Prezentacja „NATO:1949-1999-2019.20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu” w Tallinnie

O 20-leciu Polski w NATO oraz znaczeniu regionu państw bałtyckich w Sojuszu rozmawiali paneliści debaty „NATO:1949-1999-2019.20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu”, która odbyła się 20 listopada w stolicy Estonii.

W debacie udział wzięli: Kalev Stoicescu, przedstawiciel Międzynarodowego Centrum Badań nad Obronnością z Tallinna (estońskiego partnera projektu) oraz były ambasador Estonii w USA, Bogusław Winid, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa, stały przedstawiciel Polski przy NATO (2007-2011) oraz ONZ (2014-2017) oraz Johannes Rieckmann, Senior Research Fellow w Brandenburskim Instytucie Społeczeństwa i Bezpieczeństwa (BIGS).

Dyskusję otworzył Grzegorz Kozłowski, ambasador RP w Estonii, który zaznaczył, że w na samym początku lat 90. mało kto przypuszczał, że NATO może powiększyć swój zasięg, szczególnie jeżeli chodzi o państwa, które do tej pory były pod wpływem ZSRR.

Anna Kurowska, manager programowa ds. Bałkanów przedstawiła zebranej publiczności projekt – jego główne cele oraz dotychczasowy przebieg. Zaprezentowała sama publikację, której egzemplarze były dostępne dla uczestników spotkania.

Kalev Stoicescu, który jednocześnie pełnił funkcję moderatora dyskusji, skupił się na historii oraz znaczeniu NATO na przestrzeni poprzednich 70 lat. Przypomniał przełomowa końcówkę lat 90., kiedy to prezydent USA Bill Clinton dał jasno do zrozumienia, że Polska, Czechy oraz Węgry wkrótce zostaną przyjęte do grona państw członkowskich. Wskazał również na pamiętny rok 1999, kiedy to te państwa – reprezentujące dotychczasowy blok wschodni – dołączyły doi szeregu państw NATO. W tych wspomnieniach również ważna była perspektywa państw bałtyckich, które zastanawiały się, czy uda im się wykorzystać dobrą koniunkturę zmian międzynarodowych i również dołączyć do Sojuszu. Oczywiście w trakcie dyskusji pojawiło się również pytanie o możliwość dalszego rozrostu struktur NATO, m.in. o Bałkany Zachodnie.

Bogusław Winid, który reprezentował stanowisko Polski w trakcie dyskusji, podkreślił znaczenie zbliżającego się szczytu NATO w Londynie. Zaznaczył główne punkty, które będą najbardziej palącymi kwestiami do poruszenia w trakcie spotkania w stolicy Wielkiej Brytanii, m.in. relacje z USA oraz Kanadą, Brexit czy relacje z Turcją i aktualna sytuacja w Syrii. Wspomniał również o dużym poparciu w Polsce dla inicjatywy 4×30 (zakłada ona, że od 2020 roku państwa Sojuszu będą w stanie utrzymywać w wysokiej gotowości 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych, które będą gotowe do przystąpienia do działań w czasie nie dłuższym niż 30 dni). Dowodzi to zaufaniu naszego społeczeństwa, jakie pokłada ono w NATO oraz przekonaniu, że NATO jest w stanie spełnić swoje zobowiązania wobec Sojuszników.

Johannes Rieckmann, który reprezentował naszego sąsiada zza zachodniej granicy, przekonywał o tym, że NATO może zmienić swój kształt w przyszłości, ale nie sądzi, żeby zostało zastąpione przez np. armię europejską. Europejscy partnerzy Sojuszu będą musieli zwiększyć swoje wydatki przeznaczane na obronę. Niemcy są wśród państw, które nie spełniają jeszcze wymogu 2% PKB przekazanych na obronność – ich wynik to 1,4% a do 2024 wartość ta powinna wzrosnąć do 1,5%. Zaznaczył również, że ważne jest, aby członkowie Sojuszu dobrze przemyśleli, na co powinny być wydawane te środki.

Ponownie zachęcamy do zapoznania się na naszą publikacją (do pobrania tutaj)!