne źródła energii.Polski system przesyłowy może odegrać kluczową rolę w procesie rozwoju polskiego rynku gazu i jego roli w integracji rynków gazu w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Komisja Europejska zaproponowała 2050 rok jako unijny cel dążenia do neutralności klimatycznej. Oznacza to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. Na świecie jest ponad 400 elektrowni atomowych, powstają kolejne. Niewątpliwie energetyka jądrowa to pewne źródło energii w długiej perspektywie. Czy może być traktowana na równi z odnawialnymi źródłami energii?

Koncerny energetyczne zajmujące się przetwarzaniem i dystrybucją paliw kopalnych dokonują coraz częściej dywersyfikacji działalności. Niektóre z nich ogłaszają ambitne cele neutralności klimatycznej. Emitują równocześnie tzw. zielone obligacje, których stopa oprocentowania jest powiązana z realizacją celów środowiskowych. Wartość rynku zielonych obligacji w lutym 2019 przekroczyła w ujęciu globalnym 100 mld $. Jesteśmy świadkami rewolucji energetycznej. W jaki sposób przedsiębiorstwa będą zwiększały efektywność jednocześnie stając się neutralne dla środowiska? Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć najwyższy poziom efektywności w erze „nowej” energetyki?

Okres negocjacji Funduszu przewidzianego na lata 2021-2027 upłynie w czerwcu. Polska mogła być jego największym beneficjetem. Limit wsparcia z Funduszu wynosi 2 mld EUR. Wysokość jest powiązana ze stopniem powiązania państwa i regiongów z paliwami kopalnymi oraz ilością miejsc pracy w sektorze wydobwyczym. W jaki sposób Polskie regiony i organy centralne zamierzają wykorzystać pozyskane środki oraz jak zagraniczne doświadczenie w zakresie transformacji energetycznej powinno wpływać na kształtowanie mechanizmów krajowych.

O bezpieczeństwie krytycznej infrastruktury energetycznej w coraz większym stopniu decydują rozwiązania z zakresu IT. Rodzi to zagrożenia dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego jak możliwość hakowania liczników energii elektrycznej. Kolejnym wyzwaniem jest dalsza poprawa wskaźników ciągłośći dostaw, która wiąże się z przeniesieniem części infrastruktury pod ziemie. Kryzys wiosenny z 2019 związany z zanieczyszczeniem ropy nafotwej importowanej do kraju był testem dla krajowych przetwórców. O tym w jaki sposób implementować kolejne rozwiązania zwiększające liczbę prosumentów.

Lasy zamieszkuje ponad 80% wszystkich gatunków zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie. W jaki sposób możemy zmieniać nasze nawyki w zakresie konsumpcji poprzez edukację społeczną. O implementacji innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań technologicznych, umożliwiających osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony ekosystemów lądowych.

W 2017 r. został powołany rządowy zespół ds. elektromobilności, którego głównym celem było opracowanie koncepcji wdrażania w Polsce. Na jakim etapie planu "Energia do przyszłości" jesteśmy obecnie? Wśród 28 państw członkowskich UE, przyjęto różne strategie mające na celu zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych. Od zachęt podatkowych, przez ulgi eksploatacyjne i księgowe po edukacje społeczną czy strefy niskiej emisji jak w Holandii. O tym które z tych rozwiązań okazują się efektywniejsze?

Energetyka wodorowa zrodziła się na przełomie XX i XXI wieku. Oznacza ogromne korzyści nie tylko dla sektora energetycznego. W samym systemie transportowym, który jest odpowiedzialny za ok. 30% zużycia energii paliwa alternatywne jak wodór niosą za sobą przy odpowiedniej skali wymierne korzyści ekonomiczne. W jakich obszarach należy spodziewać się istotnego postępu aby wodór stał się istotnym dla gospodarki wtórnym nośnikiem energii? Czy energetyka wodorowa ma szansę stać się poważną konkurencją dla dotychczasowych nośników energii?

Energetyka rozproszona, opierająca się na wykorzystywaniu lokalnie dostępnych zasobów i źródeł (zwłaszcza OZE) oraz rozwijaniu lokalnych rynków energii, może przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa dostaw energii i obniżania jej kosztów, poprawy stanu środowiska oraz ożywiania lokalnej gospodarki. Lokalne inicjatywy energetyczne, takie jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy prosumenci zbiorowi, nie rozwijają się jednak w Polsce w pożądanym tempie. Uczestnicy dyskusji odniosą się do kluczowych problemów natury technicznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej oraz przedstawią propozycje ich pokonania.

Forum Innowacji

W dobie zmian klimatycznych i zagrożenia dla naszej planety z powodu globalnego ocieplenia oraz wyeksploatowania Ziemi coraz większe znaczenie zdobywają społecznie odpowiedzialne innowacje, które dają nadzieję na ochronienie nas chociaż w jakimś stopniu od potencjalnie katastrofalnych skutków obecnej sytuacji. Jak Polska i Europa wypada na tle świata w kontekście tworzenia nowych technologii, które mają w swoim DNA społeczną odpowiedzialność? Co możemy zrobić, aby pobudzić powstawanie takich rozwiązań?

Temat sztucznej inteligencji nie znika w ostatnich latach z globalnej agendy. Wśród jej zalet wymienia się przede wszystkim minimalizację ludzkich błędów, zastępowanie jednostek ludzkich przy podejmowaniu ryzyka, szybsze procesy decyzyjne czy wreszcie całodobową dostępność. Obok niezaprzeczalnych walorów AI niesie ze sobą również szereg niebezpieczeństw. Wskazuje się przede wszystkim na wzrost bezrobocia, obojętność emocjonalną i brak umiejętności wychodzenia poza schemat. Krytycy sztucznej inteligencji zwracają też uwagę na jej potencjalnie destrukcyjną moc, gdyby trafiła w niepowołane ręce. Czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać coraz to powszechniejszych zastosowań AI? Czy zalety wynikające z jej stosowania są w stanie zredukować ryzyka?

Big Data, IoT, cloud computing, machine learning - współczesne biznesy wprowadzają nowe technologie na masową skalę. Postępująca cyfryzacja jest już nie do zatrzymania. Dodatkowym impulsem do zmian w firmach stała się również pandemia Covid-19, która ostatecznie zmusiła wiele przedsiębiorstw do wprowadzenia pracy zdalnej. Jak polskie przedsiębiorstwa mogą zyskać na rewolucji cyfrowej? Jak nie zostać w tyle za konkurencją?

Polskie firmy technologiczne już nie jeden raz zadziwiły świat i udowodniły, że jest dla nich miejsce w świecie globalnego biznesu. Przykłady takie jak CD Projekt, Booksy, Brand24 tylko to potwierdzają. Jakie są czynniki sukcesu, które sprawiają, że dana firma ma większe szanse na zaistnienie na rynku globalnym? Czy młode firmy powinny tworzyć swoje biznesy już od razu z myślą: "Go Global"?

Big Data to wielkie nieustrukturyzowane zbiory danych, których nie da się analizować za pomocą prostych narzędzi, które do tej pory były wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Gwałtowny rozwój takich technologii, jak IoT, 5G oraz postępująca digitalizacja sprawiają, że codziennie są generowane niezliczone ilości danych. Jak wykorzystać potencjał Big Data, aby zwiększyć potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa? Jak z drugiej strony chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami i zadbać o cyberbezpieczeństwo firmy?

Optymalne wykorzystanie internetu rzeczy w miastach i miasteczkach przyszłości (Smart Cities) odpowiadającego na wyzwania ekonomiczne, społeczne i gospodarki 4.0.

Nie od dzisiaj wiadomym jest, że obecny system nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych nie odpowiada szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI w. Archaiczne metody nauczania oraz podstawy programowe, które nie zawierają zagadnień, dzięki którym młody człowiek mógłby odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu formalnej nauki powodują jedynie frustrację i zagubienie. Na szczęście na rynku powstają produkty i usługi, które w zamierzeniu mają rozwijać u młodego pokolenia zamiłowanie do dyscyplin w skrócie nazywanych STEM. Jak państwo, korporacje i innowacyjne startupy mogą zmienić oblicze polskiej nauki? Jak długo potrwa proces transformacji?

W dzisiejszych czasach, podobnie jak w wielu poprzednich dekadach, to powiedzenie jest rzeczywiście prawdziwe. Żyjemy na początku „cyfrowej transformacji” tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, zmiany paradygmatu w strategiach produkcji. Zmiana wpłynie nie tylko na strategię produkcyjną przedsiębiorstw przemysłowych, ale również na system społeczny, zatrudnienie i politykę gospodarczą narodów. Czy to będzie wprowadzać zmiany w społeczeństwie, demografii, sztuce, infrastrukturze, nauce i modzie?

Rzeczywistość świata po pandemii zmienia się nieodwracalnie, jesteśmy świadkami przyspieszonej transformacji cyfrowej. Wiele firm przeniosło swoje działania online, a część zawodów na stałe zmieni tryb funkcjonowania na model pracy zdalnej. Zmieniają się też zachowania Polaków, w zakresie konsumpcji cyfrowych treści. To wyzwanie dla operatorów sieci i firm telekomunikacyjnych, które muszą przygotować krajową infrastrukturę na zwiększone zapotrzebowanie poboru danych i podłączonych jednocześnie urządzeń, a po drugie ponosić koszty modernizacji nowej generacji, 5G.

Jak wskazują badania, za naszą kondycję zdrowotną w 16% odpowiadają dziedziczone cechy, w 21% środowisko przyrodnicze – głównie stan wody i powietrza, tylko w 10% opieka zdrowotna, natomiast aż w 53% nasz styl życia. Na niektóre z czynników wpływających na zdrowie, jak wymienione predyspozycje genetyczne, ale również wiek i płeć, nie mamy wpływu. W minimalnym też stopniu jesteśmy w stanie zapobiec destrukcyjnym oddziaływaniom cywilizacji. Niestety okazuje się, że większość dzisiejszego społeczeństwa nie prowadzi zdrowego stylu życia, na co wpływ mają zła dieta oraz niewielka ilość wysiłku fizycznego, a także siedzący tryb pracy. Co można zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy? Jak zachęcić ludzi do prowadzenia zdrowego trybu życia?

Forum Mediów i Komunikacji

Brak zaufania wobec prasy, radia i telewizji, to domena nie tylko Polaków, również mieszkańców innych krajów Europy i świata. Odbiorcy nieufnie podchodzą do treści przekazywanych w mass mediach, najczęściej zarzucając im stronniczość i manipulacje. Jak budować zaufanie odbiorców? Czy środki masowego przekazu mogą być obiektywne? Co w XXI wieku oznacza termin „rzetelne dziennikarstwo”?

