Prezydent Macedonii weźmie udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

Gorge Iwanov potwierdził swoje uczestnictwo w obradach XXVII Forum Ekonomicznego. Będzie to już druga wizyta Prezydenta Iwanova na krynickiej konferencji.

Gorge Iwanov skończył prawo na Skopijskim Uniwersytecie Świętego Cyryla i Metodego. Jest ekspertem w tematyce społeczeństwa obywatelskiego oraz jednym z pionierów wdrożenia systematycznych badań w tym obszarze w macedońskiej społeczności akademickiej. Był również szefem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Skopijskiego.  W 1999 roku został założycielem i przewodniczącym Instytutu na rzecz Demokracji, Solidarności i Społeczeństwa Obywatelskiego, organizacji pozarządowej zajmującej się promocją procesów demokratycznych i kultury politycznej wśród obywateli. Był także założycielem i przewodniczącym Centrum Macedońskich Źródeł Prawnych oraz współtwórcą magazynu „Opinia Polityczna”.

Na prezydenta Macedonii został wybrany w 2009 roku, a 5 lat później z sukcesem ubiegał się o reelekcję. Od momentu rozpoczęcia swojej kadencji opowiada się za pokojowymi rozwiązaniami sporów i integracją europejską.  Stwierdził, żż jego „zadaniem jest wprowadzenie Macedonii do NATO i Unii Europejskiej, aby stworzyć ją silną, szanowaną i równą innym, a obywatele mogli poczuć się dumni, bogaci i szczęśliwi”. Uczestniczył też w spotkaniach w ramach szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Będzie to już druga wizyta Prezydenta Macedonii w Krynicy.

Gorge Iwanov (w środku) podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju