Portugalski sekretarz stanu ds. infrastruktury gościem XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Sekretarz stanu ds. infrastruktury Portugalii Jorge Delgado weźmie udział w tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jorge Delgado wystąpi w panelu „Europejski transport – bezpieczny, zrównoważony, inkluzywny. Realny plan czy mrzonka?”, gdzie z pozostałymi prelegentami porozmawiają o tym wygląda i jak powinna wyglądać współpraca między państwami i regionami oraz o przyszłości europejskiej mobilności.

Ukończył studia inżynierii lądowej na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Porto. Jest autorem i współautorem kilku publikacji w czasopismach oraz książek naukowych i technicznych w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa strukturalnego.

Pełnił szereg funkcji w Wyższej Szkole Technologii i Zarządzania Politechnicznego Instytutu Viana do Castelo (IPVC), w której był m.in. członkiem rady pedagogicznej, przewodniczącym zgromadzenia reprezentantów oraz członkiem rady naukowej.

W latach 2008-2012 objął stanowisko członka zarządu Metro do Porto SA, odpowiedzialnego za projekty, infrastrukturę i systemy techniczne.

W latach 2016–2017 objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A. Prezes TIP, Transportes Intermodais do Porto oraz prezes zarządu Metro do Porto SA, gdzie pełnił funkcje do lutego 2019 r.