Postindustrialna rzeczywistość miast i terenów poprzemysłowych

Ekologia jako jedna z najbardziej obecnie akcentowanych części życia coraz bardziej przebija się do globalnej świadomości ludzi. Podczas Forum Ochrony Środowiska, które jest częścią tegorocznego Forum Ekonomicznego położony zostanie na nią szczególny akcent. Uwaga skierowana zostanie na życie w mieście a także rewitalizację obszarów poprzemysłowych, które w wielu zakątkach świata służą mieszkańcom, jeśli tylko dostaną szansę na „drugie życie.”

źródło: www.forsal.pl

Jaka przyszłość czeka polskie i europejskie miasta poprzemysłowe? Uczestnicy panelu, który odbędzie się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy,  spróbują zakreślić możliwe scenariusze rozwoju dla miast, które zostały najbardziej dotknięte w wyniku restrukturyzacji gospodarek. Jakie działania powinny zostać podjęte przez włodarzy wysoko uprzemysłowionych miast, których duże części stanowią dziś zamknięte zakłady i fabryki? Na szczęście żadnego z tych ośrodków nie spotkał smutny los amerykańskiego Detroit, ale pozostaje pytanie, czy takie miejsca mają gospodarczy potencjał, a jeśli tak – jak go wykorzystać? Jak kształtować gospodarkę i wspierać przedsiębiorczość? I wreszcie – jak efektywnie zagospodarować postindustrialną infrastrukturę?

Do udziału w dyskusji: Rewitalizacja miast i terenów poprzemysłowych zostali zaproszeni: Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku oraz poseł Krystyna Sibińska zasiadająca w sejmowych komisjach   – infrastruktury oraz  ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Rewitalizacja miast i terenów poprzemysłowych w istotny sposób wpisuje się w rozwój lokalny, a tym samym w problematykę zrównoważonego rozwoju. Jakie działania podejmują samorządy, aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju? Czy zgodnie z założeniami aktualnej polityki unijnej mają one kompleksowy i zintegrowany charakter? Czy w istotny sposób przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców? Z drugiej strony, towarzysząca nam od kilkudziesięciu lat tendencja do „betonowania” miast zaczęła ulegać zmianie. Coraz większą wagę przywiązuje się do zapewnienia komfortu życia mieszkańców, przy – będącym nieuniknionym efektem rozwoju – ciągłym wzroście aglomeracji.  Jak tworzone w przestrzeni publicznej tereny zielone wpływają na ład przestrzenny? O tym w ramach dyskusji:  Przestrzeń miejska – zagospodarowanie terenów zielonych będą mówić miedzy innymi: Leonid Bytsiura, wicemer Tarnopola i Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.