Podsumowanie dyskusji w trakcie trzeciej edycji Salonu Przemysłu Turystycznego

Dwa dni debat, prezentacji i rozmów – trzecia edycja Salonu Przemysłu Turystycznego, która miała miejsce 10 i 11 września w Piwnicznej-Zdroju, obfitowała w wydarzenia, które miały na celu przedstawić sytuację, w jakiej znalazła się branża i znaleźć odpowiedzi na pytania, w jaki sposób prowadzić działalność w tych niecodziennych warunkach. Zaproszeni uczestnicy opowiedzieli, jakie oddziaływanie miała pandemia na całą gałąź gospodarki, oraz wyjaśnili, jak radzić sobie z wyzwaniami przed którymi stanęli ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie turystyki.

Obrady zostały zainaugurowane przez Rafała Szlachtę, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, który uroczyście powitał zgromadzonych gości. Był to wstęp do dyskusji z jego udziałem pod tytułem Lokalna marka turystyczna w świecie po pandemii – fakty i mity, w której udział wzięli również Bożena Zaremba-Marcych z Urzędu Miasta Krakowa oraz Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Bieg Rzeźnika. Następnie profesor Marcin Przybyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił prezentację na temat szans rozwoju, jakie stwarza posiadanie archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Wojciech Knapik, dyrektor Festiwalu Pannonica, przybliżył z kolei słuchaczom, w jaki sposób organizowane przez niego wydarzenie osiągnęło międzynarodową renomę oraz z jakimi trudnościami mierzył się w związku z pandemią. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się również w trakcie zamykającego pierwszy dzień dyskusji panelu zatytułowanego Marketing miejsca w pandemicznych realiach, który prowadził Piotr Lutek, prezes Synergia Sp. z o.o., a w debacie uczestniczyli także Adam Mikołajczyk, prezes Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Piotr Laskowski, prezes małopolskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki oraz Dawid Lasek, sekretarz generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Drugi dzień otworzyły warsztaty Rola cyfryzacji i mobilność w rozwoju turystyki, na których goście poznali praktyczne aspekty działania w Internecie oraz mediach społecznościowych. Po nich odbył się pierwszy tego dnia panel dyskusyjny Szlakiem małopolskich sanktuariów – turystyka pielgrzymkowa po pandemii COVID-19. Debatę moderowała doktor Anna Góral z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a głos w dyskusji zabrali ksiądz Paweł Broński, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu oraz Agnieszka Konior, prezes Stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury. Następnie Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym, zaprezentował analizę potencjału polskich powiatów w dziedzinie turystyki, a jego wystąpienie poprzedziło panel dyskusyjny Turystyka 2021 – finanse, organizacja, marketing. Udział w nim wzięli m.in. Jacek Legendziewicz, prezes Jordan Group oraz doktor Jarosław Handzel z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Sekretarz generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Dawid Lasek swoje wystąpienie poświęcił zagadnieniom związanym z budowaniem Marki Karpackiej, filarom na których został oparty przekaz oraz do kogo został zaadresowany. Po jego prezentacji o innowacyjnych rozwiązaniach w turystyce na przykładzie Słotwiny Arena mówił Grzegorz Lenartowicz, dyrektor ds. marketingu. Jednym z uczestników debaty Szlaki turystyczne i kulturowe jako sposób na budowę nowoczesnego produktu turystycznego był Krzysztof Broński, twórca Zamku Stara Baśń w Grybowie.

Innowacje to zagadnienie, które było poruszane przez wielu uczestników dyskusji. Właśnie nim oraz ich wdrażaniu swoje wystąpienie poświęcił Jan Golba, burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Po jego prezentacji przyszła pora na dyskusję doktora Tomasza Cisonia z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z Leszkiem Zegzdą, reprezentującym Małopolską Organizację Turystyczną. Przedmiotem debaty była odbudowa potencjału turystyki biznesowej i konferencyjno-biznesowej w Małopolsce. Panel dyskusyjny Branża turystyczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju poprzedzony był prezentacją Bożeny Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o przyszłości, która najpierw opowiedziała o innowacyjnym podejściu do usług turystycznych, a następnie wzięła udział w debacie razem z Jarosławem Suwałą, prezesem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz profesorem Tomaszem Rachwałem z Uniwersytetu Pedagogicznego. Następnym punktem programu była dyskusja dotycząca wykorzystania środków europejskich na dostosowanie turystyki do pandemicznych realiów. Eksperckie grono, w skład którego wszedł z m.in. Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, wyjaśniło jak skutecznie i efektywnie korzystać z unijnych funduszy. O dostępności do usług turystycznych w ramach np. programów senioralnych mówił Grzegorz Piechotka, który reprezentował Fundację Sądecką. Prowadził on również debatę pod tytułem Znaczenie JST dla rozwoju nowoczesnej turystyki, w której głos zabrali Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza, Małgorzata Małuch, wójt Gminy Sękowa oraz Adam Sołtys, wójt Gminy Słopnice. Obrady zakończyło wystąpienie Anny Czerwińskiej, prezes Fundacji Festiwal Biegów na temat kształtowania produktu turystycznego.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/22/P/63003/2810/21/DT