Porty jako kluczowe punkty dla rozwoju przemysłu

Podczas IV Forum Przemysłowego, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 12-14 grudnia, jednym z tematów poruszanych w panelach dyskusyjnych będzie rola portów w dzisiejszej sieci transportowej Europy oraz ich znaczenie dla rozwoju przemysłu.

Transport wyprodukowanych dóbr jest istotnym elementem rozwoju krajowego przemysłu. Kluczowymi punktami na trasie eksportu oraz importu są bardzo często porty. Są one bowiem nie tylko ważnymi hubami komunikacyjnymi, ale i miejscami załadunku oraz rozładunku towarów. To właśnie dzięki portom, będącym swojego rodzaju bramą na świat dla rodzimego przemysłu, wyprodukowane w danym kraju produkty mają szansę podbić zagraniczne rynki.

Czy w dzisiejszym świecie rozbudowanej sieci połączeń transportu lotniczego oraz drogowego, porty dalej odgrywają kluczową rolę? Jak wykorzystać atuty portów, by rozwijać przemysł? Na te oraz inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy tego panelu.