Polski eksport i gospodarka w opinii ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Polski eksport produktów rolniczych nigdy nie miał się tak dobrze. W 2018 roku odnotowano rekordową kwotę zysków. Obecnie trwają dyskusję o wpływie umowy ze związkiem Mercosur w Ameryce Południowej, która może zagrażać polskim interesom. Toczą się również rozmowy o możliwościach zwiększenia eksportu polskich wyrobów spirytusowych. Minister Krzysztof Jan Ardanowski przedstawi swoje stanowisko w tych sprawach w trakcie tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego.

Już po raz 29. Krynicę-Zdrój odwiedzą przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Rozmawiać będą o sytuacji regionalnej oraz europejskiej, czego celem ma być dążenie do zjednoczonej Europy i porozumienia, z zachowaniem najbardziej korzystnych rozwiązań. Jednym z kluczowych aspektów wzrostu polskiej gospodarki jest produkcja rolna. Nie może więc podczas Forum Ekonomicznego zabraknąć ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Minister weźmie udział w kilku rozmowach. Część z nich poświęcona zostanie gospodarce i przemysłowi żywnościowemu. W panelu: „Budowa kapitału społecznego w warunkach przemian cywilizacyjnych i kulturowych” wystąpi między innymi z: wicepremier Bułgarii – Mariyaną Nokolovą, czeską minister pracy i spraw socjalnych Janą Malacovą czy prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Aleksandra Hadzik. Wystąpi także w rozmowach: „Znaczenie gospodarcze branży spirytusowej i promocji eksportu” i Rozmowy o gospodarce: „Polska żywność: bezpieczeństwo, wysoka jakość, nowoczesność”.

Eksport produktów polskiego sektora rolno-spożywczego już dawno nie miał się tak dobrze. W 2018 roku zyski ze sprzedaży ukształtowały się na kwotę 29,3 miliarda euro. Nie ma wątpliwości, że do polskiego sukcesu przyczyniło się członkostwo w Unii Europejskiej, której kraje są głównym partnerem handlowym Polski i pomogły jej w zeszłym roku wygenerować zyski z eksportu na kwotę 24,2 miliarda euro. Obecnie jednak pod znakiem zapytania stoi dalszy rozwój, ze względu na podpisanie umowy pomiędzy UE a Mercosurem. Współpraca ze związkiem czterech państw Ameryki Południowej ma na celu zniesienie cła i otworzenie strefy wolnego rynku. Już teraz eksperci donoszą o swoich obawach w związku z podpisaniem umowy. Ostatecznie cena produkcji rolnej w krajach nowego partnera jest znacznie tańsza niż w Polsce. Jak kształtować będzie się dalej polska gospodarka, biorąc pod uwagę globalne zmiany?

Na uwagę zasługuje również eksport polskiej branży spirytusowej. Jak dotąd zapewnia ona 100 tys. miejsc pracy oraz dochód dla Polski w kwocie 13 miliardów złotych. Mimo wszystko, iż Polska wódka znana jest na całym świecie, jedynie 18% wyrobów spirytusowych produkowanych w kraju, jest wysyłanych za granicę. Dla porównania Szkoci eksportują 95% whisky, a Francuzi 99% koniaku. W jaki sposób wykorzystać potencjał polskiej branży spirytusowej?

Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Wcześniej zaangażowany miedzy innymi w działalność z zakresu finansowania z budżetu programów operacyjnych z udziałem z środków z Unii Europejskiej, a także w opracowywanie strategii, planów i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego.