Połączyliśmy bezpieczeństwo z potrzebami rynku 

Mamy to! Właśnie zakończyliśmy jeden z kluczowych projektów, który radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze ropy naftowej. Nasi Klienci mogą już w pełni korzystać z możliwości Terminala Naftowego w Gdańsku. Dzięki niemu, rafinerie są w stanie sprowadzić surowiec elastycznie z dowolnego zakątka świata.  

Na przestrzeni lat 2016–2020 PERN zrealizował ambitny program inwestycyjny, który wyniósł niemal 1,6 mld zł. Inwestycje PERN pozwalają kupować ropę naftową w oparciu jedynie o jakość, cenę i pewność dostawy.  

PERN gwarantuje, że m.in. dzięki nowym zbiornikom na ropę – o łącznej pojemności blisko 600 tys. m³ zarówno w Terminalu Naftowym w Gdańsku jak i Bazie Gdańsk będzie można ten surowiec magazynować i wykorzystywać w miarę potrzeb. Nie przypadkowo nowe inwestycje zostały zlokalizowane u wybrzeży Morza Bałtyckiego, bo ten kierunek pozwala Polsce na pełną niezależność jeśli chodzi o pozyskiwanie surowca.  

Przykładamy także dużą wagę do rozwoju morskiego hubu paliwowego w Dębogórzu. Terminal ten to dziś jeden z kluczowych elementów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. To jedyny Terminal  w kraju, który umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata. 

Baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ każdy. Dzięki rozbudowie jej pojemość magazynowa wzrosła do prawie 260 tys. m³. Niedługo ruszy tam także budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Całości dopełni modernizacja frontu kolejowego. 

Nasze inwestycje w infrastrukturę były realizowane także w trudnym okresie pandemii. Dzięki wdrożonemu nowemu modelowi zarządzania i ostrym rygorom sanitarnym realizowaliśmy te projekty bez istotnych odchyleń od harmonogramu lub często nawet przed czasem. To zasługa całego zespołu PERN, który stanął na wysokości zadania i potwierdził, że znajduje się na właściwym miejscu.  

 Bezpieczeństwo na rynku paliw 

W tym roku, w ramach realizowanego przez PERN programu Megainwestycje, zakończyliśmy drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych baz paliw, a w sumie w ciągu czterech lat oddaliśmy aż 13 nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 350 tys. m³  (I i II etap rozbudowy). Obecnie jesteśmy w trakcie etapu III. Nasze projekty inwestycyjne realizują w większości polskie konsorcja co oznacza, że dajemy dodatkowy impuls rodzimej gospodarce.  

Jednocześnie rozpoczęliśmy budowę rurociągu paliwowego z bazy w Boronowie do Terminala paliw w Trzebini, który stabilizuje i przyspiesza dostawy paliw na Śląsk. Zamierzamy ukończyć tę magistralę w III kwartale przyszłego roku.  

Ta forma logistyki paliw jest najtańszą i najbardziej ekologiczną formą ich dystrybucji. Ilość paliwa dostarczana przez tę magistralę odpowiada 90 cysternom kolejowym lub ponad 150 autocysternom dziennie, dzięki czemu zmniejsza się emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery. 

Dodatkowo rozwijamy nasze pojemności w obszarze biopaliw. Modernizujemy bazy paliw, by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w  transporcie w perspektywie 2030 roku. 

Nasz program rozbudowy instalacji biokomponentów jest w zaawansowanej fazie realizacji. Aż w 7 naszych bazach zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej przeznaczonej biokomponentom. Dzięki inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4 350 m³ , czyli aż o dwie trzecie. 

Mateusz Radecki,
Wiceprezes PERN S.A.