Problematyka międzynarodowa XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy

Aktualna sytuacja polityczna, przyszłość EU po Brexicie, współpraca państw Europy Środkowej i Wschodniej, rozwój relacji krajów europejskich z Chinami, europejskie aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego, bieżąca sytuacja na Ukrainie oraz rola tego kraju w relacjach Wschodu i Zachodu – te oraz inne aspekty stosunków międzynarodowych zostaną poruszone podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-8 września). Tym zagadnieniom będą poświęcone kilkanaście paneli dyskusyjnych m.in.:

Panel dyskusyjny “Europa po Brexicie”

23 czerwca 2016 roku obywatele zadecydowali, że Zjednoczone Królestwo ma przestać być jednym z 28 członków Unii Europejskiej. Było to referendum o fundamentalnym znaczeniu dla całej wspólnoty. Jak politycy i ekonomiści UE powinni podejść do wyniku tego referendum? Jak zaplanować strategię funkcjonowania europejskiej przestrzeni ekonomicznej po głosowaniu? W jakim stanie znajdują się obecnie relacje Brytyjczyków z innymi Europejczykami?

Moderator:

Pieter Cleppe, Szef Przedstawicielstwa w Brukseli, Open Europe, Belgia

Paneliści:

Stephen Gethins, Deputowany, Rzecznik SNP ds. Europejskich, Izba Gmin, Wielka Brytania

Marjan Setinc, Wiceprezes, Słoweńskie Stowarzyszenie ds. Stosunków Międzynarodowych, Słowenia

Simon Thompson, Dyrektor Zarządzający, Chartered Banker Institute, Wielka Brytania

Wiktor Rudenko, Dyrektor, Profesor, Członek Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Prawa, Filia Uralska RAN w Ekaterinburgu, Rosja

Rihards Kols, Deputowany, Saeima, Łotwa

Francis Zammit Dimech, Deputowany, Parlament Malty, Malta

Leonid Kożara, Wiceprzewodniczący ds. Zagranicznych, Socjalistyczna Partia Ukrainy, Ukraina

Partner panelu: Open Europe

Panel dyskusyjny ” Nowy Jedwabny Szlak – szanse i wyzwania”

Nowy Jedwabny Szlak, zwany również Inicjatywą Pasa i Szlaku, polega na zbudowaniu sieci połączeń między Chinami a Europą (a po drodze krajami Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Bliskim Wschodem), największym partnerem handlowym Państwa Środka. Koncepcja ta skupia się przede wszystkim na stworzeniu i zapewnieniu zaplecza infrastrukturalnego oraz logistycznego. Jakie szanse niesie ze sobą Pas i Szlak? Jakie wyzwania stoją przed podmiotami partycypującymi w inicjatywie? W jaki sposób możemy kształtować Nowy Jedwabny Szlak?

Moderator:

Bartosz Michalak, Prezes, Polsko-Chińskie Forum Współpracy, Polska

Paneliści:

Michał Jezioro, Prezes Zarządu, KGHM Shanghai, Polska

Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska

Lei Zhao, Profesor Badań nad Strategią Międzynarodową, Central Communist Party School of China, Chiny

Bahadyr Sulejmanov, Deputowany, Parlament, Kirgistan

Stephen Wong, Dyrektor Regionalny na Europę, Hong Kong Trade Development Council HKTDC, Hongkong

Sergej Agibalow, Kierownik Działu, Fundacja Instytut Energetyki i Finansów, Rosja

Partner dyskusji: KGHM SHANGHAI

Panel dyskusyjny: Partnerstwo Wschodnie. Czy potrzebne są zmiany?

Program Partnerstwa Wschodniego przez wielu krytykowany, realizuje swoje zadanie w pewnych obszarach. Z wiadomych względów nie wszyscy uczestnicy programu mogli w pełni skorzystać z jego możliwości. Do liderów przemian należy Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina. Czy da się tak zmodyfikować program, aby brał pod uwagę potrzeby i możliwości współpracy pozostałych członków PW? Jakie stworzyć instytucje w ramach PW, aby skutecznie wsparły współpracę w regionie?

