Polska azylem medycznym dla Ukrainy?

Artykuł opublikowany w serwisie rp.pl
Tekst: Ewelina Zych-Myłek, ekspert Komunikacji w ochronie zdrowia

Polska i Ukraina jako bliskie kraje są podobne kulturowo i społecznie, ale zdecydowanie różne w przyjętych standardach opieki medycznej, również tej nastawionej na potrzeby starzejącego się społeczeństwa tj. opieki długoterminowej, turystyki medycznej i sanatoryjnej oraz medycyny specjalistycznej. Jak Polska może odpowiedzieć na potrzeby sąsiadów i czy może stać się azylem medycznym dla pacjentów i seniorów ze Wschodu?

 

Podczas 12 Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie eksperci dyskutowali o potencjale współpracy między tymi krajami w zakresie opieki medycznej oraz możliwościach jej zorganizowania pod kątem systemowym, społecznym i finansowym. W panelu “Starzejące się społeczeństwo – wyzwanie społeczno-medyczne Polski i Ukrainy” eksperci zwrócili uwagę, że do 2025 prawie jedna trzecia społeczeństwa będą stanowić seniorzy, co już stawia nas przed trudnymi problemami w ochronie zdrowia i projektowaniu polityki zdrowotnej dla nowego profilu społeczeństwa. Marcin Pakulski, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji uważa, że europejskie społeczeństwa, w tym polskie i ukraińskie, czeka ogromne wyzwanie związane z demografią, stąd zorganizowanie najbardziej efektywnej opieki nad osobami starszymi powinno być jednym z priorytetów rządów i systemów opieki zdrowotnej.

Tutaj musimy brać pod uwagę dwa systemy – ochrony zdrowia i opieki społecznej, które w przypadku zmian demograficznych czekających zarówno Polskę, jak i Ukrainę, będą ze sobą nierozerwalnie związane – kontynuuje ekspert. – Ukraina stoi przed całkowitą reformą systemu ochrony zdrowia, właściwie zbudowaniu go od nowa. To, czym możemy się podzielić, to doświadczenia z transformacji naszego poprzedniego systemu, jaki funkcjonował w Polsce do tego, który mamy obecnie i to właśnie te doświadczenia, zarówno dobre, jak i złe, są ogromną wartością, z której może teraz skorzystać Ukraina – dodaje Pakulski.

W naszym kraju mamy ponad 2 mln pracowników z Ukrainy, są to osoby zatrudnione legalnie i ubezpieczone z uprawnieniami do korzystania z opieki zdrowotnej. Polska oferta medyczna dla pacjentów z Ukrainy to po pierwsze opieka medyczna dla osób posiadających uprawnienia do pracy w naszym kraju, a następnie, w odpowiedzi na potrzeby społeczne rynku, dobrze rozwinięta oferta komercyjna w zakresie prywatnej medycyny i prywatnej opieki medycznej, a więc umiejętne łączenie świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych ze świadczeniami medycznymi, które w Polsce są na bardzo wysokim poziomie.

Dostrzegamy ogromny potencjał współpracy sektora publicznego i prywatnego w odpowiedzi na potrzeby pacjentów ze Wschodu, zwłaszcza w dziedzinach specjalistycznych, takich jak kardiologia, kardiologia interwencyjna, ortopedia, chirurgia oraz w opiece długoterminowej nad seniorami. – mówi Justyna Łotocka, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Poprzez opiekę długoterminową należy rozumieć proces ciągłej opieki nad osobą niesamodzielną, czyli taką, która z powodów fizycznych, zdrowotnych i społecznych nie jest w stanie sama zaspokoić swoich potrzeb w zakresie podstawowych czynności życiowych. Mam na myśli mycie, ubieranie, leki, czyli po prostu codzienność chorego. Definicja ta łączy się z profesjonalnym sprzętem i kadrami, takimi jak pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, asystenci osób niepełnosprawnych, podobne potrzeby mają pacjenci po zabiegach. – wyjaśnia Barbara Zych, Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu.

Dr Marek Król, Wiceprezes Zarządu American Heart of Poland podkreśla, że placówki medyczne i rehabilitacyjne w grupie AHP przygotowane są do opieki nad pacjentami ze Wschodu zarówno pod kątem rodzaju świadczeń, jak również językowo i kadrowo.

Nasza grupa to zakłady niepubliczne funkcjonujące w oparciu o kontrakt z NFZ, jeśli chodzi o usługi szpitalne dla osób ubezpieczonych, takie jak hospitalizacja osób z chorobą wieńcową, niewydolnością serca czy chorobami zastawkowymi. W poradniach udzielamy w połowie porad refundowanych przez system, w połowie komercyjnych. Posiadamy personel mówiący po ukraińsku i rosyjsku, w tym pielęgniarki i pomoce medyczne, jeden z ordynatorów naszej placówki jest również pochodzenia ukraińskiego. W grupie AHP jest też Uzdrowisko Ustroń, w którym dla osób ubezpieczonych dostępna jest oferta świadczeń refundowanych przez NFZ, jak i oferta komercyjna. To duży obiekt dysponujący tysiącem łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej, gdzie trafiają wszyscy nasi pacjenci po zabiegach na dwu-trzytygodniowe turnusy celem usprawnienia i powrotu do domu w formie pozwalającej na bezpieczne i normalne funkcjonowanie – tłumaczy dr Król.

Pozostałą część artykułu można przeczytać w serwisie internetowym Rzeczpospolitej.