Prezes TAURON Polska Energia Filip Grzegorczyk na Forum Przemysłowym

Udział w obradach III Forum Przemysłowego w Karpaczu weźmie prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Filip Grzegorczyk.

Filip Grzegorczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziałach Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Zarządzania.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży energetyczno-paliwowej. W latach 2011-2013 był związany z Kompanią Węglową (pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki). W latach 2007-2008 był wiceprezesem Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Od listopada 2015 r. piastował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.