Konsumenci informacji tracą zaufanie do mediów, bo serwowana przez nie informacja jest często zaopatrzona w mniej lub bardziej subtelny komentarz, wyrwane z kontekstu albo intencjonalnie zestawione dane i wypowiedzi. Biznes wydawniczy zmienia się, adaptując zdobycze technologiczne i uczestnicząc w wyścigu o pierwszeństwo i etykietę „exclusive”. Informacje atrakcyjnie „opakowane”, z wysoką „klikalnością” nie muszą już być prawdziwe, by sprzedawać się dobrze. I tu pojawia się ważne pytanie o to, czy prawda to również część prawdy, interpretacja faktu, stwierdzenie zawierające sugestię, itd. Fake news w sieci to dzisiaj rosnący problem. Czy i jak można skutecznie walczyć z tym zjawiskiem?

Eksperci od wielu lat wieszczyli koniec drukowanej prasy. Teraz coraz częściej mówi się o tym samym w przypadku radia i telewizji. Idealną hybrydą wydaje się być Internet, który łączy w sobie wszystkie te media. Jak długo media tradycyjne przetrwają w obecnej formie? Jak duże są możliwości informacyjne i reklamowe Internetu w porównaniu z prasą, radiem czy telewizją? Jak różni się odbiorca treści internetowych od tego preferującego media tradycyjne?

W ostatnich latach w przestrzeni publicznej powstaje coraz więcej blogów, kanałów YouTube czy profili w mediach społecznościowych, które zajmują się opisywaniem świata. Coraz większą uwagę zyskuje także dziennikarstwo obywatelskie, uznawane za bardziej wiarygodne od mediów mainstreamu. Czy dzisiejsze możliwości technologiczne dają szansę bycia dziennikarzem każdemu? Gdzie zaczyna się dziennikarstwo a kończy hobbystyczne informowanie? Jakie są korzyści i zagrożenia z tak traktowanego dziennikarstwa?

Rola mediów publicznych w nowoczesnym państwie. Czy głęboka transformacja środków masowego przekazu narzuca nowy kierunek rozwoju mediów państwowych? Czy media publiczne są w stanie konkurować z prywatnymi gigantami? Czy media państwowe mogą być niezależne i bezstronne? Czy media publiczne w ogóle są potrzebne?

W czasie wielkich międzynarodowych kryzysów jedną z kluczowych ról odrywają media. Rzetelność ich pracy i obiektywizm często może wpływać na nastroje społeczne, uspokajając albo wprowadzając niepokój. Czy można się pozbyć emocji mówiąc o wydarzeniach, które mogą zmienić bieg historii? Dlaczego dziennikarze coraz częściej w swoich relacjach stają po którejś ze stron konfliktu? Jak ważny jest jasny przekaz pozbawiony nieprawdziwych informacji dla spokojnego funkcjonowania społeczeństwa w warunkach zagrożenia?

Jedna z głównych teorii komunikowania mówi o glokaliźmie – patrzeniu na świat globalnie z perspektywy lokalnej. Podobnie jest w przypadku każdego odbiorcy informacji. Najpierw chce wiedzieć co dzieje się wokół jego domu, dopiero później jak wygląda sytuacja w kraju. Jak ważna jest rola lokalnych mediów dla małych miasteczek i regionów? Jak media lokalne konkurują z ogólnokrajowymi od odbiorcę i reklamodawcę? Czy lokalne media mają szansę pracować bez nacisków ze strony samorządowców?

Na polskim rynku medialnym od dłuższego czasu widzimy już globalny trend. Konsolidacja i skupywanie, przede wszystkim branżowych portali internetowych, ma dać przewagę na rynku medialnym tym najsilniejszym. Czemu medialnym gigantom zależy na zakupie mniejszych podmiotów od siebie? Jak na komercyjnym rynku powinny działać media publiczne, którym nie wolno przejmować innych podmiotów? Ile dziś trzeba mieć pieniędzy, żeby odgrywać ważną rolę na rynku przejęć medialnych?

Propaganda kojarzona jest przede wszystkim z państwem totalitarnym, gdzie manipulacja intelektualna i emocjonalna mająca na celu osiągnięcie pożądanych postaw społecznych, oparta jest na kłamstwie i niewłaściwej etycznie indoktrynacji. Ale czy propaganda medialna jako instrument manipulacji społeczeństwem możliwa jest również we współczesnym demokratycznym państwie?

Teoretycznie zapytanie odpowiednio dużej i dobranej proporcjonalnie (co do wieku, miejsca zamieszkania i pochodzenia społecznego) statystycznej próbki obywateli powinno dać przedstawić opinię w tej czy innej sprawie czy np. preferencje wyborcze obywateli w stopniu maksymalnie zbliżonym do prawdy. Ale często tak nie jest. Dlaczego? Dlaczego sondaże zamawiane nawet u uchodzących za absolutnie niezależne ośrodki różnią się wynikami w zależności od tego, kto zamawia (i płaci za) badanie? I czy nie jest tak, że niektórzy indagowani odpowiadają nie tyle zgodnie z opinią własną, co „politycznie poprawnymi” oczekiwaniami (np. w krajach zdominowanych przez liberalną/lewicową „narrację polityczną” ukrywają poglądy konserwatywne)? Jak stworzyć mechanizmy sondowania opinii publicznej, które byłyby wolne od tych obciążeń?

Media społecznościowe są coraz ważniejszym graczem na rynku reklamowym. Według prognoz już w najbliższej przyszłości reklamodawcy mogą inwestować więcej w reklamę w mediach spo-łecznościowych, niż w telewizji. Jakie czynniki sprawiają, że reklama w mediach społecznościowych jest tak atrakcyjna? Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość rynku reklamowego?

Pandemia koronawirusa wywołała globalny paraliż. Wirus z Chin zapisze się na kartach historii jako najważniejsze wydarzenie 2020 roku. Z jednej strony cała ludzkość zaczęła obawiać się o swoje zdrowie i życie, z drugiej światowa gospodarka stanęła nad przepaścią. W takich okolicznościach nastroje społeczne mogą okazać się trudne do przewidzenia. Dlatego konieczna jest sprawna komunikacja. Jak w czasie kryzysu światowe rządy powinny komunikować się z obywatelami? Jak przekazywać mało optymistyczne treści, by nie wywołać paniki? Jaka odpowiedzialność w takiej komunikacji spoczywa na mediach - zarówno publicznych, jak i komercyjnych? Jakie są współcześnie najlepsze kanały komunikacji na linii administracja publiczna-obywatel?

Media społecznościowe stały się ważną przestrzenią kreowania wizerunku. Zarówno dla osób prywatnych, publicznych, jak i firm. Aktywność w mediach społecznościowych ma wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez innych. Decydują o tym zdjęcia, które udostępniamy, opinie jakie umieszczamy w sieci, sposób w jaki się wyrażamy, czym się interesujemy, jak się ubieramy. Czy aktywność w mediach społecznościowych niesie za sobą niebezpieczeństwa? Jakie są dobre i złe strony cyfrowego wizerunku? Czy nad wizerunkiem w sieci można stracić kontrolę? Czy w sieci obowiązują zasady etyczne?

Siła tzw. „czwartej władzy” oraz jej realny wpływ na budowanie opinii publicznej to atuty mediów znane nie od dziś. Wolna prasa bez cenzury jest istotnym elementem każdego demokratycznego społeczeństwa. Coraz częściej media zależne są jednak również od biznesu, który na pierwszym miejscu stawia potencjalny zysk, spychając jednocześnie wolność słowa na dalszy plan. Czy w dobie widocznych podziałów ( nie tylko politycznych) „wolna prasa” nie stała się tylko pustym hasłem? Czy prawdziwie wolne media jeszcze istnieją?

Forum Ochrony Zdrowia

Nowoczesne technologie znajdują coraz większe zastosowanie w medycynie przekładając się bezpośrednio na wyniki leczenia. Dzięki dostępowi do innowacji wiele z chorób, które do niedawna trzeba było uznać za śmiertelne, dziś staje się przewlekłymi. Korzystając z postępu technologicznego nie tylko skuteczniej i szybciej można wyleczyć pacjenta, ale także obniżyć koszty związane z leczeniem. Jak wygląda proces wdrożenia przełomowych terapii w Polsce?

Mimo ustawy, która zwiększy środki przeznaczane na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 roku, jej finansowanie w Polsce wciąż pozostaje wyzwaniem, a sytuację zaostrza niedobór personelu medycznego i starzejące się społeczeństwo. Dlatego potrzebne są mechanizmy zwiększające efektywność wydatkowania, a środki powinny trafiać w pierwszej kolejności do tych placówek, które potrafią je najlepiej spożytkować. Konsolidacja, grupy zakupowe, konsorcja. To tylko wybrane sposoby na optymalizacje wydatków w ochronie zdrowie. Ale czy skuteczne?

Korzyści dla pacjentów i kadry medycznej wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań w opiece zdrowotnej są bezsprzeczne. E-recepta, e-skierowanie, IKP, TOPSOR czy Gabinet dla kadry medycznej, które są już realizowane w wybranych miejscach w Polsce, to początek nowej ery w ochronie zdrowia. Jak płatnik wprowadza innowacyjność oraz jak wykorzystać innowacyjne metody w infrastrukturze ochrony zdrowia. Dyskusja podczas panelu będzie skoncentrowana na praktycznym wymiarze e-narzędzi, innowacyjnych rozwiązaniach w systemie ochrony zdrowia, a także na oczekiwaniach wobec tych elementów w Polsce i nowej perspektywy unijnej 2021+.

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej skomplikowanych sfer gospodarki. We współczesnej cywilizacji tempo zachorowań jest szybsze niż możliwości leczenia, dlatego popyt na świadczenia medyczne zdecydowanie przewyższa możliwości ich sfinansowania, a częściowo nawet zaspokojenia. W świetle tego szczególnego znaczenia nabierają kwestie zdrowia publicznego, świadomości pacjentów oraz ich aktywnego udziału w systemie ochrony zdrowia. Konieczna jest zmiana paradygmatu i połączenie medycyny naprawczej z działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi oraz dotyczącymi prewencji chorób.

Wszystkie pytania dotyczące polityki lekowej są nierozerwalnie związane z budżetem i finansowaniem. Przemysł farmaceutyczny jest uznawany za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów globalnej gospodarki i odgrywa kluczową rolę w rozwoju poszczególnych krajów. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wskazuje na potrzebę wzmocnienia roli sektora farmaceutycznego w Polsce. Wymaga to jednak stworzenia odpowiednich warunków dla stabilności i przejrzystości prawa oraz zachęt do inwestycji długoterminowych.

