Profesor Csaba Gy. Kiss zapowiedział swój udział w XXVIII Forum Ekonomicznym

Współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego, historyk kultury, eseista po raz kolejny będzie gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy.

źródło: valasz.hu

Profesor Katedry Hungarystyki na Uniwersytecie Warszawskim weźmie udział w dyskusji zatytułowanej „Polityka historyczna – praca nad przeszłością dla przyszłości”. Goście panelu postarają się odpowiedzieć na pytania: czy polityka historyczna prowadzi do nierozwiązywalnych konfliktów? Czy władze powinny próbować oddzielić te dwie sfery i czy jest to w ogóle możliwe? Ten temat od kilku lat jest przedmiotem intensywnej debaty publicznej. W coraz większym stopniu środowiska polityczne świadome są tego, że uprawianie polityki pamięci w dzisiejszych czasach staje się konieczne, mimo iż jest ona niewątpliwie dyskusyjna i niełatwa w odbiorze społecznym.

Csaba Kiss jest szczególnie zainteresowany narodowościami Europy Środkowej i ich symbolami. Jest autorem 20 książek w języku węgierskim, 3 w polskim i jednej po angielsku. W 2017 roku na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy odbyła się prezentacja jego książki „Powinowactwa wyszehradzkie”. To zbiór esejów dotyczących Europy Środkowej oraz dwa wywiady, w których dziennikarze starają się dowiedzieć nieco o postaci profesora. Wspomniane są jego polskie fascynacje, pierwsze podróże do Polski, a także przygody, jakie go po drodze spotkały.

Nie zabrakło polityki, bo nie da się od niej uwolnić, szczególnie, gdy próbujemy zrozumieć stosunki łączące Polskę z Węgrami. Analizujemy relacje obu państw, zahaczając również o Słowację i Czechy. W końcu Europa Środkowa to my – region, który wciąż czuje kompleksy wobec krajów zachodnich, a który przeżył nie tylko wojenną zawieruchę, lecz również został zniewolony przez dwa reżimy. Najpierw nazizm, a później komunizm, o którym najczęściej zapomina się na zachód od naszych granic. W ostatniej części książki Profesor wspomina o aspiracjach do europejskości i silnym prowincjonalizmie oraz przywiązaniu do historii i tradycji. Rozmowę poprowadził poseł na Sejm RP Piotr Babinetz.