Problematyka społeczna XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy

Kwestie społeczne są ważną częścią krynickich spotkań. W ramach XXVI Forum Ekonomicznego (6-8 września) szczególna uwaga będzie poświęcona polityce prorodzinnej w naszym regionie, znaczeniu chrześcijaństwa dla rozwoju państwa, sytuacji Tatarów Krymskich na anektowanym przez Rosję półwyspie. Forumowicze także omówią szanse i zagrożenia dla UE związane z kryzysem migracyjnym. W ramach ścieżki „Społeczeństwo” tegorocznego Forum odbędzie się kilkanaście debat m.in:

Panel dyskusyjny „1050 lat – i co dalej? Polska chrześcijańska i postchrześcijańska?”

Chrzest Polski w 966 roku stanowił przełom cywilizacyjny włączając tworzące się państwo polskie w krąg kultury i cywilizacji zachodniej. Obchody Millenium w 1966 r. ukazywały żywotność chrześcijańskiej tradycji w zderzeniu z systemem komunistycznym. Czy dziś, w radykalnie odmiennych warunkach politycznych i społecznych, chrześcijaństwo ma jeszcze rzeczywisty wpływ na wybory moralne i zachowania Polaków? Jak należy rozumieć wymiar etyczny decyzji gospodarczych w gospodarce rynkowej? Co oznacza w praktyce konstytucyjna zasada współdziałania Państwa i Kościoła dla dobra wspólnego?

Moderator:

Juliusz Braun, Ekspert, BRAUN – Kultura i Media, Polska

Paneliści:

Krzysztof Zanussi, Dyrektor, Studio Filmowe Tor, Polska

Wojciech Polak, Arcybiskup, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Archidiecezja Gnieźnieńska, Polska

Maciej Zięba, Prezes, Instytut Tertio Millennio, Polska

Jens Lowitzsch, Profesor, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Marek Kamiński, Doradca ds. Rozwoju, Invena SA, Polska

Panel dyskusyjny „Krym. Wyzwania dla polityki europejskiej”

W wyniku dokonanej przez Rosję aneksji Krymu i inwazji na wschodnia Ukrainę podważona została integralność terytorialna Ukrainy i inne podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Zachód, Rosja i Ukraina starają się nadal utrzymywać dialog polityczny, szukać możliwości zmniejszenia napięcia. Czy jednak można oprzeć łаd międzynarodowy wyłącznie na realpolitik? Czy jest możliwe w obecnych warunkach przywrócenie zaufania w relacjach między państwami?

Moderator:

Taras Berezowec, Prezes, NGO „Fund for National Strategies”, Ukraina

Paneliści:

Urszula Doroszewska, Doradca, Kancelaria Prezydenta RP, Polska

Vadim Kamenka, Publicysta, „L’Humanité”, Francja

Roman Łarionow, Politolog, Czołowy Ekspert, Centrum Technologii Politycznych, Rosja

Anatolij Matwijenko, Deputowany, Rada Najwyższa, Ukraina

Nedim Useinov, Członek Rady Koordynacyjnej, Światowy Kongres Tatarów Krymskich, Ukraina

Panel dyskusyjny „Polityka prorodzinna – nowe wyzwania w obliczu niżu demograficznego w Europie”

W 20 z 28 państw Unii Europejskiej przyznawane są zasiłki na dzieci bez względu na wysokość dochodu. W 8 krajach obowiązuje próg dochodowy. Dodatkowo wiele państw wprowadziło ulgi odliczane od podatku jak Włochy, Polska czy Czechy. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie ulgi odliczanej od dochodu, jednak odliczenie od dochodu pomniejsza tylko podstawę opodatkowania o wartość przysługującej ulgi. Takie rozwiązania są stosowane w Niemczech, Słowenii czy Hiszpanii. Jakie rozwiązania są najbardziej efektywne ulgi podatkowe, świadczenia dla rodzin czy jednorazowe zapomogi jak becikowe? Jakie rozwiązania systemowe wprowadziły państwa europejskie i czy stały się one zachętą dla młodych do posiadania potomstwa?

Moderator:

Jacek Pochłopień, p.o. Redaktora Naczelnego, Tygodnik Wprost, Polska

Paneliści:

Elżbieta Rafalska, Minister, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska

Katalin Novák, Sekretarz Stanu ds. Rodziny i Młodzieży, Ministerstwo ds. Zasobów Ludzkich, Węgry

László Márki, Przewodniczący, Europejska Konfederacja Dużych Rodzin, Węgry

Marianna Onufryk, Ekspert ds Polityki Społecznej, Instytut Studiów Społecznych i Gospodarczych, Ukraina

Panel dyskusyjny „Wpływ migracji na rynek pracy w Europie”

Istnieje powszechne przekonanie, że obecność grup mniejszościowych na europejskich rynkach pracy powoduje wzrost bezrobocia. Z drugiej strony wpływ na nie mają źle funkcjonujące systemy ubezpieczeń społecznych oraz polityka socjalna prowadzona przez rządy, umożliwiająca często niezdolność do pracy. Czy kryzys uchodźczy jest próbą zamaskowania wad w funkcjonowaniu europejskiego systemu rynku pracy? Czy imigracja może być lekiem na starzejące się europejskie społeczeństwa? Jaki wpływ aktualny kryzys imigracyjny będzie miał na migrację zarobkową wewnątrz UE oraz na dostęp do rynków pracy dla europejskich obywateli z poza strefy Schengen?

Moderator:

Isabella Corvino, Ekspert, Uniwersytet w Bolonii, Włochy

Paneliści:

Thorsten Klute, Sekretarz Stanu, Ministerstwo ds. Pracy, Integracji i Spraw Społecznych Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemcy

Claude Jeannerot, Delegat Rządu do MOP w Genewie, Ambasador ds. Międzynarodowych Stosunków Socjalnych, Francja

Linda Lanzillotta, Wiceprzewodnicząca, Senat, Włochy

Sergei Stanishev, Premier (2005-2009), Przewodniczący, Partia Europejskich Socjalistów (PES), Bułgaria

Irina Nowikowa, Kierownik Wydziału Gospodarki Światowej Filii w Błagoweszensku, Moskiewska Akademia Przedsiębiorczości przy Rządzie Moskwy, Rosja

Bogusław Grużewski, Profesor, Dyrektor Instytutu, Litewskie Centrum Badań Społecznych, Litwa