Podejście non-profit nie jest tożsame z no profit, co oznacza, że nie tylko szpitale prywatne, ale też publiczne powinny być efektywnie zarządzane i przynosić zysk. Wynik finansowy szpitala wpływa bezpośrednio na jego działalność tj. na możliwości rozwoju oraz podnoszenia jakości usług i opieki nad pacjentami. Jak decyzje centralne kształtują możliwości decyzyjne dyrekcji i wpływają na bieżącą działalność szpitala m.in. w wynagrodzeniach - czy sprzyja to motywacji czy demotywacji personelu medycznego?

Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego oraz wyrobowego wiąże się z koniecznością zapewnienia dywersyfikacji dostaw oraz wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na produkcję substancji czynnych w różnych miejscach na świecie, w tym również w Europie. Kolejny raz wraca zatem pytanie o RTR.

Pandemia koronawirusa, a właściwie Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 trwa obecnie na całym świecie. Jednak to choroby cywilizacyjne nie bez powodu nazywane są epidemią XXI wieku. Rozprzestrzeniają się globalnie, są niezakaźne, a mimo to prowadzą do niepełnosprawności i w ponad 80% doprowadzają do przedwczesnych zgonów. W jaki sposób wdrażać projekty zapobiegające chorobom, aby skutkowały zmniejszeniem liczby osób znajdujących się w grupie ryzyka i narażonych na powikłania zdrowotne?

W gronie decydentów i ekspertów zaproszonych przez Prezesa Agencji Badań Medycznych dyskutować będziemy o wielokierunkowym wpływie nakładów na badania i rozwój w biotechnologii i naukach medycznych. Rozwój naukowy w tym zakresie wydaje się szczególnie istotny patrząc poprzez pryzmat tak niedawnych doświadczeń związanych z pandemią COVID 19. Konieczność inwestowania w nauki medyczne, badania kliniczne, epidemiologiczne czy innowacyjne leki jest nie tylko nad wyraz aktualna, ale również konieczna. Te nakłady muszą być kierowane w sposób celowany i przemyślany, tak żeby zarówno bezpieczeństwo lekowe Polaków, jak i dostęp do nowoczesnych molekuł czy zabezpieczenie w zakresie chorób zakaźnych stały się priorytetowymi zadaniami dla kreujących politykę zdrowotną kraju.

W obliczu epidemii koronawirusa zawody medyczne okazały się dobrem narodowym. Nie ulega wątpliwości, że kadry medyczne są ważnym elementem stanowiącym o skuteczności funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej. Nadal jednak ta grupa zawodowa jest niedoceniana pod względem wynagrodzeń. Czy epidemia nowej choroby zakaźnej zmieni sposób myślenia rządzących o wynagrodzenia pracowników służby zdrowia?

Szczepienia ochronne są jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych interwencji w zdrowiu publicznym. Dzięki nim udało się wyeliminować szereg chorób, które przez dziesięciolecia uchodziły za śmiertelne. Rozbudowa kalendarza szczepień powinna być jednym z priorytetów państwa. Jednym z priorytetów, poza wprowadzaniem do refundacji kolejnych szczepionek, jest bez wątpienia edukacja społeczna. Obecnie, w związku z epidemią koronawirusa i pracami nad potencjalną szczepionką temat ten nabrał szczególnego znaczenia. Czy w końcu zaufamy szczepieniom?

Forum Polska-Węgry

Europa jest kontynentem starzejących się społeczeństw, zaś niski poziom dzietności tylko pogłębia ten proces. Zwiększenie liczby miejsc pracy, zapewnienie stałości umów o pracę, więcej przedszkoli i żłobków, program pomocy finansowej - to niektóre ze sposobów walki z problemami demograficznymi. Jak wspierać rodziny w Europie? Jak wybierać rozwiązania skuteczne, a nie tylko obciążające kasę państwa?

Młodzi są przyszłością Europy. Budowanie rozwoju gospodarczego i politycznego państwa wymaga siły, determinacji, a także innowacyjnych pomysłów. Osoby, które kreują ducha przedsiębiorczości i motywują innych do przejęcia inicjatywy nad własną ścieżką rozwoju mogą wpłynąć pozytywnie na politykę poszczególnych państw Europy Środkowej. Jak wspierać młodych liderów?

Sieć miast i gmin partnerskich to ponad 160 utrwalonych kontaktów polsko-węgierskich. Współpraca partnerska wciąż jest jedną z najważniejszych możliwości na dzielenie się doświadczeniami codziennego życia i korzystanie ze swojej wiedzy w różnych dziedzinach – edukacji, kultury, gospodarki. Paneliści przedstawią przykłady dobrych praktyk w zakresie: współpracy gospodarczej i obszarów wdrożeniowych w ramach aktualnie realizowanych projektów.

Młodzież to przyszłość narodu. Kluczową rolę odgrywa w tym odpowiednie przygotowanie i wykształcenie. Inwestycje w rozwój nauki i polepszenie jakości edukacji stanowią ważny element kompleksowego spojrzenia na rzeczywistość i powinny być bez wahania realizowane przez rządy poszczególnych państw. Jakie przedsięwzięcia podejmują Polska i Węgry, żeby satysfakcja młodych łączyła się z zaspokajaniem potrzeb rynku pracy? Jak skutecznie inwestować w naukę i kształcenie?

Turystyka medyczna staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Przyjeżdżają tu pacjenci z wielu krajów Europy, jednak pionierem w tej dziedzinie pozostają Węgry. Najbardziej popularne usługi to zabiegi stomatologiczne, medycyna estetyczna, operacje plastyczne, zabiegi chirurgiczne i leczenie niepłodności. Jakie są aktualne trendy i kierunki w turystyce zdrowotnej oraz wyzwania i potencjał rynku w tym obszarze? Paneliści podzielą się doświadczeniami i przedyskutują możliwości współpracy obu krajów.

Budowanie świadomości oraz utrwalanie tożsamości historycznej jest jednym z trudniejszych zadań postawionych przed obywatelami zarówno w Polsce jak i na Węgrzech. Jak promować lata wspólnej historii? Jak ochronić oryginalne i unikatowe zabytki w regionie, które stały się częścią lokalnej tradycji? W jaki sposób możemy współpracować by ten skarb ocalić od zapomnienia?

Relacje między Polską a Węgrami kształtowały się nie tylko dzięki wspólnym władcom i świętym, ale także dzięki intensywnym stosunkom społecznym i handlowym, które pogłębiły obopólne zaufanie. To rzadkie zjawisko w Europie, żeby oba kraje miały tak silne powiązania oraz wzajemny wpływ na rozwój kultury.

Miasta są symbolem obecnego podwójnego wyzwania stojącego przed Unią Europejską, wymagając jednocześnie rozwoju konkurencyjności i spełnienia wymagań społecznych i środowiskowych. Stolice krajów wyszehradzkich są najważniejszymi siedzibami korporacji zachodnich firm prowadzących działalność gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Transformacja struktury gospodarczej wpłynęła w różny sposób na regiony. Zwycięzcy transformacji przyciągnęli inwestorów. Jak można wspierać regiony w niekorzystnej sytuacji? Jakie są perspektywy globalne i lokalne?

Karpaty to spójny obszar, który wymaga szczególnej uwagi ze strony Unii Europejskiej. Przyspieszenie rozwoju makroregionu karpackiego potrzebuje pogłębienia współpracy sąsiadujących ze sobą na tym obszarze krajów. Jak zachować unikatowy charakter makroregionu karpackiego i jak zapewnić mu zrównoważony rozwój? Jak Polska i Węgry mogą skutecznie chronić dziedzictwo i środowisko Karpat?

Kraje Grupy Wyszehradzkiej mówiące jednym głosem znaczą więcej w UE niż każdy z nich indywidualnie. Ponadto dzięki tej współpracy mogą być silniejszym partnerem dla krajów zachodnich.
Niewątpliwie współpraca wyszehradzka opiera się na zaufaniu i wspólnych wartościach. Jej celem jest wspólne reprezentowanie i koordynacja interesów gospodarczych, dyplomatycznych i politycznych krajów Europy Środkowej. Natomiast są ważne kwestie, które dzielą kraje wyszehradzkie. Co przyniesie przyszłość?

Forum Regionów

W latach 2021–2027 Polityka Spójności będzie nadal wspierać zarządzane lokalnie strategie rozwoju i zapewniać władzom lokalnym środki do zarządzania zasobami. Wymiar miejski polityki spójności zostanie wzmocniony: 6% EFRR zostanie przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i Europejską Inicjatywę Rozwoju Miast, nowy program tworzenia sieci dla władz miejskich. Polityka spójności wspiera reformy ukierunkowane na inwestycje, przedsiębiorstwa mogą prosperować w takim otoczeniu. Ważne jest, aby Europa na wszystkich szczeblach dokonała niezbędnych inwestycji, które stymulują jej potencjał gospodarczy i pomagają tworzyć miejsca pracy.

Stawianie na rozwój regionalny jest jednym z podstawowych strategii finansowych i politycznych Unii Europejskiej. Europa jest mocniejsza dzięki silnym regionom, które są w stanie sprostać ostrej konkurencji globalnej, implementować założenia zrównoważonego rozwoju czy też w odpowiedni sposób prowadzić inwestycje, dzięki którym wzrasta jakość specjalizacji danego regionu. Celem panelu jest debata nad nowymi założeniami unijnej polityki spójności oraz przedstawienie możliwości regionalnej współpracy transgranicznej.

Według raportu przygotowanego w 2018 r. przez ONZ do 2050 r. 68% światowej populacji będzie zamieszkiwała w miastach. O pozycji ośrodków miejskich świadczy nie tylko ich rosnące zaludnienie, ale przede wszystkim ekonomia. Dość powiedzieć, że obecnie ponad 70% światowego PKB generowanego jest właśnie przez miasta. To one coraz częściej wpływają na światową politykę. Zwłaszcza, że większość globalnych wyzwań takich jak energia, cyberbezpieczeństwo czy zmiany klimatyczne dotyczy właśnie miast. Niektóre metropolie tworzą specjalne piony i stanowiska ds. zagranicznych. Czy dyplomacja miast zarezerwowana jest jedynie dla wielomilionowych ośrodków? Jakie korzyści płyną z aktywnie prowadzonej polityki zagranicznej przez władze miejskie?

Jakie będą miasta przyszłości? Na pewno inteligentne. Naukowcy na całym świecie pracują nad rozwiązaniami technologicznymi, które mają sprawić, że światowe metropolie będą coraz bardziej przyjazne, bezpieczne, funkcjonalne i wspierające potrzeby mieszkańców - zarówno w zakresie infrastruktury, transportu, gospodarki przestrzennej, edukacji, czy rozrywki. Jakie rozwiązania technologiczne są najbardziej obiecujące w transformacji tkanki miejskiej? Które z nich znajdą zastosowanie już w najbliższych latach, a na co musimy poczekać jeszcze długie dziesięciolecia?