Moderator:

Michał Szczerba, Poseł, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej, Sejm RP, Polska

Paneliści:

Emmet Tuohy, Ekspert, Estońskie Centrum Partnerstwa Wschodniego (ECEAP), Estonia

Dmitrij Karnauchow, Profesor Katedry Stosunków Międzynarodowych, Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Rosja

Grant Bagratian, Deputowany, Zgromadzenie Narodowe, Armenia

Hanna Hopko, Przewodnicząca Komitetu Spraw Zagranicznych, Rada Najwyższa, Ukraina

Asim Mollazade, Przewodniczący, poseł, Partia Reform Demokratycznych, Azerbejdżan

Wasyl Filipczuk, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Centrum Studiów Perspektywicznych (ICPS), Ukraina

Arsenij Siwickij, Dyrektor, Centrum Badań Strategicznych i Polityki Zagranicznej, Białoruś

Ioseb Manjavidze, Członek, Rada Miasta Tbilisi, Gruzja

Panel dyskusyjny „Wpływ afery „Panama Papers” na światową gospodarkę”

Majowy wyciek listy z panamskiej kancelarii Mossack Fonseca, ujawnił ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw zarejestrowanych w tzw. „rajach podatkowych”. Doprowadziło to do największej tego typu afery od lat, którą media okrzyknęły sprawą „Panama Papers”. Jaka jest rola rajów podatkowych we współczesnej gospodarce? Dlaczego są krytykowane i czemu politycy, biznesmeni oraz celebryci z nich korzystający narażają się na skandal? Co zrobić by lepiej chronić reżim podatkowy i jak unikać zbędnych regulacji?

Moderator:

Rudi Guraziu, Prezes, Międzynarodowa Platforma Biznesu i Dialogu Dyplomatycznego, Wielka Brytania

Paneliści:

Oleg Rybaczuk, Przewodniczący, NGO Centre UA, Ukraina

Marko Rakar, Dyrektor Generalny, MRAK Services ltd., Chorwacja

Stuart D. Gibson, Edytor, Tax Notes International, USA

Janet Dine, Profesor Prawa Międzynarodowego Rozwoju Ekonomicznego, Queen Mary College University of London, Wielka Brytania

Valery Morozov, Radca Polityczny, Relational Peacebuilding Initiatives (RPI), Wielka Brytania

Partner panelu: Międzynarodowa Platforma Biznesu i Dialogu Dyplomatycznego

Panel dyskusyjny „Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów”

W zmieniającym się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca integracji społecznej. Równoległa praca nad tymi trzema priorytetami powinna pomóc UE i państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. W każdym z wyznaczonych przez UE obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. W jaki sposób regiony mogłyby wzmocnić realizację zakładanych celów. W jaki sposób harmonizować politykę i cele regionalne z unijną strategią.

Moderator:

Jacek Krupa, Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska

Paneliści:

Cécile Jodogne, Sekretarz Stanu ds. Handlu Zagranicznego, Pożarnictwa i Ratownictwa Medycznego, Rząd Regionu Stołecznego–Brukseli, Belgia

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska

Paul Lindquist, Członek, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Szwecja

Emilia Skrok, Prezes na Polskę, Bank Światowy, Polska

Mihaela Vrabete, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej, Rumunia

Partner panelu: Województwo Małopolskie

Panel dyskusyjny „Zderzenie wartości. Pole bitwy – Ukraina”

Teorię „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona potwierdza przykład Ukrainy, która stała się polem bitwy pomiędzy Wschodem a Zachodem nie tylko w strefie geopolitycznej, ale również cywilizacyjnej. Czy Ukraina nadal pozostaje rozdzielona? Jaki wpływ w przyszłości może mieć jej wybór proeuropejski?

Moderator:

Paweł Kazarin, Dziennikarz, Radio Wolna Europa/Radio Swoboda, Ukraina

Paneliści:

John Grogan, Patron, Ukraińsko-Brytyjski Klub City, Wielka Brytania

Jean-Pierre Froehly, Doradca Polityczny i Kierownik Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Niemcy

Massimiliano Di Pasquale, Dziennikarz, Włoskie Stowarzyszenie Studiów Ukraińskich, Włochy

Cécile Vaissié, Dziekan Wydziału Studiów Rosyjskich, Uniwersytet w Rennes, Francja

Jewhen Mahda, Dyrektor Wykonawczy, Centrum Stosunków Społecznych, Ukraina