Posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia z udziałem Ministra Konstantego Radziwiłła

Forum Ochrony Zdrowia od siedmiu już lat, jest ważnym miejscem w dyskusji nad kształtem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, gospodarz kolejnego posiedzenia Rady Programowej FOZ, które odbyło się w dniu 17 marca br. w siedzibie resortu, zwrócił uwagę na tematy tegorocznej edycji konferencji. Niewątpliwie dużo miejsca będzie poświęcone reformie sieci szpitali, która wejdzie w życie zaraz po zakończeniu krynickiego Forum – powiedział Minister rozpoczynając posiedzenie. Wśród tematów nie może zabraknąć polityki lekowej, dyskusji nt. rynku aptek, informatyzacji ochrony zdrowia oraz wyrobów medycznych.

W tym roku, Instytut Studiów Wschodnich powołał na Przewodniczącego Rady Forum Ochrony Zdrowia Pana Jerzego Bochyńskiego, którego w kwestiach programowych będzie wspierać dwóch honorowych przewodniczących: Pan Andrzej Mądrala, Prezydent Pracodawców RP oraz Pan Maciej Bogucki, Dyrektor Europejskiego Centrum Strategii I Polityk w Ochronie Zdrowia.

Podczas posiedzenia został przedstawiony zarys programu VII Forum Ochrony Zdrowia. W tym roku planowana jest sesja plenarna z udziałem Ministrów Zdrowia Grupy Wyszehradzkiej, a także wybranych krajów regionu bałtyckiego. W tym miejscu Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wyraził poparcie dla ww. projektu. Wspomniał o podpisanym na początku marca br. przez państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Chorwacji i Litwy, Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych (tzw. fair pricing).  Jest do dobry punkt wyjścia do dyskusji w czasie jednej z głównych sesji plenarnych, jakie mają miejsce podczas XXVII Forum Ekonomicznego.

Z uwagi na fakt, że będzie to już VIII Forum Ochrony Zdrowia, warto dokonać krótkiego podsumowania dotychczasowych debat. Łukasz Zalicki, ekspert EY w ramach sesji otwierającej Forum Ochrony Zdrowia, zaproponował, aby punktem wyjścia VIII FOZ był temat dotyczący przeglądu  Forum Ochrony Zdrowia 2010-2016, podczas którego poruszane będą wyzwania i zmiany systemowe, realizacja zgłaszanych postulatów, jak obecne i planowane zmiany wpisują się w kontekst dyskutowanych problemów? Ważnym tematem jest kwestia organizacji finansowania NFZ oraz powszechnego dostępu do świadczeń.  Z tym obszarem wiąże się ściśle zagadnienie jakości wykonywanych usług (quality paper). Pani Minister Beata Małecka-Libera, obecnie zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia zwróciła uwagę, że ta kwestia może być tematem odrębnego panelu dyskusyjnego, w skład którego można mówić o elementach informatyzacji, czyli narzędziach weryfikacyjnych, standaryzacji oraz odpowiedzialności Państwa.

Teresa Dobrzańska-Pielichowska z Fundacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie dodała, że jakość wykonywanych usług jest ważną częścią całości zmian systemowych w podstawowej opiece zdrowotnej. W programie sporo miejsca poświęcono informatyzacji w ochronie zdrowie, którą należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Michał Czarnuch, Partner z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zwrócił uwagę, że informatyzacja to z jednej strony systemowe przepisy regulujące kwestie realizacji świadczeń medycznych, a z drugiej, są to wszystkie narzędzia usprawniające jakość leczenia pacjenta, obniżające czas leczenia oraz koszty.

Ważnym elementem systemu ochrony zdrowia jest polski przemysł farmaceutyczny. Ireneusz Martyniuk, Wiceprezes Zarządu Polpharma S.A. podkreślił, że w dyskusji nie może zabraknąć producenta polskich leków, firmy opartej na wiedzy. Podejście innowacyjne pod kątem produktów oraz nowych technologii to obszar tematyczny, w którym nie może zabraknąć Związku Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA – dodała Prezes Zarządu Dorota Hryniewiecka Firlej.

W spotkaniu, obok licznego grona przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w randze Podsekretarza Stanu Katarzyny Głowali, Piotra Gryzy oraz Marka Tombarkiewicza, wzięli udział m.in. Andrzej Jacyna p.o. Prezesa NFZ, Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu  Grupy LUXMED, Witold Włodarczyk, Dyrektor Generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Prof. dr hab. med. Mieczysław Pasowicz, Prezes Instytutu Medycyny Innowacyjnej, Prof. dr hab. n. med.   Adam Witkowski, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Aninie; przedstawiciele nauki Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Rektor, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw. Rektor   Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W posiedzeniu Rady po raz pierwszy uczestniczyła Ewa Jankowska, Prezes Zarządu PASMI, Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty oraz Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.