Po długich latach stagnacji kolej powróciła do łask. Inwestycje kolejowe to jedne z najbardziej wyczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. I nie chodzi tylko o nowy tabor, remonty torów czy dworców, ale przede wszystkim o uruchomienie nowych tras, które mają zapobiec wykluczeniu komunikacyjnemu oraz przyczynić się do rozwoju Polski lokalnej. Jakie inwestycje są najbardziej wyczekiwane? Jak zmieni się kolej w najbliższych latach? Jak ma się stan polskiej kolei w porównaniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej?

Partnerstwo Regionalne tworzy sześć państw Europy Środkowej: Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Partnerstwo Regionalne zostało powołane w 2001 roku z inicjatywy Austriaków i ma w założeniu stanowić forum dialogu, gdzie podejmowane są tematy dotyczące bieżącej polityki Unii Europejskiej. Partnerstwo Regionalne ma przyczynić się do wypracowywania wspólnych stanowisk krajów regionu Europy Środkowej. Czy Partnerstwo Regionalne spełnia swoją funkcje? Jakie są dotychczasowe doświadczenia w ramach współpracy Partnerstwa Regionalnego?

Obszary zdegradowane, to obszary zamieszkane, gdzie z różnych przyczyn koncentrują się negatywne zjawiska społeczne i których funkcje przestały mieć znaczenie albo zostały zaniedbane w procesie planistycznym, politycznym lub społecznym. To między innymi tereny poprzemysłowe, powojskowe, czy stare dzielnice śródmiejskie, gdzie występuje wysokie bezrobocie, przestępczość i niski poziom edukacji. W ostatnich latach polskie samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, sprawiając że obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Takich działań potrzeba jednak znacznie więcej. Co i gdzie trzeba zrewitalizować? Jakie są korzyści z rewitalizacji obszarów zdegradowanych? Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w najbliższych latach, w związku z pandemią koronowirusa czeka nas największy od lat 30 XX w. kryzys ekonomiczny. Wiele samorządów wstrzymało dotychczasowe inwestycje. Rząd przygotował program - Fundusz Inwestycji Samorządowych - na wsparcie lokalnych inwestycji zarezerwowano kwotę 6 miliardów złotych (5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów).

Lokalne władze stawiają czoła bezprecedensowemu kryzysowi zdrowotnemu – pandemii COVID-19. Jak radzą sobie w walce z chorobą? Czy otrzymały wystarczająca pomoc od władz centralnych? Jakie kroki należy podjąć i co poprawić, by być przygotowanym na potencjalną drugą falę epidemii?

Zmieszane, papier czy plastik? Chociaż zdarzają się niechlubne wyjątki, całkowitego braku segregacji lub podrzucania własnych śmieci do przypadkowych osiedlowych pergoli śmietnikowych szczęśliwe coraz więcej mieszkańców umieszcza odpady we właściwych pojemnikach. Nierzadko jednak towarzyszy im pytanie, dlaczego pomimo segregacji ceny wywozu śmieci są nadal wysokie? Co można zrobić by je obniżyć?

By przyciągnąć inwestorów, zarówno tych zagranicznych jak i krajowych region musi być atrakcyjny. Coraz częściej o wyborze miejsca pod inwestycje decyduje nie tylko jego lokalizacja, ale i jakość życia, które się w nim wiedzie. Rozbudowana infrastruktura rowerowa, czysta woda w kranach, inteligentne systemy transportowe. To tylko nieliczne przykłady analizowanych przez Inwestorów wskaźników. Jak jeszcze zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną gmin i regionów?

W dobie nadciągającego kryzysu gospodarczego, rząd planuje napędzać gospodarkę inwestycjami w infrastrukturę. Na nowe drogi i połączenia kolejowe planuje się przeznaczyć 30 miliardów złotych. Największe polskie województwo – mazowieckie - w tegorocznym budżecie najwięcej środków przeznaczono na budowę i modernizacje dróg wojewódzkich. Jak – i czy - wydatki na szczeblu centralnym przełożą się na rozwój infrastruktury regionalnej?

Susza, powodzie, trwająca pandemia. Bieżący rok to ciężki czas dla rolnictwa. Klęski wpłynęły na ilość i jakość produkowanej żywności. Jak – i czy - można zatrzymać postępujący na całym świecie wzrost cen produktów spożywczych?

Mieszkańcy małych i średnich miast stanowią około 40 proc. ogółu ludności Polski. Depopulacja oraz brak kompleksowych strategii rozwoju jest dla tych miejscowości największym zagrożeniem. Kołem zamachowym gospodarki miast jest przede wszystkim wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, zatrzymanie tendencji spadku liczy ludności, przyciąganie nowych mieszkańców i budowanie marki miast poprzez wykorzystanie ich zasobów.

Samorządowcy znaleźli się na pierwszej linii walki z koronawirusem. Zarządzanie kryzysowe, przygotowanie szpitali, decyzje dotyczące szkół, przedszkoli i żłobków - ta odpowiedzialność spadła na barki samorządów. Później to one boleśnie odczuły kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Przychody z podatków spadły nawet o 40%. Jednocześnie rząd nie wprowadził żadnego programu, który mógłby wyrównać te straty lub chociaż sfinansować nadprogramowe zadania. Teraz przed samorządami stoi wyzwanie przygotowania się do nowej rzeczywistości - zaczyna się rok szkolny, niedługo przyjęcie budżetu na 2021. Jak epidemia i kryzys wpłynęły na samorządy? Jak będą wyglądać budżety na 2021 rok? Czy samorządowcy mogą liczyć na wsparcie rządu? Jak budować wspólnoty lokalne w nowych czasach?

Forum Zarządzania

W ostatnich kilkunastu latach największą barierą wzrostu gospodarczego w Polsce jest biurokracja, a jej jaskrawym przejawem – nadprodukcja prawa. W 2019 roku uchwalono w Polsce 21,5 tys. stron aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Nie ulega wątpliwości, że w czasach takiej niepewności rynkowej jaka jest dzisiaj, niezbędne jest stabilne otoczenie prawne. Co zatem zrobić, aby przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie?

Nowe rozwiązania znane jako technologie informacyjne zmieniają tradycyjne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwój aplikacji technologii internetowych jest obecnie niezwykle szybki. Pojęcia e-commerce i e-biznes są często używane zamiennie i określają użycie technologii internetowej do wprowadzania lub rozszerzania transakcji i relacji biznesowych zarówno po stronie relacji z dostawcami, jak i relacji z klientami. Dlaczego handel elektroniczny jest najszybciej rozwijającym się rynkiem zbytu na świecie?

Dobra sukcesja, to nie tylko szansa na jak najlepsze wykorzystanie majątku firmy rodzinnej, ale także sposób na zachowanie przez kolejne pokolenia trwałej organizacji, która będzie odzwierciedlała ideały, wartości i cele rodzinne jeszcze długo po odejściu obecnego szefa. Tylko… dlaczego udaje się to tylko 30% firm, które chcą dokonać zmiany pokoleniowej na linii nestor – sukcesor? Jak przygotować się do sukcesji?

Praca i życie rodzinne są ze sobą nierozerwalnie związane. Usługi opieki społecznej w przedsiębiorstwach można uznać za nową formę rekompensaty, dogodną dla przedsiębiorstw, pracowników i całego społeczeństwa. Wspólnie należy pilnie wykorzystać obecny kryzys jako okazję do ponownego przemyślenia relacji między pracą a życiem rodzinnym, w świetle wyzwań demograficznych omawianych obecnie na szczeblu UE oraz niezbędnych polityk naprawczych omawianych po pandemii.

Sukces każdego przedsiębiorstwa opiera się na zmotywowanych, zaangażowanych pracownikach, którzy dbają o jak najlepsze wykonywanie swoich zadań i obowiązków zleconych przez pracodawcę. Obecne badania pokazują jednak, że coraz większa liczba pracowników niedbale wykonuje swoje obowiązki i często ulega dekoncentracji w czasie pracy m.in. dzięki powszechnemu dostępowi do social media i innych materiałów dostępnych w Internecie. Czy to wina pracowników, czy menedżerów, że produktywność pracy spada w zatrważającym tempie? Jaki system motywacyjny wybrać, aby zapewnić pełne zaangażowanie pracowników w powierzone zadania?

W świecie gigantycznego przepływu coraz to nowych informacji, w istnym szumie informacyjnym, który odbiera człowiekowi szansę na wirtualną analizę, każdy z nas poszukuje sposobu na łatwą identyfikację tego, co ważne i nieważne, tego co dobre i złe. Czy w takim świecie, prezes, właściciel firmy musi być jej symbolem i co to może oznaczać? Czy prezes może być marką?

Firmy doświadczają pierwszych oznak spowolnienia gospodarczego. Sytuację komplikuje również obecna pandemia koronawirusa, która niesie za sobą znaczące konsekwencje dla biznesu, w tym zmiany organizacji pracy i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy potrzebują silnych przywódców, którzy potrafią opracować strategię działania w niepewnych realiach i zaangażować pracowników w zmiany.

Tołstoj rozpoczyna Annę Kareninę słowami: ,,Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób". W biznesie jest odwrotnie. Wszystkie szczęśliwe firmy czymś się wyróżniają; każda z nich jest w jakimś stopniu monopolistą dzięki rozwiązaniu danego problemu. Z kolei wszystkie firmy mające problemy są podobne pod jednym względem: nie udało im się wypracować przewagi konkurencyjnej. W jaki sposób firmy powinny tworzyć produkty i usługi aby te były unikalne i gwarantowały przetrwanie oraz umożliwiały dostosowanie do ciągłej zmiany. O wpływie kultury organizacyjnej na efektywność firm.

Globalizacja, silna konkurencja na poszczególnych rynkach, duża niepewność ze strony otoczenia, komplikacja regulacji prawnych powodują, że interesariusze, w tym opinia publiczna, coraz częściej formułują wobec przedsiębiorstw szereg oczekiwań, w tym tych związanych z CSR. W polskich warunkach idea ta jest stosunkowo mało popularną, szczególnie wśród krajowych przedsiębiorstw. Inaczej sytuacja przedstawia się na rynkach Europy Zachodniej czy też w USA, gdzie firmy działające na tych rynkach niejednokrotnie zobligowane są do dostosowania standardów biznesu do oczekiwań przeróżnych interesariuszy, również kontrahentów. Czy jednak tak naprawdę duże międzynarodowe korporacje mogą być odpowiedzialne społecznie? Czy idee te są tylko zapisane na papierze, czy mogą być zrealizowane w rzeczywistości?

