Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie – konferencja Instytutu Studiów Wschodnich i New Strategy Center już 27 listopada

27 listopada br., w godzinach 9:00-16:00, w sali im. Jacka Kuronia w Sejmie RP odbędzie się 4-ta edycja polsko-rumuńskiej konferencji „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów Wschodnich oraz rumuński think-tank New Strategy Center. Zostało ono objęte honorowym patronem Wicemarszałka Sejmu RP, prof. Ryszarda Terleckiego. Ideą konferencji jest teza, że Polska i Rumunia jako strategiczni partnerzy oraz dwa największe państwa UE i NATO w  Europie Środkowo-Wschodniej mogą i powinny odgrywać kluczową rolę w integracji oraz konsolidacji całego regionu.
Konferencja podzielona jest na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich będzie obejmował  zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, współpracą w ramach NATO i UE, drugi zaś będzie poświęcony najważniejszym zagadnieniom dotyczącym wzmacniania współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, tworzeniu bodźców prorozwojowych, czyli temu, co stanowi właściwy rdzeń projektu Inicjatywy Trójmorza.

program konferencji Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie