Polska przykładem zmian na lepsze – 2011

 

Projekt „Polska przykładem zmian na lepsze” współfinansowany jest w ramach programu Promocja wiedzy o Polsce  ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2011 r.

 

 

Polska przykładem zmian na lepsze

W dniach 4-10 września 2011 roku w wizycie studyjnej w Krakowie, Nowym Sączu, Muszynie i Krynicy-Zdrój wzięli udział przedstawiciele  administracji regionalnej, sfery nauki, organizacji pozarządowych i mediów z Ukrainy. Podczas wizyty w Polsce, zorganizowanej przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach projektu „Polska przykładem zmian na lepsze”, goście z Ukrainy uczestniczyli w seminariach i szkoleniach w instytucjach administracji publicznej, instytucjach wspierających innowacyjny rozwój regionu oraz idee społeczeństwa obywatelskiego, a także w instytucjach działających na rzecz obrony wspólnych interesów społecznych.

 

W czasie szkoleń zorganizowanych m.in. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Małopolskim Domu Kultury „Sokół” poruszone zostały kwestie sprawnego i efektywnego zarządzania jednostkami administracji publicznej w trójszczeblowej strukturze samorządu,  etyki w pracy służby publicznej,  inwestowania w rozwój regionu, wspierania organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,  a także zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych, w tym funduszy na działalność instytucji kultury oraz zasady funkcjonowania takich jednostek.

Od 7 do 9 września 2011 r. uczestnicy wizyty studyjnej wzięli również udział w seminariach i imprezach towarzyszących XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój i  V Forum Regionów w Muszynie, podczas których mieli możliwość uczestniczyć w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki międzynarodowej, Unii Europejskiej, państwa i reform, zagadnień związanych z NGO i społeczeństwem, a także polityką regionalną i rozwojem regionów. 


Polska dla Ukrainy

17 czerwca br. we Lwowie i 20 czerwca br. w Odessie w ramach programu „Polska przykładem zmian na lepsze" odbyły się seminaria pt. „Jak wykorzystać na Ukrainie polskie doświadczenia reform?" Projekt jest współfinansowany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach cyklicznego programu „Promocja wiedzy o Polsce", a seminaria zorganizował Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy. Tematyka spotkań poświęcona była społeczeństwu obywatelskiemu, miejscu Ukrainy w polityce międzynarodowej, polskiej prezydencji w UE i jej znaczeniu dla Partnerstwa Wschodniego  oraz rzeczy najważniejszej – reformom ekonomicznym. W każdym przypadku obecna  sytuacja Ukrainy była odnoszona do sytuacji w Polsce, w przeszłości i w chwili obecnej. Paneliści, którzy brali udział w seminariach  reprezentowali zarówno Polskę,  jak i Ukrainę. Słuchaczami seminarium byli w głównej mierze profesorowie i studenci uniwersytetów ukraińskich, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz członkowie organizacji pozarządowych. Nie zabrakło też zwykłych obywateli zainteresowanych sprawami społecznymi i polityką. 

Wszystkie tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, ale można powiedzieć, że sprawy budowy społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia systemu samorządności oraz sukcesów polskiej ekonomii wzbudzały największe ich zaciekawienie. Pierwszy temat w sposób bardzo obrazowy i konkretny przybliżyła ekspert z Polski, Wiesława Borczyk. Koordynator Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzięki jej wykładom i podkreśleniu znaczenia roli samorządności lwowianie i mieszkańcy Odessy nie tylko poznali różnice między naszymi systemami samorządowymi, ale także otrzymali cenne wskazówki dotyczące sposobu budowania podwalin państwa opartego na społeczeństwie. Wykład polskiej ekspertki uświadomił słuchaczom  sens konieczności tworzenia przejrzystej, nieskorumpowanej struktury opartej na oddolnych inicjatywach. Polskie reformy z 1991 i 1999 roku były jasnym wyłożeniem zasad ich działania. Przykład ten pozwolił mieszkańcom obu miast odnaleźć i określić swoje miejsce w rozwoju samorządności i  wybrać drogę dalszego jej rozwoju. Szlak polski dla wielu słuchaczy okazał się bardzo atrakcyjny i zajmujący. Jeszcze długo po seminarium młodzi ludzie zasypywali pytaniami naszą ekspertkę.

 Słuchając wykładu i dyskusji dotyczącej budowy społeczeństwa nie dało się nie zauważyć, że dla Polaków odniesieniem była Solidarność w 1980 r., poprzedzona wcześniejszymi zrywami, a dla Ukraińców Pomarańczowa Rewolucja 2004/2005. Choć żadna z tych sił nie jest bezpośrednio przy władzy to oba ruchy, w przekonaniu ekspertów i słuchaczy, wzbudziły chęć zmian i dały przeświadczenie, że te zmiany są nie tylko konieczne, ale i możliwe. To dzięki nim mamy obecnie setki i tysiące organizacji pozarządowych i to właśnie one zmieniają rzeczywistość. Smutną konstatacją był fakt, że na Ukrainie „bierność" społeczna 1991-2004 pozwoliła narodzić się warstwie oligarchów, którzy blokują rozwój ekonomiczny i społeczny.