Nowa Gospodarka

Po okresie cięć budżetowych i ogólnej zapaści przemysłu zbrojeniowego jaki nastąpił po upadku Żelaznej Kurtyny branża ta zaczyna obecnie na nowo odżywać. Co więcej, coraz więcej państw kupuje sprzęt wojskowy od rodzimych producentów, pomijając gigantyczne koncerny. Jednakże w dłuższej perspektywie kontrakty od rodzimego wojska nie wystarczą by te firmy utrzymać. Jak więc małe rodzimy firmy zbrojeniowe mogą konkurować z międzynarodowymi koncernami?

We współczesnym świecie istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego są szeroko pojęte innowacje. Aby zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania, w tym do inwestowanie w innowacje, wiele państw udziela wsparcia finansowego właśnie w tym zakresie. Wiele krajów udziela – poza dotacjami - również wsparcia pośredniego w postaci ulg podatkowych ukierunkowanych na działalność innowacyjną – ulg inwestycyjnych, czy też ulg na badania i rozwój. Ale takie rozwiązania nie mogą być obciążone zbyt dużymi obwarowaniami, które to z kolei mogą wręcz zniechęcać do ich wykorzystywania.

Pandemia koronawirusa zmusiła prawie wszystkie rządy na świecie do radykalnego działania. Wprowadzone restrykcje doprowadziły do utraty wielu miejsc pracy. Spadek wynagrodzeń w połączeniu z przerwaniem globalnych łańcuchów dostaw musi skończyć się kryzysem gospodarczym. Wszystko wskazuje na to, że recesja będzie jeszcze większa niż w 2008 roku. Jak złagodzić skutki światowego kryzysu? Jak najszybciej z niego wyjść?

Potencjał turystyczny regionu to nie tylko krajobrazy i znane zabytki, ale coraz częściej również alternatywne miejsca wypoczynku. Nieocenione znaczenie dla lokalnej gospodarki jest głównym powodem, dla którego należy dbać o prawidłowy rozwój turystyki. Jak sprawić, aby mniej znane miejsca mogły konkurować z „turystycznymi samograjami”? Jak inwestować w turystykę, aby osiągać jak najlepsze korzyści?

Odpływ ludności z miejscowości peryferyjnych do wielkich miast, trudna dostępność komunikacyjna i niska gęstość zaludnienia hamują rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Asymetria pomiędzy centrami a peryferiami wpływa na funkcjonowanie regionów, w tym na rozwój kultury czy turystyki. Co zrobić, aby zatrzymać mieszkańców na peryferiach i tym samym stymulować rozwój lokalnej działalności kulturalnej i przemysłu kreatywnego?

Fabryka przyszłości jest wyzwaniem. Cyfryzacja i automatyzacja dzisiejszych fabryk może prowadzić do nowych modeli przychodów, nowych możliwości logistyki i produkcji, a także nowych ról ludzi i maszyn w fabryce. Jednocześnie procesy te zwiększają stopień złożoności fabryki, tworzą potencjalnie niebezpieczne nowe współzależności i całkowicie różne zagrożenia bezpieczeństwa. W czasie debaty omówione zostaną możliwości związane z automatyzacją i digitalizacją fabryk, przejścia do nowego systemu fabrycznego systemów, ale również przedyskutowane pojawiające się nowe zagrożenia, jeśli bezpieczeństwo nie zostanie uwzględnione na wczesnym etapie powstania.

COVID-19 pokazał jak niebezpieczne nie tylko dla zdrowia ale także dla funkcjonowania gospodarki mogą być nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. Skutki wyhamowania gospodarczego odczuły wszystkie sektory, w największym stopniu branża turystyczna, eventowa i produkcyjna. Czy i w jakim stopniu można przewidzieć zagrożenie i przygotować plany kryzysowe, które zapobiegną podobnym sytuacjom jak ta z 2020 roku? Jak opracować skuteczne systemy zarządzania kryzysowego i procedury awaryjne dla przedsiębiorstw?

Kapitał społeczny jako cecha struktury społecznej uważany jest za jeden z czynników rozwoju gospodarczego, który pozwala odpowiedzieć na pytanie dlaczego niektóre gospodarki są bardziej lub mniej wydajne, niż można by wnioskować po innych wskaźnikach, jak choćby po wskaźniku kapitału ludzkiego. Pojęcie kapitału społecznego ma jednak wiele definicji i metod badawczych, przez co niełatwo taki kapitał jednoznacznie zmierzyć i określić. Ekonomiści i socjologowie nie mają jednak wątpliwości - aby gospodarka była wydajna i konkurencyjna, konieczna jest budowa kapitału społecznego. Tylko jak to robić?

Gospodarka obiegu zamkniętego, czyli tzw. gospodarka cyrkularna to coraz częściej podejmowany temat zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i w kraju. Model taki niesie ze sobą z pewnością wiele korzyści dla środowiska, ale jednocześnie wymaga pewnych standardów i ograniczeń - zarówno od przedsiębiorców, jak i konsumentów. Czy na obecny moment regulacje i koszty sprzyjają wprowadzaniu takiego modelu? Jak wspomagać rozpowszechnienie idei GOZ?

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa zakłada unifikację świata maszyn produkcyjnych z wirtualnym światem Internetu i technologii informacyjnej. Według takiej wizji Przemysł 4.0, to urzeczywistnienie inteligentnej fabryki, która w całym procesie produkcyjnym i dystrybucyjnym potrzebuje coraz mniejszej ingerencji człowieka. Jak światowe organizacje inwestują w transformację cyfrową? Jakie są główne wyzwania stojące przed firmami chcącymi przekształcić się w przedsiębiorstwa cyfrowe? Jak proces czwartej rewolucji przemysłowej przebiega w Polsce, Europie i innych krajach świata?

Praca w wyniku epidemii na całym świecie ulega bardzo szybkim przemianom. Część z nas zaczęła pracować z domu. Inni przestali pracować w wyniku przestoju lub po prostu zostali zwolnieni. 2 miliony pracujących na umowach cywilnoprawnych lub samozatrudnieniu zmierzyło się z niepewnością swojego zatrudnienia. Praca się zmienia i zmierza w nieznanym kierunku. Czy czeka nas rozszerzanie czy może ograniczanie praw pracowniczych? Przyspieszona automatyzacja i rozwój pracy zdalnej, a może wyprowadzanie miejsc pracy za granicę? Czy pełne zatrudnienie ma sens? A może zamiast tego należy wprowadzić dochód podstawowy?

Globalizacja, na którą składają się procesy ekonomiczne i polityczne nieuniknione dla rozwoju wszystkich państw świata, to jedno z podstawowych pojęć XXI wieku. Globalizacja zapewnia liberalizację handlu, wymianę informacyjną, integrację społeczną, czy rozwój wielkich międzynarodowych korporacji. Procesy globalizacyjne może zakłócić jednak pandemia koronawirusa, której skutki mogą doprowadzić do masowego bezrobocia, bankructw i przerwania łańcuchów dostaw. Czy pandemia może podważyć obecny kształt globalizacji? Czy współczesny świat musi pogłębiać procesy globalizacyjne, by zapewnić dalszy rozwój gospodarczy?

Kryzys związany z koronawirusem i jego następstwa szczególnie silnie uderzyły w sektor usług, stanowiący największą część gospodarek państw rozwiniętych. Biznes turystyczny, eventowy, logistyka zderzyły się ze zjawiskami kryzysowymi nagle i bez przygotowania. Znaczną część tego biznesu stanowią firmy małe i średnie pozbawione znaczących rezerw finansowych. Jaki powinien być model pomocy publicznej dla tych, którzy zderzają się ze zjawiskami kryzysowymi najwcześniej.

Sport jest jedną z tych dziedzin ludzkiego życia, która łączy bez względu na poglądy, wiek czy kolor skóry. To także doskonała szansa na promocję. W wielu przypadkach sportowcy czy zespoły są jednymi z najlepszych ambasadorów miast, regionów, krajów, a nawet całych kontynentów. Promocja sportu przyczynia się do upowszechniania aktywności fizycznej wśród społeczności, co wpływa korzystnie na stan zdrowia publicznego. Dlaczego warto inwestować w sport i jak robić to mądrze?

Pandemia Covid-19 w widoczny sposób zmieniła nasze codziennie życie, wymuszając szereg zmian w różnych dziedzinach naszej aktywności, w tym również tej gospodarczej. Przez wprowadzane w całej Europie obostrzenia związane z koronawirusem, nad starym kontynentem zawisło widmo kryzysu ekonomicznego. Jakie działania podejmują rządzy i przedsiębiorcy, by ocalić miejsca pracy i utrzymać odpowiednie tempo rozwoju gospodarczego? Jaka będzie europejska gospodarka po pandemii?

Wraz z nadejściem pandemii Covid-19 wiele państw wprowadziło szereg obostrzeń mających na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Niektórzy, jak np. Włosi, zdecydowali się na pełen lockdown, pozostawiając aktywne jedynie niezbędne do funkcjonowania państwa gałęzie przemysłu. Sposoby na trwające obecnie odmrażanie gospodarki różnią się w przypadku różnych państw, jednak każdy chce, by rodzimy przemysł znów pracował na pełnych obrotach. Jak przywrócić po pandemii sprawnie funkcjonujący przemysł i stabilną gospodarkę?

Głównym partnerem handlowym Polski od lat są niezmiennie Niemcy. Kolejne miejsca zajmują Wielka Brytania, Czechy, Francja czy Włochy. W ostatnich latach notuje się jednak dynamiczny wzrost wymiany towarowej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Polscy przedsiębiorcy szukają i powinni szukać możliwości rozwoju na tych rynkach, w tym również na rynku litewskim i rynku białoruskim. Jakie są wyzwania i perspektywy oraz jakie płyną z tego korzyści dla wszystkich trzech państw – Litwy, Białorusi i wreszcie Polski, a w szczególności regionu Podlasia? Nad tym zagadnieniem pochylą się prelegenci.

Gospodarka odpadami w Polsce zmierza w kierunku jak najszerszego odzyskiwania surowców lub energii, tak aby odpady nie były problemem, a raczej poszukiwanym i cennym towarem. Odzysk energii z odpadów zawsze będzie nieodłącznym elementem systemu gospodarki odpadami, gdyż umożliwia zagospodarowanie tych frakcji, których nie da się skierować do odzysku i nie powinno się składować, a mają w sobie wysoką wartość energetyczną. W ciągu najbliższych 6 lat okaże się, jak ukształtuje się zagospodarowanie odpadów w Polsce i jaką role będzie w nim odgrywać spalanie.

