Prezentacja II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

Jak nagrodzić samorządy za podejmowane przez nich wysiłki? Odpowiedź na to pytanie przyniesie I dzień V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie oraz oficjalna prezentacja II edycji Rankingu Samorządu Terytorialnego w Polsce!

Prof. Dr. hab. Krzysztof Surówka: Miarą bogactwa samorządu jest zaspokajanie przez niego potrzeb publicznych

Rozmawiając o przyszłości polskich regionów, nie sposób nie wspomnieć o stałym dążeniu każdego z samorządów do poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz rozwoju otaczających ich terenów. „Miarą bogactwa samorządu jest zaspokajanie przez niego potrzeb publicznych” – podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jeden z autorów II edycji Rankingu Samorządu Terytorialnego
w Polsce.

Jak możemy nagrodzić samorządy?

Dzięki wysiłkom podejmowanym przez samorządy, rozwój ich jest zauważalny dla każdego z nas. Powstaje wiele potrzebnych na szczeblu lokalnym projektów, przedsięwzięć i inwestycji. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa gdyby nie racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi. „Samorządy nie mają osiągać zysku, a zaspokajać potrzeby społeczne” – podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest to duży sukces, zarówno mieszkańców, jak i włodarzy, którzy wykorzystują swoją energię z pożytkiem dla lokalnych społeczności. Chcąc nagrodzić ich wysiłki, podczas tegorocznego V Europejskiego Kongresu Samorządów zaprezentujemy
i nagrodzimy najlepsze gminy, miasta i powiaty w Polsce. Odbędzie się to na podstawie specjalnie przygotowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Rankingu Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Czym jest Ranking Samorządu Terytorialnego w Polsce i co zawiera?

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce jest obrazem sytuacji ekonomiczno-finansowej każdej z tych jednostek.  Jest to już II edycja szczegółowego raportu przedstawiającego kondycję finansową samorządów w Polsce. Autorami Rankingu są: Prof. Dr hab. Krzysztof Surówka, Kierownik Katedry Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Katarzyna Peter- Bobik, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, mgr Mateusz Winiarz, Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dr Katarzyna Owsiak, Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Piotr Sołtyk, Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dr Krzysztof Jakóbik, Katedra Gospodarki Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Jak przebiegały prace?

W badaniu wzięto pod uwagę 2791 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, a analiza będąca przedmiotem niniejszego opracowania została zaprezentowana w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Eksperci przygotowując raport wzięli pod uwagę opinie oraz sugestie wyróżnionych w ubiegłorocznej edycji Rankingu samorządów.

II edycja Rankingu i ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego została przygotowana na podstawie możliwie najbardziej aktualnych danych, czyli za cały pełny rok 2018 r. Było to możliwe dzięki uprzejmości Pani Prezes Grażyny Wróblewskiej Przewodniczącej Krajowej Rady Izb Obrachunkowych” -podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Surówka. Do skonstruowania Rankingu użyto miernika syntetycznego jako wielokryterialnego sposobu oceny. Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce została przygotowana w oparciu o 7 wskaźników, w tym m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej
do dochodów ogółem czy udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń. Wszystkie 7 wskaźników jest równoważne i odgrywa taką samą rolę.

Przyszłość Rankingu

Jeżeli chodzi o przyszłość Rankingu, eksperci zastanawiają się nad udoskonaleniem kryteriów i wprowadzeniem w kolejnych latach również elementów jakościowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że ta współpraca musi być kontynuowana.

Poprzednia edycja pokazała, że samorządy bardzo cenią sobie Ranking chociażby z uwagi
na fakt, że jest on prezentowany na międzynarodowej konferencji, jest to dla nich nobilitacja. Trzeba to kontynuować
”. – deklaruje Prof. dr hab. Krzysztof Surówka.

Wyniki Rankingu

Oficjalna prezentacja wyników Rankingu nastąpi podczas Kongresu, w specjalnie dedykowanej mu części programu merytorycznego, a najlepsze samorządy zostaną uhonorowane w trakcie Gali Wręczenia Nagród już 8 kwietnia w Krakowie.