Prezydent Kazachstanu odznaczył pracownika Instytutu Studiów Wschodnich

Nursułtan Nazarbajew, prezydent Republiki Kazachstanu wyróżnił dr. Władysława Sokołowskiego, pracownika Fundacji Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego) za rozwój stosunków polsko-kazachstańskich.

Odznaczenie przyznane przez prezydenta Republiki Kazachstanu z okazji 25-lecia niepodległości tego kraju wręczył 28 grudnia 2017 roku Margulan Bajmuchan, ambasador Kazachstanu w Polsce. Władysław Sokołowski został odznaczony w uznaniu zasług na rzecz rozwoju stosunków polsko-kazachstańskich, a szczególnie za autorstwo i realizację projektów badań naukowych oraz publikację szeregu prac na temat historycznych i współczesnych problemów państwowości i niepodległości Kazachstanu.

Władysław Sokołowski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, politologiem i nauczycielem akademickim. Pracował w administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim i rządowym. W okresie 35 lat pracy zawodowo zajmował się problematyką stosunków międzynarodowych. Był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Kazachstanie i Kirgistanie (2004-2007). Jest autorem ok. 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych dot. Rosji i Azji Centralnej oraz redaktorem i współredaktorem trzech monografii naukowych.