Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie – konferencja Instytutu Studiów Wschodnich [PROGRAM]

Już po raz szósty spotkają się w Warszawie eksperci, którzy będą dyskutować o bezpieczeństwie i podejściu do niego z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Inicjatywy Trójmorza. Konferencja odbędzie się 28-go listopada, w godzinach 09.00 – 15.30, w siedzibie Sejmu RP, w sali im. Jacka Kuronia.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wicemarszałka Sejmu RP, prof. Ryszarda Terleckiego

Celem debat zorganizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz rumuński think-tank New Strategy Center jest dyskusja nad najważniejszymi aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi polityki regionu.

Polska i Rumunia jako strategiczni partnerzy oraz dwa największe państwa UE i NATO w  Europie Środkowo-Wschodniej mogą i powinny odegrać kluczową rolę w integracji oraz konsolidacji całego regionu. Dlatego tak istotne jest, aby kontynuować i rozwijać dialog polsko-rumuński, a także koordynować w możliwe szerokim zakresie wszelkie działania.

Wydarzenie to będzie kontynuacją marcowego spotkania polsko-rumuńskiego w Bukareszcie.

Konferencja podzielona jest na trzy debaty, z których pierwszy podejmie zagadnienia bezpieczeństwa w regionie oraz roli tzw. formatu B9, drugi poświęcony jest zagadnieniom współpracy wojskowej na Wschodniej Flance NATO, zaś trzeci dotyczy najważniejszych zagadnień dotyczących wzmacniania współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, tworzeniu bodźców prorozwojowych w regionie, czyli tym, co stanowi właściwy rdzeń projektu Inicjatywy Trójmorza.

AGENDA 

09.00 – 09.15 Oficjalne otwarcie konferencji i wprowadzenie

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Lazăr Comănescu, były Minister Spraw Zagranicznych, Członek New Strategy Center, Rumunia

Ovidiu Dranga, Ambasador Rumunii w Polsce

 

09.15 – 10.45  Bukaresztański format B9 a nowe wyzwania bezpieczeństwa w Europie

Moderator:

Tomasz Sakiewicz, Redaktor Naczelny, Gazeta Polska

Paneliści:

Ryszard Terlecki, Wicemarszałek, Sejm, Polska

Georgian Pop, Członek Komisji Obrony, Izba Deputowanych, Rumunia

Paweł Poncyljusz, Członek Komisji Obrony Narodowej, Sejm, Polska

Viorel Ardeleanu, Dyrektor Generalny ds. Strategicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rumunia

 

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

 

11.00–12.30 Możliwości pogłębiania współpracy wojskowej na Wschodniej Flance NATO

Moderator:

George Scutaru, Dyrektor ds. Rozwoju, New Strategy Center, Rumunia

Paneliści:

Gen. Iulian Berdilă, Dowódca, Wielonarodowa Dywizja Południowy-Wschód, NATO, Rumunia

Gen. dyw. Dariusz Łukowski, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  

Marcin Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Polska

Cezary Grabarczyk, Członek Komisji Obrony Narodowej, Sejm, Polska

Tomasz Smura, Dyrektor Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej CPK, Polska

 

12.30 – 12:45 Przerwa kawowa

 

12:45 – 14:15 Inicjatywa Trójmorza, czyli zacieśnianie więzów poprzez wspólne projekty gospodarcze i infrastrukturalne

Moderator:

Marek Rocki, Rektor, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Paneliści:

Jerzy Polaczek, Poseł, Sejm, Polska

Lazăr Comănescu, były Minister Spraw Zagranicznych, Członek New Strategy Center, Rumunia

Witold Dzielski, Dyrektor Biura ds. Zagranicznych, Kancelaria Prezydenta RP, Polska

Laurenţiu Pachiu, Współzałożyciel, Energy Policy Group, Rumunia

Rafał Wiśniewski, Koordynator Polityki ds. Europy Środkowej i Europy Północnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

 

14:15 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

           

14:30 – 15:30 Obiad

 *Językami roboczymi konferencji są polski i rumuński. Tłumaczenie symultaniczne zapewnione.