Państwo i Reformy

W większości uprzemysłowionych krajów, obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób, które ukończyły 60. rok życia. Wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie wynika z dwóch podstawowych zjawisk: zmniejszania się liczby urodzeń oraz wzrostu długości życia. Starzejące się społeczeństwa w Europie mogą spowodować problemy dla gospodarek państw UE. Wraz z wiekiem może wzrastać rzeczywiste obciążenie pracą. Jak sobie z tą kwestią poradzą państwa UE? Czy rozwiązaniem może być robotyzacja albo imigracja z regionów świata, gdzie współczynnik dzietności wynosi ponad 2 urodzone dzieci na rodzica?

Cyfryzacja administracji państwowej stała się gorącym tematem ostatnich lat. W państwach skandynawskich cyfryzacja administracji państwowej przebiegła już dano, i od wielu lat służy mieszkańcom. Od kilku lat możemy robić zakupy bez wychodzenia z domu, dlaczego nie moglibyśmy złożyć wniosku paszportowego w podobny sposób? Czy w dobie Internetu 5G państwa europejskie są gotowe na cyfryzację swoich systemów administracyjnych, i czy wirtualne przekazywanie poufnych danych jest całkowicie bezpieczne?

Zorganizowana działalność przestępcza jest zmorą wielu państw. Stanowi nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, ale i coraz częściej wywiera negatywny wpływ na gospodarkę. Grupy przestępcze oraz popularne w niektórych regionach mafie odchodzą od swojej tradycyjnej działalności, inwestując w m.in. hotelarstwo, budownictwo, czy wywóz odpadów, często dopuszczając się przy tym korupcji. Jaki jest wpływ zorganizowanej działalności przestępczej na gospodarkę państwa? Jak skutecznie przeciwdziałać przestępczym procederom w gospodarce?

Korupcja jest problemem niezwykle złożonym i występującym w niemal każdej dziedzinie życia. Jej skala jest przy tym trudna do oszacowania. Badania prowadzone przez organizację Transparency International pokazują zmiany jakie zachodzą w procesie przeciwdziałania korupcji. Mimo że w ciągu ostatnich lat Europa odnosi sukcesy w walce ze zjawiskiem, wciąż pozostaje wiele regionów, które wymagają większej pracy w tym zakresie. Jak przeciwdziałać korupcji i skutecznie z nią walczyć?

Wykształcenie i wiedza zawodowa stanowią kluczowe czynniki decydujące o przydatności i powodzeniu pracownika na rynku pracy. System edukacji pełni niezwykle istotną rolę w przygotowaniu absolwentów do podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Pracodawcy często alarmują jednak, że absolwenci szkół wyższych mają braki w wykształceniu i często nie posiadają umiejętności niezbędnych, by pomyślnie przejść proces rekrutacji. Dlatego pojawia się pytanie czy system edukacji odpowiada na potrzebom współczesnego rynku pracy? Jakie zawody są zawodami przyszłości? Jak dostosować system edukacji do realiów rynku pracy?

o dyskusji na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) - stałej płatności transferowej dla wszystkich obywateli bez względu na zatrudnienie, pandemia wnosi nowe aspekty. Zwolennicy rozwiązania uważają wprowadzenie BDP za nieuniknione ze względu na automatyzację i cyfryzację, która wypiera duże grupy pracowników z rynku pracy; niestabilność dochodów w elastycznym zatrudnieniu; zmniejszenie liczby obowiązkowych funduszy ubezpieczeń społecznych; starzenie się społeczeństwa itp. Przeciwnicy wskazują na dwuznaczność ogólnego obrazu przyszłych społeczeństw, obawy o zmniejszenie motywacji do pracy, ograniczenia finansowe itp. Jaki argumenty za i przeciw wnosi doświadczenie pandemii COVID-19?

Katastrofa klimatyczna jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej dotkliwych problemów, z którymi musimy zmierzyć się w następnych latach. Według ostatnich badań podobnego zdania jest prawie 60% Polek i Polaków. Od początku roku polskie lasy płonęły już 5 tysięcy razy. Doświadczyliśmy powodzi, suszy i gwałtownych zjawisk pogodowych. Dostęp do wody, prawo do życia w czystym środowisku i bezpieczeństwo nie są już pewne. Potrzebujemy transformacji gospodarki i zmiany w myśleniu o ochronie środowiska. Skutki katastrofy wpływają na nasze zdrowie, relacje społeczne oraz rozwój gospodarczy. Czy można jej przeciwdziałać? Jak ograniczać jej skutki? Jak prowadzić politykę rozwoju w tych nowych, trudnych warunkach?

Relacje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej zależą nie tylko od litery prawa, ale przede wszystkim od tradycji demokratycznych oraz od osób sprawujących władzę. Trójpodział władzy jest modelem obowiązującym we wszystkich państwach demokratycznych, ale w każdym z nich system ma swoją specyfikę. Wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy sądownicze w Polsce budzą wiele kontrowersji w kraju i na świecie. Jak trójpodział władzy funkcjonuje w innych krajach europejskich? Czy istnieje model idealny?

Siła teorii i zasad strategii nadal pozostaje niedoceniona, jest słabo wykorzystana lub niewłaściwie pojmowana przez wielu liderów ważniejszych korporacji, organów władzy państwowej i służby cywilnej. Sterowanie wielkimi strukturami biznesu lub państwa wymaga wykształcenia strategicznego sposobu myślenia, znajomości zasad budowy scenariuszy i metod realizacji strategii. Spektakularne klęski ponoszone w różnych sferach ludzkiej działalności mogą być związane z przywiązywaniem wagi do decyzji taktycznych, logistycznych lub rutynowych działań zamiast koncentracji na wypracowaniu strategicznych priorytetów i wyborze działań skierowanych na długoterminowy sukces. Uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć, jak zbudować spójną strategię gwarantującą sukces w warunkach konkurencji i współpracy gospodarczej.

W gospodarce, w polityce i w nauce, szerzej w życiu społecznym i publicznym ostatnie lata XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku potwierdzają tezy o rosnącej roli kobiet. Wnoszą w świat konkurencji i nieustannego sporu więcej wyrozumiałości i spokoju, potrafią szybciej i łagodniej budować kompromisy, bez których nie możemy żyć. Czy to oznacza, ze kobietą będą rządzić światem?

Zmiany klimatu skutkujące powodziami i suszą są coraz bardziej widoczne a woda staje się surowcem coraz bardziej deficytowym. W dobie tych zmian należy wypracować spójna politykę ograniczającą negatywne konsekwencje tych zjawisk. Jednym z elementów tej polityki jest państwowy program optymalnego wykorzystania zasobów wody. Do tej pory nie powstał żaden kompleksowy dokument skupiający w sobie wieloaspektowe działania strategiczne na rzecz rozwoju i wdrażania tego środka. Czy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z partnerami z sektora rządowego i świata nauki, Krajowy Program Rozwoju Retencji jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i zagrożenia?

Obszary peryferyjne w Polsce są zdiagnozowane w dokumentach strategicznych. Jest ich kilka z dala od największych ośrodków miejskich. W ostatnich latach ważnymi narzędziami przełamywania peryferyjności są inwestycje drogowe i kolejowe modernizujące sięć transportową oraz rozszerzanie dostępu do Internetu. Nowy ład po epidemii koronawirusa będzie w dużym stopniu inny niż ten z 2019 r. W konsekwencji ograniczona zostanie presja na koncentrację wykonywania pracy w dużych miastach i ich bliskim otoczeniu. Stwarza to nowe perspektywy dla osadnictwa, produkcji dóbr i rozwoju usług także na obszarch peryferyjnych a w konsekwencji dla przełamywania peryferyjności.

Społeczeństwa obywatelskie są szczególnie wrażliwe na zmiany pokoleniowe i idące za tym przeobrażenia w zakresie sposobu prowadzenia dyskursu publicznego i polityki, rozumianej jako troski o wspólne dobro. Wraz z kolejnym pokoleniem wchodzącym do czołówki krajowej polityki, zadajemy pytanie – jakiej polityki chcą młodzi? Czy to jako grupa społeczna oczekująca zmian i będąca w ideowej kontrze do starszych przedstawicieli czy też zmian o charakterze czysto funkcjonalnym. O tym w jaki sposób młodzi zamierzają zmieniać w Polsce troskę o wspólne dobra.

Nadciągający kryzys gospodarczy wywołany pandemią Covid-19 zmusza rządy państw członkowskich do szukania dodatkowych źródeł finansowania swoich budżetów. Czy oznacza to, że teraz Fundusze Europejskie będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem niż dotychczas? Czy państwa, które do tej pory nie wykorzystywały potencjału dodatkowych funduszy UE zwrócą się właśnie ku tej formie poprawy swoich budżetów?

Bezpieczny, innowacyjny, przyjazny dla środowiska- taki powinien być europejski transport. Mobilność i zaawansowana sieć infrastruktury są niezbędne dla rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim do związanego z nim swobodnego przepływu usług i handlu. Dlatego tak ważne jest wypracowanie wspólnych rozwiązań w Europie w zakresie polityki transportowej. Jaka będzie przyszłość transportu w Europie? Jakie są aktualne trendy i nowoczesne rozwiązania w zakresie rozbudowy infrastruktury? Jak powinna wyglądać współpraca regionalna w tym zakresie?

Przez ostatnie miesiące świat, jak długi i szeroki, był sparaliżowany w sposób nie znający precedensu od 1945 r. Ucierpiały wszystkie gałęzie gospodarki. Prewencja i obawa przed rozprzestrzenianiem się zarazy uderzyła w transport, turystykę i hotelarstwo. Brak substancji czynnych stosowanych w lekach oraz innych pierwotnych składników dóbr konsumpcyjnych wytwarzanych w Chinach sprawił, że stanął cały proces produkcji w innych częściach świata. Z kolei załamanie produkcji pociągnęło za sobą wszystkie elementy depresji ekonomicznej. Stosunkowo najlepiej sytuację zniósł szeroko rozumiany sektor nowych technologii. Czy to jemu przypadnie rola lokomotywy, która wydźwignie gospodarki z kryzysu? Jakich błędów powinniśmy wystrzegać się w przyszłości?

Polska i inne kraje regionu są od lat są krytykowane za naruszenia zasad praworządności. Jednocześnie od dłuższego czasu słyszymy o konieczności zreformowania systemu wymiaru sprawiedliwości, aby zwiększyć sprawność działania sądów i prokuratury i ograniczyć ryzyko niesłusznych ścigań i skazań. Pozycja Polski w wielu międzynarodowych rankingach jakości demokracji i wolności gospodarczej spada, a stopa inwestycji w relacji do PKB w Polsce osiągnęła w 2017 roku. wartość najniższą od 1995 roku. Jaki wpływ ma na to praworządność? Jakie lekcje możemy wyciągnąć ze sporów o praworządność w Polsce i regionie? Jakie powinny być główne punkty agendy dla praworządności, która umożliwiłaby realną reformę wymiaru sprawiedliwości? Dlaczego jest to ważne dla demokracji i wzrostu gospodarczego szczególności w kontekście pandemii COVID 19.

