Prezentacja „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020”

Tegoroczne edycja Forum Ekonomicznego rozpoczęła się od prezentacji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020”, który był opracowywany przez ostatni rok przez naukowców i ekonomistów. Dokument stał się punktem wyjścia do wielu dyskusji w kolejnych panelach.


– Głównym celem tego raportu było przedstawienie sytuacji gospodarczej krajów Europy środkowo- wschodniej na przestrzeni ostatnich 30 lat. W międzyczasie zdarzyła się pandemia i trzeba było dopisać część dotyczącą sytuacji pandemicznej i gospodarki obecnie a gospodarki w przeszłości – mówił Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Główne wnioski, które płyną z przeprowadzonych badań są obiecujące dla Polski: – Kraje Europy środkowo-wschodniej wykorzystały swoją szansę przez te 30 lat i widać ten znaczący rozwój gospodarczy. Polska jest liderem, u nas widać wzrost gospodarczy najbardziej. Jednak, pandemia spowodowała w gospodarce spustoszenie. Polacy są narodem przedsiębiorczym i można mieć nadzieje, że ze względu na to dobrze poradzimy sobie z pandemią i wykorzystamy swoje szanse. Drugi raz gospodarki nie da się zamrozić – zauważył Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Rządy wszystkich europejskich krajów przyjmują własne strategie radzenia sobie z kryzysem pandemicznym. Istnieją obawy, że nagły kryzys pogłębi nierówności ekonomiczne. Jednak Polska od lat próbuje zmniejszyć te różnice – Z perspektywy rozwoju Polski i nadrabiania dystansu do tych krajów wyżej rozwiniętych, trzeba zwrócić uwagę, że nasz kraj ten dystans zawsze nadrabiał.

Obstawiam, że spadek PKB w tym roku wyniesie około 2-3%. Ten obraz wygląda znacznie lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. – wspominał prezes Paweł Borys, partner Raportu.

-Polska najszybciej dogoniła poziom PKB względem krajów UE. Polsce udało się już przegonić Grecję, jeśli chodzi o poziom PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Jednak kraje Europy środkowo- wschodniej nie były w stanie stworzyć solidnych podwalin trwałego wzrostu gospodarczego – mówił dr Piotr Maszczyk jeden z członków zespołu autorskiego.

Każda z trzynastu części raportu dotyczy innego aspektu gospodarki. Największe zainteresowanie wzbudziła to jaka jest pozycja Polski na tle innych krajów regionu – Większość krajów zareagowała spadkiem produkcji przemysłowej i spadkiem inwestycji. W naszym regionie spadki PKB były mniejsze niż w Unii jako całości. Gospodarka została zainfekowana przez wirus niepewności. Każdy z badanych krajów inaczej zareagował na kryzys i szok popytowo-podażowy. Najtrudniejsze do zwalczania jest pogorszenie nastrojów uczestników działalności gospodarczej – mówiła prof. Elżbieta Adamowicz.

Trzecia edycji raportu Forum Ekonomicznego i SGH zawiera najbardziej aktualne dane związane z wpływem pandemii na gospodarkę i jest pierwszym tak szczegółowym spojrzeniem na europejskie gospodarki po wystąpieniu kryzysu związanego z COVID-19. Wnioski, które płyną z przedstawionych badań zostaną z nami na długo i z pewnością nie pozwolą zasnąć.

Strona internetowa raportu: http://www.forum-ekonomiczne.pl/raport-sgh-i-fe/

Maria Lipińska