Prezydent Starachowic – Marek Materek gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów

Marek Materek – prezydent Starachowic, inicjator wprowadzenia w mieście budżetu obywatelskiego, gościem panelu „Siła mieszkańców siłą samorządu – rola i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego”.

W panelu wezmą udział także: były premier RP – Leszek Miller, przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Komisji ds. Obywatelstwa, Zarządzania, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych Komitetu Regionów Unii Europejskiej – Francois DecosterWładimir Maszkow – prezes Kaliningradzkiego Obwodowego Związku Towarzystw Konsumenckich.

Marek Materek to starachowiczanin z krwi i kości. Absolwent I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Ukończył studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, studia o specjalności administracyjno – samorządowej i podyplomowe studia zarządzanie nieruchomościami.

Pomysłodawca i prezes Stowarzyszenia Projekt: Starachowice. Współzałożyciel Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach. Inicjator wprowadzenia w Starachowicach: budżetu obywatelskiego i Karty Dużej Rodziny oraz powołania Rady Seniorów.

Od wielu lat kreujący i angażujący się w pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu. Jest urodzonym wizjonerem z pasją do społecznego działania. Potrafi skupiać ludzi z różnych środowisk wokół podejmowanych przez siebie działań. Wygrywając wybory samorządowe w 2014 r. Prezydent Materek stanął przed nie lada wyzwaniem. Był wówczas najmłodszym prezydentem w kraju. Cztery lata urzędowania wskazują na to, że wyzwaniu sprostał gdyż w 2018 roku uzyskał reelekcję w pierwszej turze, otrzymując blisko 85% głosów.

Przy okazji przygotowań do V Europejskiego Kongresu Samorządów, zwróciliśmy się do Pana Prezydenta z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań o tematyce samorządowej.

Czego zdaniem Pana najbardziej potrzebują samorządy żeby się rozwijać?

Najbardziej oczywista wydaje się odpowiedź, że samorządy potrzebują po prostu pieniędzy. Ale to bardzo złudne myślenie. Pieniądze są oczywiście bardzo potrzebne, nie znam samorządu, który narzekałby na nadwyżkę środków finansowych, ale trzeba wiedzieć jak te pieniądze skutecznie wydać. Jak zainwestować aby miasto, gmina, region były dobrym miejscem do życia. W mojej opinii samorządy przede wszystkim potrzebują długoterminowej wizji i strategii rozwoju co pozwoli rozsądnie planować inwestycje i pozyskiwać środki finansowe na ich realizację. Ogromnym hamulcem rozwojowym jest nadmierna biurokracja. Bardzo często jestem sfrustrowany gdy widzę jak wiele kroków – dokumentów, pozwoleń, decyzji, pism – trzeba podjąć aby zrealizować ważny dla miasta projekt. Konieczna jest, moim zdaniem, szeroka dyskusja na temat możliwości ograniczenia biurokracji na wszystkich szczeblach samorządu oraz w administracji państwowej. Na koniec chciałbym podkreślić rolę samych mieszkańców w procesie rozwoju ich lokalnych ojczyzn. Bez aktywnych i zaangażowanych mieszkańców nie będzie rozwoju. To ambicje, plany i oczekiwania mieszkańców determinują władze lokalne do tego aby sprawnie i skutecznie działać.

Co Pan uważa za kluczowe w dobrym zarządzaniu miastem?

Jest kilka czynników, które mogę wymienić na podstawie własnych doświadczeń. Po pierwsze tak jak wspomniałem wcześniej trzeba mieć plan, ambitną wizję rozwoju miasta. Wizja powinna być oczywiście zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, ale myślę, że osoby pełniące funkcję prezydentów czy burmistrzów miast powinny jako liderzy lokalnych społeczności zaproponować również swoje długoterminowe pomysły na miasto. Po drugie zespół, który często jest kluczowy. Dobór odpowiedniego zespołu, współpracowników, doradców jest gwarancją sukcesu. Osobiście zawsze zwracam uwagę na kompetencje. Od pierwszej kadencji, za każdym razem kiedy zapraszam kogoś do współpracy, zwracam uwagę na kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie tej osoby. Bez ludzi i bez mądrego zarządzania ich kapitałem i potencjałem nie można sprawnie zarządzać miastem. Na koniec powiem o zaangażowaniu. Prezydent nie pełni swojej funkcji od 7.30 do 15.30. Miasto jest organizmem dynamicznym, nie funkcjonuje tylko 8 godzin dziennie, miasto żyje 24 godziny na dobę. Bycie prezydentem to służba. Bez zaangażowania, często kosztem swojego wolnego czasu, nie można dobrze zarządzać miastem.

Jak ważna jest rola takich konferencji jak Europejski Kongres Samorządów?

Tworzenie samorządom warunków do tego aby ich przedstawiciele mogli się spotkać, nawiązać współpracę, wymienić doświadczeniami, porozmawiać o ważnych dla nich sprawach jest niezwykle cenne. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać swoimi miastami i gminami. Dlatego uważam, że Europejski Kongres Samorządów to doskonała inicjatywa, która w realny sposób przekłada się potem na działania, które podejmowane są w naszych miastach.

W jaki sposób idea społeczeństwa obywatelskiego jest rozwijana w Starachowicach?

W tym temacie Starachowice zdecydowanie mają się czym pochwalić. Miasto podejmuje wiele inicjatyw i działań, które mają wzmocnić partycypację i aktywność społeczną. Na porządku dziennym są u nas konsultacje społeczne. Działają rady seniorów, młodzieżowa rada miasta, klub seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest nawet słynny już w Polsce Senior Patrol, gdzie osoby starsze patrolują ulice miasta. Miasto proponuje również wiele programów dla mieszkańców takich jak budżet obywatelski, zielone podwórka czy inicjatywa lokalna.

V Europejski Kongres Samorządów odbędzie się w dniach 8 – 9 kwietnia 2019 w ICE Kraków Congress Centre.