Premier Litwy – Saulius Skvernelis, potwierdził swój udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest synonimem gości z najwyższej światowej półki. Jednym z nich będzie w tym roku  premier Litwy – Saulius Skvernelis, który właśnie potwierdził swoją obecność w tegorocznej, XXVIII edycji Forum Ekonomicznym w Krynicy.

źródło: wnp.pl

Saulius Skvernelis objął urząd szefa rządu Litwy w 2016 r. W latach 2014- 2016 był ministrem spraw wewnętrznych Litwy oraz posłem na Sejm. W 2011 r. mianowano go na stanowisko komendanta głównego policji. Wcześniej pełnił kierownicze stanowiska w strukturach litewskiej policji. W latach 1994–1998 był nauczycielem akademickim w Litewskiej Akademii Policyjnej. W 2005 uzyskał magisterium z prawa na Uniwersytecie Michała Römera. W 1994 ukończył studia na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina z tytułem zawodowym inżyniera mechanika. Z zawodu prawnik i policjant.

Premier Skvernelis weźmie udział w sesji plenarnej „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”, które jest również hasłem przewodnim całego Forum. Goście sesji będą dyskutować o możliwych scenariuszach dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, która przechodzi aktualnie czas reform.

Niektórzy widzą UE jako wspólnotę wartości demokratycznych, głęboko zakorzenioną w wizji jej ojców założycieli. Inni myślą o Unii jako o bloku – strefie wolnego handlu i chcą jak najmniejszej ingerencji instytucji unijnych w kwestie polityczne oraz ustrojowe państw członkowskich. Czy jest możliwe by któraś z tych opcji przeważyła na dobre?