Podsumowanie Forum Ochrony Zdrowia

Od sześciu lat Forum Ochrony Zdrowia stanowi  nieodłączny element Forum Ekonomicznego. Forum Ochrony Zdrowia pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych. Tegoroczne debaty poświęcone były takim zagadnieniom jak: zdrowie i polityka społeczna, model finansowania systemu ochrony zdrowia, rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia, informatyzacja skoordynowanej opieki zdrowotnej, jakość leczenia a obniżenie kosztów czy reorganizacja szpitali.

W Forum Ochrony Zdrowia wziął udział Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia, który oświadczył, że „jesteśmy skazani” na coraz większe wydatki na ochronę zdrowia – a to również odpowiedzialność państwa.

– Pieniędzy jest za mało i koniecznie trzeba zwiększyć nakłady, ale samo zwiększenie nakładów na służbę zdrowia nie rozwiązuje problemu podniesienia jej efektywności. Wraz ze zwiększeniem nakładów trzeba podjąć jednocześnie działania zwiększające efektywność wydatkowania tych środków, które co roku będziemy starać się zwiększyć – powiedziała Katarzyna Głowala, Wiceminister Zdrowia.

– Przestańmy powielać mit, że trzeba uszczelniać system ochrony zdrowia, bo ile pieniędzy by się dołożyło, to wszystkie i tak wpadną do „czarnej dziury”. System się już zracjonalizował i potrzebuje dofinansowania – apelował Jakub Gierczyński, Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Przypomniał, że w państwach OECD średnia nakładów per capita na ochronę zdrowia to 3453 dolary, w Polsce – 1530 dolarów. Problemem są też kadry.

Zdaniem Jarosława Pinkasa, Wiceministra Zdrowia, pozytywne zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia są widoczne, na przykład, realizowane od wielu lat programy zdrowotne zmieniły polską kardiologię.

– Teraz muszą być one przekierowywane na choroby cywilizacyjne, a więc już nie ostre zespoły wieńcowe, ale wszystko to, co wiąże się z niewydolnością serca, opieka nad pacjentem kardiologicznym, rehabilitacją kardiologiczną – dodał.

Jednym z szeroko dyskutowanych rozwiązań podczas Forum Ochrony Zdrowia było wdrożenie opieki koordynowanej, głównym założeniem której jest ustalenie optymalnej ścieżki leczenia dla każdego pacjenta. Program opieki koordynowanej ma wejść w życie od 2017 roku.