Procesy migracyjne w krajach EWŚ – transformacja od państw emigracji netto do imigracji netto

Charakterystyczny dla krajów EŚW jest stosunkowo niski odsetek imigrantów w ich społeczeństwach. Udział osób z obcym obywatelstwem był największy w Czechach (4,1%), ale na Węgrzech wynosił 1,4%, a w Polsce 0,3%. Procesy migracyjne mają wpływ na rynki inwestycyjne. Z Polski w 2019 r. po raz pierwszy odpłynęło więcej pieniędzy przekazanych przez imigrantów (7,1 mln USD – czyli ok. 1,3% PKB), niż napłynęło od emigrantów (6,5 mld USD – czyli ok. 1,2% PKB).

Autorzy: Paweł Strzelecki, Marta Pachocka.