Platforma Obywatelska RP: „Polska bez smogu”– propozycje rozwiązań systemowych

O niezależność samorządu i jego podmiotowości, a także o sposobach walki ze smogiem i konkretnych narzędziach ją wspierających dyskutowano podczas spotkania prezentującego priorytetowe zadania samorządów z perspektywy Platformy Obywatelskiej.

Spotkanie otworzył gość specjalny bloku tematycznego, Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. „Samorząd musi być podmiotem, musi mieć możliwość prawną podejmowania decyzji, musi być niezależny” – apelował.

Poseł Gabriela Lenartowicz w prezentacji „Polska bez smogu” przedstawiła założenia i cele projektu ustawy pod nazwą „Czyste powietrze”.

„Czyste powietrze to nie koszt, to inwestycja”- przekonywała. Wskazywała także na konieczność aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz troski o jakość życia, której osiągnięcie nie jest możliwe bez zapewnienia dobrej jakości powietrza.

Moderujący dyskusję poseł Jacek Protas wskazał Małopolskę jako krajowego prekursora działań w tym zakresie, w odpowiedzi na co Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa przedstawił katalog działań, jakie podjęły małopolskie władze samorządowe, wymieniając m. in. przyjęcie dwóch uchwał antysmogowych. Wskazał jednak na – wciąż niewystarczające – regulacje prawne w tym zakresie. „Potrzebujemy – jak powietrza – nowej regulacji dotyczącej jakości paliw”- mówił.

Podczas spotkania podjęto kwestię walki ze smogiem, którego źródłem z jednej strony jest niska emisja, a z drugiej –  zanieczyszczenia komunikacyjne.

Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na Prezydenta m.st. Warszawy  deklarował wolę wprowadzenia „niskoemisyjnej komunikacji”. Podjął również temat ograniczenia wjazdu samochodów spoza metropolii do centrów miast oraz forsowania uprzywilejowanego statusu komunikacji miejskiej jako antidotum na komunikacyjne zanieczyszczenie powietrza.

Poseł Jacek Protas, moderator spotkania, podkreślił jednak: „Bez konsultacji ze społeczeństwem nie da się wprowadzić potrzebnych rozwiązań”.

O problemach jakości powietrza w woj. śląskim mówił prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Podobnie jak Jacek Krupa wspomniał o problemie wynikającym z braku uregulowań prawnych dotyczących jakości paliw,  postulował także wprowadzenie skutecznego monitoringu „trucicieli”.

Wskazywał także na zasadność rozważenia obniżki opłat za prąd i gaz dla osób ogrzewających w ten sposób swoje budynki.

Pointą panelu była teza: „Walka ze smogiem to inwestycja w zdrowie i w nowoczesność,  a taka inwestycja musi się zwrócić.”