Polskie Stronnictwo Ludowe: Rzeczpospolita Samorządowa

 „Przede wszystkim – nie przeszkadzać”- postulował Władysław Kosiniak Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, odnosząc się do oczekiwań samorządowców wobec państwa i przedstawiając program PSL dla samorządów pod nazwą „Rzeczpospolita Samorządowa”.

Władysław Kosiniak- Kamysz otwierając panel podkreślił, że  nieczęsto zdarza mu się występować w roli moderatora, ale szczególne cieszy go to zadanie w związku z możliwością przedstawienia optyki PSL w kwestiach samorządności.

Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku województwa małopolskiego wskazywała na przykładzie województwa potencjał, który tkwi w jednoczeniu się lokalnych społeczności wokół wykorzystania takich atutów regionalnych, jak moda na zdrową żywość i wzrastająca świadomość żywieniowa wśród młodych oraz wynikający z niej popyt na zdrowe produkty. Odnosząc się w kolejnych wypowiedziach do kwestii programowych PSL zorientowanych na politykę senioralną, przedstawiła swoje doświadczenia jako samorządowca, związane z aktywizacją osób starszych (Uniwersytety Trzeciego Wieku), programem opieki senioralnej (Tele Anioły) oraz budowaniem solidarności międzypokoleniowej.

Jolanta Zięba-Gzik reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podkreślała wagę kameralnych spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej, mówiła o wartości stałej komunikacji z wyborcami oraz potrzebie aktywności w przestrzeni mediów społecznościowych. Przedstawiła też korzyści płynące z programu tzw. grantów sołeckich jako katalizatora realizacji ciekawych inicjatyw oddolnych, takich jak budowa boisk, placów zbaw, czy wspieranie działań różnorodnych grup zainteresowań.

Adrian Zaleśny, sołtys Poręby Spytkowskiej, przedstawiony przez moderatora jako jeden z najmłodszych sołtysów w Polsce, nakreślił perspektywę własnego rozwoju jako samorządowca. Mówił o zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności poprzez działanie w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej, wreszcie o budowaniu nowego, nowoczesnego obrazu sołtysa. Wskazał na zagrożenia, których należy upatrywać w nakładaniu na sołtysów kolejnych obowiązków w miejsce rozszerzania ich kompetencji.

Podczas panelu podjęto także kwestię odpływu młodych ludzi ze wsi do miast. Wskazano na konieczność śledzenia zmieniających się potrzeb mieszkańców wsi, wymieniając wśród nich potrzebę zapewnienia atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu, czy też wspierania aspiracji młodych związanych z  potrzebą posiadania własnego lokum.

Władysław Kosiniak Kamysz podkreślał: „Bycia dumnym z Polski, ze swojej historii, ze swojego regionalizmu nie da się wpisać do ustawy”.

Przedstawiony podczas panelu program PSL dla samorządu miał także, wg słów jego prezesa, pokazać nowoczesną twarz stronnictwa –  ludzi młodych, kompetentnych i  aktywnych, otwartych na nową rzeczywistość.