Głównym celem debaty będzie omówienie dotychczasowej efektywności Kodeksu spółek handlowych we wspieraniu polskich przedsiębiorców. Uczestnicy debaty podejmą również temat przystosowania KSH do dynamicznie zmieniającej się gospodarki w sposób, który pozwoli na kolejne dwadzieścia lat jego efektywnego funkcjonowania.

Debata będzie poświęcona pracom Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Paneliści opowiedzą o pracach komisji, wyzwaniach stojących przed dostosowaniem prawa handlowego do dynamiki gospodarczej XXI wieku oraz głównych przepisach Kodeksu spółek handlowych, które zdecydowano się zreformować i rozbudować.

Lata 1989 - 1991 były czasem zasadniczego przełomu dla wielu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Odzyskały one suwerenność, zaprowadziły demokrację i przeprowadziły reformy gospodarcze. Część z nich zintegrowała się ze strukturami świata zachodniego. Bilans trzydziestu lat wolności nie wypada jednak jednoznacznie. Obok sukcesów pojawiły się też niebezpieczne wyzwania. Należy do nich kryzys liberalnej demokracji, ożywienie nacjonalizmów, pauperyzacja niektórych środowisk społecznych, peryferyjny rozwój itp.

Polityka Międzynarodowa

Zasada "Dziel i rządź" obecna jest w polityce od czasów Rzymian. Jej podstawowym celem jest wzniecanie wewnętrznych konfliktów na podporządkowanych (na przykład informacyjnie) terenach i występować w konflikcie jako rozjemca zwaśnionych stron. W tzw. realpolitik nie istnieją wieczne sojusze i wykorzystuje się słabości państw, które posługują się sentymentami i emocjami, nie pragmatycznym podejściem. Zasada ta może być stosowana też w sprawach wewnętrznych państwa. Polega ona na tym, iż podstawowym celem silniejszych ośrodków władzy jest obronić swoją pozycję osłabiając walkami albo konfliktami sprzeciwiające siły. Czy zasada ta wciąż jest stosowana w politycznym życiu? Jakie są jej pozytywne i negatywne skutki?

W obliczu zagrożeń zewnętrznych stojących obecnie przed NATO, potrzeba jeszcze szerszego rozwoju międzynarodowej współpracy wojskowej pozostaje niezaprzeczalna. Jednak które z wielu dostępnych mechanizmów gwarantują najszybszą i najefektywniejszą integrację europejskich armii? Czy są to wspólne programy zbrojeniowe, wielonarodowe ćwiczenia i łączone brygady wojskowe a może międzynarodowe misje zagraniczne?

Choć w odpowiedzi na upadek Żelaznej Kurtyny i zakończenie Zimnej Wojny wielu wróżyło rychły upadek NATO, to obecna sytuacja geopolityczna dobitnie pokazuje, że jeszcze na to nie czas. W zależności od położenia geograficznego różni członkowie Sojuszu różnie postrzegają najważniejsze zagrożenia jakie przed nimi stoją. Rosja, Chiny, Iran, a może szeroko pojęte cyber? Czy uda się osiągnąć konsensus co do największych wyzwań Sojuszu?

Generalnie teza o podziale na demokratyczny Zachód i autorytarny Wschód potwierdza się od dziesięcioleci czy nawet stuleci. Rosja i Chiny zawsze były rządzone żelazną, feudalną ręką i nigdy nie zaznały liberalnej demokracji. A i obecnie za fasadą demokracji czai się tam autorytaryzm. Zachód, przeciwnie, zbudował swoja tożsamość na fundamencie liberalizmu. Problem polega na tym, że autorytarne rządy zawsze miały łatwiej w porównaniu z liberalną demokracją. Nie muszą tłumaczyć się opinii publicznej, nie martwią się o głosy wyborcze, nie przejmują się brużdżeniem opozycji i prawami człowieka - w myśl zasady, że cel uświęca środki. Czy ten trend będzie się umacniał w miarę depresji demograficznej Zachodu? Czy społeczeństwa liberalne powinny walczyć tą samą bronią, aby wyrównać szanse w stosunkach międzynarodowych?

Polsko-chorwacki projekt jest niewątpliwie atrakcyjny wizerunkowo. Niemniej jednak z politycznego punktu widzenia trudno mówić o jakichś wymiernych rezultatach wynikających z tej inicjatywy. Zresztą w opinii większości ekspertów Trójmorze winno przede wszystkim skupiać się na aspektach gospodarczych. Jednym z bardziej doniosłych przykładów wspólnych przedsięwzięć ekonomicznych jest indeks Trójmorza (tzw. CEEplus) notowany na warszawskiej giełdzie, którego zadaniem jest pokazanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Czy w ślad za instrumentami współpracy gospodarczej pójdą również analogiczne mechanizmy polityczne? Czy Trójmorze ma szansę stać się realną siłą geopolityczną na Starym Kontynencie?

Górski Karabach, Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa, a ostatnio Donbas – to wszystko obszary konfliktów. Parapaństwa stworzone przez Rosję by paraliżować niezależną politykę krajów postsowieckich i utrzymać wpływy rosyjskie na obszarze dawnego Imperium. Czy społeczności międzynarodowej uda się wyjść z pułapki „zamrożonych konfliktów” i uzyskać realny postęp w ich rozwiązywaniu?

Populacja krajów UE liczy 450 mln ludzi — więcej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych i Rosji razem wziętych. UE jest największą organizacją na świecie prowadzącą działania handlowe i generuje jedną czwartą światowego bogactwa. Jako organizacja jest członkiem G7 (razem z czterema innymi członkami UE) – grupy państw decydujących o kierunku rozwoju światowej polityki i handlu. Z jednej strony UE chciałaby podtrzymać swoją pozycję w globalizacji gospodarczej, gwarantującej korzystną dla niej wymianę handlową i inwestycyjną w skali światowej, z drugiej widać wyraźnie że politycznie zostaje w tyle w rywalizacji USA z Rosją i Chinami. Czy UE w pełni wykorzystuje swoją pozycję i możliwości?

Obydwaj kandydaci na stanowisko prezydenta USA proponują dużą liczbę planów gospodarczych, które wprowadziliby po wygraniu wyborów. Od opodatkowania majątku i dochodów po politykę przemysłową i handlową - przedsiębiorstwa europejskie odczują ich wpływ. Zaproszeni eksperci przeanalizują wybrane obszary polityki gospodarczej i przedstawią prognozy dotyczące ich sukcesu. W szczególności podkreślą ich znaczenie dla amerykańskiego handlu i inwestycji w Europie.

Bilateralne relacje polsko-niemieckie pełnią bardzo ważną rolę w zjednoczonej Europie. Pomimo historycznych sporów, udało się doprowadzić do pojednania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków. 30 lat po zmianach ustrojowych w Polsce i zjednoczeniu Niemiec można stwierdzić, że był to najlepszy okres dla współpracy w historii obu narodów. Jak wykorzystać pozytywne doświadczenia? Jakie szanse w najbliższych latach stoją przed Polską i Niemcami?

Przykład globalnej pandemii wirusa Covid-19 na początku 2020r. obnażył niezdecydowanie wielu elit politycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Z jednej strony Unia krytykowana jest za zbyt daleko idące wtrącanie się w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. z drugiej strony, ci sami liderzy krytykowali Brukselę także za brak skoordynowanej, międzynarodowej odpowiedzi na pandemię Covid-19 zamykającej granice państw Unii i wprowadzającej stan zagrożenia. Czy Unia powinna dążyć do dalszej decentralizacji czy może powinna skonsolidować swoją decyzyjność jeszcze bardziej?

Wykorzystując ogólnodostępne, popularne narzędzia, jak portale społecznościowe typu Facebook, Twitter można wpływać na opinie publiczną obcego kraju w takiej skali, która pozwala nawet zmieniać wyniki wyborów. W ostatnim czasie zauważa się lawinowy wzrost aktywności tzw. trolli, działających na potrzeby globalnych graczy. Znaczna aktywność tego typu działań w sieci zauważana jest także w Polsce. Czy zatem element cyberwojny stanie się w przyszłości głównym polem starć między biegunami?. Jak wrogie działania w sieci wpływają na kształtowanie geopolityki europejskiej. Jak kraje małej i średniej wielkości mogą skutecznie zabezpieczyć się przed skutkami wrogiej działalności w sieci? Co da powszechna edukacja w tej materii?

Jaka jest dzisiaj Rosja? Czy malowany na Zachodzie obraz kraju rządzonego autorytarnie, w którym nie przestrzega się podstawowych praw człowieka jest prawdziwy? Czy może prawdziwy jest obraz kraju, w którym władza posiada społeczny mandat, kreowany przez media rządowe? Jak dziś sytuację w Rosji postrzegają Rosjanie a jak widzą ją obserwatorzy europejscy?

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa dotyczy wielu płaszczyzn naszego życia: gospodarczej, społecznej, politycznej. W tak trudnym, jak ostatnie miesiące okresie dodatkowym problemem dla państw jest skuteczne prowadzenie polityki zagranicznej. Niezwykle istotne dla władz powinno być zatem zapewnienie państwu stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej. Nie jest to jednak łatwe zadanie przy rozbieżnych interesach wielu państw, które niekiedy uniemożliwiają realizację zasady "w jedności siła", która powinna przyświecać społeczności międzynarodowej w trudnych chwilach. Jaki wpływ na rozwój stosunków międzypaństwowych będzie miał koronawirus? Czy pandemia Covid-19 zmieni dotychczasowy ład i spowoduje powstanie nowych kierunków integracji międzynarodowej?

Polska "Specjalizacja Wschodnia", opierająca się na niemal stuletniej tradycji badań sowietologicznych ma ogromne znaczenie dla Polski, wpływając na jej pozycję w regionie, umożliwiając zacieśnianie pozytywnych relacji z rządami i gospodarkami wschodnich sąsiadów oraz budując pozytywny wizerunek naszego kraju za granicą. Poprzez analizę dziewięciu dekad polskiej sowietologii – przedstawienia jej historycznych osiągnięć, kształcenia elit, oraz działań współczesnych kontynuatorów, zaprezentujemy wiodącą rolę Polski w regionie w zacieśnieniu współpracy z partnerami wschodnimi, promocji osiągnięć naukowych w dziedzinie studiów wschodnich, networkingu naukowo-badawczego w celu wspierania szerokiego dialogu pomiędzy społeczeństwami: Polski, Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego, z uwzględnieniem historycznej roli i znaczenia Polski, promowanie Partnerstwa Wschodniego jako projektu europejskiej polityki wschodniej, który przyczynia się do budowania więzi politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych między Unią Europejską a krajami regionu Partnerstwa Wschodniego.

