Poziom innowacyjności gospodarek krajów EWŚ

Polska jest zdecydowanym liderem w regionie pod względem liczby instrumentów polityki innowacyjnej. Pandemia sprzyja rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w najbliższej przyszłości może być kołem zamachowym gospodarki. Covid-19 wymusił konieczność poszukiwania rozwiązań innowacyjnych, głównie dotyczących telepracy, teleedukacji i telemedycyny oraz badań nad lekami innowacyjnymi.

Autorzy: Arkadiusz Michał Kowalski, Małgorzata Stefania Lewandowska, Krystyna Poznańska, Małgorzata Rószkiewicz, Małgorzata Godlewska, Marta Mackiewicz.