Profesor Grzegorz W. Kołodko będzie gościem 10. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie

Udział w 10. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie (24-25 kwietnia) potwierdził były wicepremier oraz minister finansów Polski Grzegorz W. Kołodko, profesor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki.

W 1989 roku Grzegorz Kołodko uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. W latach 1994-97 oraz 2002-2003 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra finansów. Doprowadził Polskę do członkostwa w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Angażowany jako ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Honoris Causa 10 zagranicznych uniwersytetów.

Autor i redaktor naukowy 50 książek oraz ponad 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, z czego ponad 200 po angielsku.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grzegorz W. Kołodko jest częstym gościem naszych forów. Podczas II Forum Przemysłowego w Karpaczu w grudniu 2016 roku profesor oświadczył, że poziom innowacyjności w Polsce ciągle rośnie, ale nie należy zapominać o dużej grupie przedsiębiorców którzy budują swoją potęgę nie na wielkich innowacyjnych rozwiązaniach. Zdaniem ekonomisty, musi zanikać „właścicielskość”, a rozwijać się przedsiębiorczość.