Sesje Plenarne

Europa - kontynent oparty na wspólnocie narodów i wartości wciąż musi stawiać czoła nowym wyzwaniom – kryzys migracyjny, załamania finansowe, pandemia – to są zagrożenia które wystawiają na próbę przywódców państw i wymagają wzajemnej solidarności. Czy wartości, jakie legły u podstaw polskiego ruchu „Solidarności”, dzięki którym w pokojowy sposób udało się obalić komunizm na Starym Kontynencie są nadal aktualne? Czy jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego w oparciu o te podstawowe wartości jak solidarność, wolność, wspólnota? Czy stary kontynent potrafi być jeszcze solidarny?

Gospodarka europejska rozwija się w trudnym globalnym kontekście. Podczas gdy prognozy wzrostu gospodarek w krajach tzw starej UE nie sięgają nawet 2 proc., kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Malty osiągnęły w 2019 najwyższy wzrost, sięgający oscylujący od 3,5-5 proc. Czy ta dynamika wzrostu to nadal „odcinanie kuponów” ze swoistej „renty zacofania” regionu czy efekt dobrego planu rozwoju? Jak najlepiej wykorzystać potencjał regionu na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej w ramach całej UE?

Pandemia koronawirusa była (jest) testem sprawności i skuteczności rządów. Jej skala i zasięg mogą być porównywalne tylko z uderzeniem wielkiego kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku. Efektem tego kryzysu było umocnienie się reżimów totalitarnych i wybuch II wojny światowej. Pandemia 2020 doprowadziła do powszechnego ograniczenia praw obywatelskich w świecie demokratycznym. A i tak najskuteczniejszy w walce z wirusem okazał się autorytarny model chiński. Czy oznacza to, że jesteśmy świadkami zmierzchu świata liberalnych demokracji?

W maju 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Interesy narodowe oparto w niej na czterech filarach bezpieczeństwa: 1. Bezpieczeństwo państwa i obywateli; 2. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego; 3. Tożsamość i dziedzictwo narodowe; 4. Rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska.

Społeczeństwo

W Europie XXI wieku zjawiskiem powszechnym staje się wielokulturowość, czyli współistnienie różnych kultur czy religii w obrębie jednego państwa. Czy zjawisko multikulturalizmu jest aspektem, który może wzbogacić tradycję i kulturę danego kraju, a może jednak powinniśmy się obawiać druzgocącego wpływu nowego trendu na wartości oraz ład społeczny? Czy istnienie wielu różnych grup kulturowych, narodowych i religijnych w obrębie jednego państwa jest możliwe?

Sport dzisiaj to nie tylko rywalizacja najlepszych atletów świata i ogromne pieniądze z kontraktów sponsorskich oraz praw do transmisji telewizyjnych. Sport to również akcje mające na celu promocję integracji społecznej, szczególnie wśród najmłodszych. Wiele gwiazd sportu aktywnie włącza się w takie inicjatywy lub zakłada własne fundacje, promujące wartości cenne dla każdego społeczeństwa. Jak wykorzystywać popularność sportowców dla osiągnięcia celów społecznych? Czy możliwa jest skuteczna integracja społeczeństwa dzięki zawodom sportowym?

Aktywność obywatelska w podstawowej definicji to nieprzymuszona, dobrowolna działalność na rzecz państwa, czy też lokalnej społeczności. Aktywny obywatel zna swoje prawa i obowiązki, uczestniczy w wyborach, jest zaangażowany w życie swojej społeczności, reprezentuje ją i dba o jej interesy. Aktywny obywatel podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania swojego najbliższego otoczenia. Dlaczego aktywność obywatelska jest ważna? Czy ma ona realny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie państwa? Czy aktywności obywatelskiej można się nauczyć?

Dyplomacja kulturalna jest jednym z kluczowych narzędzi polityki zagranicznej. Ma na celu budowę wizerunku i pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Właściwe zastosowanie dyplomacji kulturalnej poprzez promocję tradycji, historii czy sztuki przynosi wymierne zyski zarówno polityczne, jak i gospodarcze. W ostatnich latach w dyplomacji kulturalnej podejmowane są nowe działania, które należy określić mianem dyplomacji kulturowej. To działania mające na celu budowę dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, chcących się poznać i zrozumieć. Które kraje świata są wzorem w prowadzeniu dyplomacji kulturalnej? Jaka jest dyplomacja kulturalna w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej?

Panel ma zaprezentować wzajemne stereotypy w widzeniu najnowszej wspólnej historii przez Polaków i Rosjan (tematy takie jak pakt Ribbentrop-Mołotow, Katyń, powstanie warszawskie). Przy obecnych napiętych stosunkach politycznych między oboma krajami dyskusja taka powinna pomóc na zrozumienie racji drugiej strony przez obecnych na panelu (wśród gości) decydentów i być może wpłynąć na korekty w polityce historycznej Polski i Rosji.

„Tak! Przyszłość człowieka zależy od kultury! Tak! Pokój na świecie zależy od prymatu ducha!” Tymi słowami czterdzieści lat temu (2 czerwca 1980 r.) papież Jan Paweł II kończył swoje przemówienie w siedzibie UNESCO w Paryżu. Jakie jest znaczenie kultury w czasach, w których żyjemy? Czy rządzący mają świadomość siły, jaka tkwi w kulturze? Na ile współczesny człowiek potrafi dostrzec w niej klucz do dobrej przyszłości?

Aktywność organizacji pozarządowych najczęściej koncentruje się na działalności na rzecz demokracji, wolności obywatelskich, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony środowiska. Organizacje pozarządowe kształtują nowoczesnych obywateli i docierają do coraz szerszych rzeszy odbiorców. Czy organizacje pozarządowe, to przyszłość siły i jedności obywatelskiej? Kto boi się organizacji pozarządowych?

Czterdzieści lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi ludzie stanęli zimą na szczycie Mount Everestu. Wcześniej nikt nie wierzył, że człowiek jest w stanie przeżyć zimą na wysokości ponad 7 tysięcy metrów. Historyczne wejście Polaków na szczyt ośmiotysięcznika zmieniło światowy himalaizm. W Polsce dyscyplina zyskała ogromną popularność, którą cieszy się do dziś. Jaki dziś jest polski himalaizm zimowy?

Problem smogu już od wielu lat jest podejmowany przez opinię publiczną i media. Co roku, szczególnie w tzw. sezonie grzewczym, miliony Polaków musi oddychać skażonym powietrzem, który bardzo negatywnie wpływa na zdrowie ostatecznie mogąc prowadzić nawet do śmierci. Jaki postęp w przeciągu ostatnich lat odnotowała Polska w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza? Jak wypadamy w tym zakresie na tle innych krajów Unii Europejskiej?

Jak powiedziała kiedyś Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz europejski ds. agendy cyfrowej: „Jeżeli zaprzepaścimy możliwości, jakie oferuje digitalizacja, staniemy przed groźbą upadku kultury”. Dla odbiorców kultury ważnym elementem jest towarzyskość. Emocje, które towarzyszą jej konsumowaniu są często związane z tym, że odbieramy je wspólnie. Jak zmienia się rola instytucji kultury w dobie digitalizacji? Jakie są oczekiwania odbiorców kultury w XXI wieku? Jak najlepiej połączyć osiągnięcia technologiczne z potrzebami społecznymi?

Mimo, że w czasach komunizmu władze starały się kontrolować wszystkie aspekty życia publicznego, nie wyłączając spod tej kontroli działalności artystycznej, która w myśl idei socrealizmu miała służyć celom propagandowym, literatura stanowiła jeden z głównych filarów walki o wolność i godność obywatela. Czy dziś w krajach, gdzie obserwowane są próby zwiększenia kontroli życia społecznego przez władze, jak na przykład w Rosji lub na Białorusi, literatura wciąż może pełnić funkcję sumienia narodu? Czy współczesna literatura może inspirować do zmian ustrojowych? Czy współcześni pisarze wciąż walczą o wolność?

Kryzys koronawirusa okazał się być tak dla Europejczyków, jak i Chińczyków, czy Amerykanów wyjątkowym wyzwaniem. Całe społeczności, poszczególne jednostki poczuły swoją bezradność, po raz pierwszy na tak wielką skalę, niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Równocześnie w sieci pojawiła się ogromna liczba inicjatyw, dających szansę na zachowanie wiary w człowieka i jego poświęcenie w wydawałoby się beznadziejnych sytuacjach. Jak pomagać innym, czy istnieje jakiś uniwersalny sposób, jak do tego przekonać innych, jak zgromadzić wokół szlachetnych inicjatyw i celów współpracowników?

Jedną z najwyższych wartości dla wielu Polaków jest rodzina. Choć współczesny model rodziny ulega ciągłym zmianom, to nadal zajmuje ona bardzo ważne miejsce w społeczeństwa. Co wpływa na zmiany w postrzeganiu rodziny jako podstawowej komórki społecznej? Jakie czynniki mają największy wpływ na rozwój więzi rodzinnych?

"Historia jest nauczycielką życia" - mówi stare łacińskie przysłowie. Pomaga rozwiązywać problemy, zrozumieć dawny świat, uczy, ukulturalnia, upamiętnia i dokumentuje wielkie czyny. Jest źródłem inspiracji i fascynacji. Pozwala poznać dzieje i dokonania ludzi, którzy wpływali na bieg świata i poczynania wielu osób. Czy młode pokolenie Europejczyków powinno brać lekcję z historii? Czego nauczyły je burzliwe losy kontynentu? Czy wspólne podejście do historii jest ważniejsze niż historyczna polityka każdego z krajów?

Od wielu lat w Polsce toczy się debata publiczna nad kształtem ochrony zdrowia, jej finansowania i dostępności dla obywateli. W dyskusjach nad tym problemem zderzają się przede wszystkim dwie wizje: dominująca rola państwa versus całkowicie prywatna opieka zdrowotna. Czy możliwa jest droga środka? Nad tym zagadnieniem pochylą się prelegenci.

Wydarzenia Specjalne

Dla wojska, policji i innych służb mundurowych pandemia nie była poligonem, na którym można planować scenariusze rozwoju akcji. To była prawdziwa wojna, w której stawką było zdrowie i życie dziesiątek tysięcy ludzi. Jakie największe wyzwania stały przed walczącymi? Jak wyglądała integracja służb? Jak sprawdziła się nowa formacja – WOT? Co zdecydowało o zwycięstwie w tej wojnie? Jakie wnioski należy wyciągnąć na przyszłość?