Prezydenci Polski, Macedonii i Gruzji w Krynicy – cytaty

Andrzej Duda, Giorgi Margwelaszwili i George Ivanow podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju powiedzieli:

Andrzej Duda, prezydent RP

My, Polacy jesteśmy obywatelami państwa, które przez lata aspirowało do bycia członkiem Unii Europejskiej. To zakończyło się sukcesem, a zdecydowana większość Polaków uważa to za ogromną wartość. Naszym dążeniem w Polsce jest wyraźna poprawa jakości życia Polaków i osiągnięcie poziomu krajów Europy Zachodniej. Unia powinna być dalej otwarta na nowych członków. Prawdziwą porażką Unii będzie jej podział na wiele prędkości, co może zaowocować jej rozpadem.

Gjorge Ivanov, prezydent Macedonii

Obszar Bałkanów przeżył wiele trudnych chwil, które oddaliły dla niego perspektywę europejską. Jesteśmy wdzięczni Grupie Wyszehradzkiej za pomoc Macedonii w czasie kryzysu uchodźczego. Apelujemy by kraje europejskie, nie tylko te UE, trzymały się razem i razem w XXI wieku stawiały czoła wyzwaniom.

Giorgi Margwelaszwili, prezydent Gruzji

W moim kraju bardzo celebruje się każdy krok w kierunku integracji z UE, jak podpisanie umowy stowarzyszeniowej, czy liberalizacja wizowa. Sukcesem Unii jest jej model zarządzania państwem, prawa podstawowe, wolność gospodarcza i bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że Gruzja ostatecznie zostanie członkiem Unii Europejskiej.

Eamon Gilmore, były wicepremier Irlandii

Dyskusja o przyszłości Europy powinna skupić się przede wszystkim na obywatelach, ich przyszłości i szansach. Jest to podstawa projektu europejskiego, do której musimy nawiązywać w rozważaniach na temat przeciwdziałania kryzysom.

Marek Kuchciński, marszałek Sejmu

Stosunki polsko-niemieckie za rządów Angeli Merkel były dobre. Chciałbym, aby ta współpraca dalej rozwijała się na zasadzie „równi z równymi, wolni z wolnymi”. Polska może patrzeć na Niemcy jako na równorzędnego partnera.

Stanisław Karczewski, marszałek Senatu

Chcemy budować przyszłość Polski, w której jest miejsce dla Polonii. Chciałbym, by coraz więcej Polaków wracało do ojczyzny, a ci, którzy zdecydują się pozostać za granicą, by z nami współpracowali.