 Sprawy przeprowadzonych i zaniechanych reform ekonomicznych we Lwowie przedstawiła prof. Maria Flejczuk z Lwowskiej Akademii Handlowej oraz prof. Serhij Jakubowski, z Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Narodowego Uniwersytetu w Odessie. Oboje eksperci reprezentowali Ukrainę i oboje w sposób przejrzysty wykazali źródła sukcesów i przyczyny porażek  w reformowaniu obu krajów. Docenione zostawały ciężka praca Polski nad reformami oraz wytrwałe i skonsolidowane dążenie Polski do członkowstwa w UE i strukturach NATO. Na tle polskich sukcesów problemy ukraińskiej rzeczywistości znajdowały swe rozwiązanie w wytrwałym podążaniu drogą europejskiej integracji. Prof. Flejczuk na przykładzie dokładnych danych określiła największe mankamenty gospodarki Ukrainy: korupcja i wzrost szarej strefy w gospodarce (szacuje się, że szara strefa na Ukrainie wynosi 50-60% ogółu gospodarki).

 Seminarium poruszało także temat miejsca Ukrainy w polityce międzynarodowej.  Problem -  Ukraina podmiot czy przedmiot w systemie polityki międzynarodowej?  omówił redaktor  Taraz Woźniak. O roli Partnerstwa Wschodniego mówiła dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ewa Synowiec, a w Odessie dr Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Według T. Woźniaka winę za obecną niestabilną sytuację ponosi nie tylkostroniaukraińska. Jego zdaniem miejsce, w jakim się  znajduje się obecnie Ukraina w dużym stopniu zależy od USA i Rosji. Silne Chiny sprawiły, że Ameryka potrzebuje w regionie rosyjskiej zapory, a Rosja z kolei „drew do parowozu" – cierpi bowiem na niż demograficzny i deficyt siły roboczej. To właśnie ten czynnik, zdaniem lwowskiego eksperta, obok licznych mankamentów własnej polityki blokuje rozwój kraju i hamuję jego pochód do Europy. Także A. Szeptycki wskazywał, że niezdecydowana polityka europejska przyniosła negatywne skutki naszemu sąsiadowi. W jego opinii Ukrainę może spotkać los Turcji i w korytarzu donikąd może ona czekać przez najbliższe 20 lat. Optymizmem ze słuchaczami podzieliła się dyrektor  Ewa Synowiec. Jej przeświadczenie o możliwości zakończenia negocjacji pomiędzy UE a Ukrainą w sprawie umowy akcesyjnej i poszerzenia strefy wolnego handlu jeszcze podczas polskiej prezydencji były przyjęte gromkimi brawami.

 Obserwując oba wydarzenia można śmiało powiedzieć, że przykład Polski jest dla Ukrainy nie tylko ciekawym odniesieniem, ale i drogowskazem. Na obecnym etapie nasi wschodni sąsiedzi są skłonni z niego skorzystać i tradycyjnie widzą w Polsce adwokata swojej sprawy w Europie.  Warto też zauważyć, że obecnie pomimo nienajlepszego klimatu społecznego na Ukrainie zainteresowanie obywateli sprawami swego kraju jest bardzo duże. 

Autor: Maciej Krasuski

Szkoła Forum Ekonomicznego 

Polska przykładem zmian na lepsze

Budowanie pozytywnego wizerunku Polski wśród  najbardziej aktywnych kręgów opiniotwórczych Ukrainy oraz transfer dobrych praktyk i know-how z zakresu samorządności jest celem głównym projektu „Polska przykładem zmian na lepsze”, który w bieżącym roku realizuje Instytut Studiów Wschodni. Jest to możliwe dzięki wsparciu otrzymanemu od Ministra Spraw Zagranicznych w ramach programu Promocja wiedzy o Polsce.
Projekt adresowany jest do najbardziej aktywnych kręgów opiniotwórczych z terenu całej Ukrainy, w szczególności przedstawicieli:
- administracji regionalnej
- uniwersytetów i centrów naukowych
- organizacji pozarządowych
- mediów
Łącznie bezpośrednio weźmie w nim udział 300 osób z terenu całej Ukrainy. W ramach niniejszego projektu w czerwcu i lipcu br. odbędą się 3 jednodniowe seminaria we Lwowie, Odessie i Kijowie.

Program seminarium:

Najbardziej aktywni uczestnicy (30 osób) wezmą udział tygodniowej wizycie studyjnej w Polsce, która odbędzie się we wrześniu br. w Krakowie, Nowym Sączu, Krynicy Zdrój i Muszynie. W jej programie znajdują się spotkania i wizyty w polskich samorządach, innowacyjnych przedsiębiorstwach, instytucjach kultury i sztuki. Uczestnicy wezmą także udział w XXI Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój i V Forum Regionów w Muszynie.